27,5 miliona złotych dotacji dla Starachowic

14768.nsmed

Gmina Starachowice otrzymała 27,5 miliona złotych dotacji na realizację projektu „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”. Łączna wartość projektu to to 43,5 miliona złotych. Dziś Prezydent Miasta Marek Materek wspólnie z Marszałkiem Województwa Andrzejem Bętkowskim podpisali umowę na przekazanie 27,5 milionów dla Gminy Starachowice na poprawę komunikacji publicznej.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość projektu to 43,5 mln, dotacja z UE 27,5, dotacja z RFIL 6,5 mln. Dofinansowanie w konkursie wynosiło do 85%.

Dzisiejsze podpisanie umowy poprzedził objazd, ujętych w projekcie, inwestycji w którym uczestniczyli: prezydent Marek Materek, marszałek Andrzej Bętkowki, wicemarszałek Marek Bogusławski, poseł Agata Wojtyszek oraz przewodniczący i radny sejmiku Andrzej Pruś. W konferencji uczestniczył także Tomasz Janusz zastępca dyrektora departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego.

- Jest to pierwszy z projektów transportowych, który Gmina realizuje już od 2018 r. – informuje Prezydent Starachowic Marek Materek. - Projekt zakłada modernizację infrastruktury transportowej szeroko rozumianej. Jesteśmy po rozstrzygnięciu większości przetargów na inwestycje, które w ramach tych projektów realizujemy. Dziękuję Panu Marszałkowi, Zarządowi województwa, radnym Sejmiku, parlamentarzystom za wsparcie tych projektów, na które Gmina Starachowice pozyskała rekordowe środki i dzięki czemu nasze miasto może zmieniać się na lepsze.

W zakresie projektu znajduje się:

- zakup 7 szt. taboru autobusowego na CNG i modernizacja bazy MZK (warsztat, myjnia),

- stworzenie centrów przesiadkowych - Starachowice Wschodnie i Dolne z kompleksową modernizacją placów dworcowych (z uporządkowaniem terenu, małą architekturą i oświetleniem), wdrożenie systemu informacji pasażerskiej, modernizacja wiat przystankowych, 

- przebudowa infrastruktury drogowej (Pasaż Staffa, połączenie ul. Batalionów Chłopskich z ul. Szkolną) służąca transportowi publicznemu (nadanie priorytetu, skrócenie czasu przejazdu komunikacją miejską).

Gmina, jako wkład własny do projektu wniosła m.in. zadania, które w trakcie trwania konkursu nie były zakończone, a stanowiły wydatek kwalifiowalny. Był to Pasaż Staffa oraz połączenie ul. Batalionów Chłopskich z ul. Szkolną - zadania o wartości ponad 5 mln zł.

W ten sposób zadania, które i tak były realizowane przez miasto pozwoliły na sfinansowanie w części ogromnego przedsięwzięcia inwestycyjnego – informuje prezydent - W ramach tego projektu została pierwotnie ujęta budowa nowego odcinka ul. Moniuszki, ale Gmina pozyskała na jej budowę środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dodatkowo Starachowice realizują drugi projekt niskoemisyjny o większej wartości tj. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”. Na realizację drugiego projektu Starachowice pozyskały ponad 41 mln złotych dotacji.

- Projekt zakłada zakup 13 nowych autobusów na gaz, budowę stacji ładowania CNG, przebudowę trzech ulic w mieście są to ulice: Konstytucji 3- go Maja, Parkowej i ul. Partyzantów na odcinku od ul. Konstytucji 3- go Maja do ul. Oświatowej, budowę ok 10 km ścieżek rowerowych, montaż 20 wiat przystankowych, budowę energooszczędnego oświetlenia przy ulicach Konstytucji 3 – go Maja i Parkowej, zakup systemu roweru miejskiego.

- Przedsięwzięcia składające się na projekt realizowane od roku 2020, zaczęliśmy od infrastruktury drogowej, a w latach kolejnych, będziemy realizowali budowę ścieżek rowerowych i kolejne przedsięwzięcia – informuje Prezydent Miasta Marek Materek.- Projekt ten łączy się nierozerwalnie z pierwszym projektem pn. Poprawa Komunikacji Publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego etap I na który otrzymaliśmy 27,5 mln złotych dofinansowania. Na ten projekt także gmina uzyskała dodatkowe wsparcie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina będzie realizowała obydwa te projekty pod nazwą „Ekologiczny transport w Starachowicach”, łączna wartość to blisko 95 milionów złotych.

- Faktycznie Starachowice się zmieniają i bardzo dziękuję o czym mogliśmy się dziś przekonać podczas objazdu miasta. Działania, na których dofinansowanie dziś podpiszemy umowę potrwają do października przyszłego roku. Dotyczą one inwestycji w obszarze strategii niskoemisyjnej. Po części zazdroszczę jako skarżyszczanin zmian, jakie niebawem nastąpią. Starachowicom życzę udanego działania – mówił przed podpisaniem umowy marszałek Andrzej Bętkowki.

- Dziś kolejny etap, który możemy dostrzegać na drodze do rozwoju Starachowic – mówi poseł Agata Wojtyszek. - Ostatnie lata dzięki dobrej współpracy pozwoliły na dobry rozwój Starachowic. Chciałabym wspomnieć też o środkach rządowych, których pozyskanie pozwoliło na uwolnienie funduszy własnych miasta i wykorzystanie ich na realizację innych inwestycji chociażby nowego odcinka ul. Moniuszki. Ta droga już dziś jest użytkowana i cieszę się, że miałam swój udział w tym przedsięwzięciu jako wojewoda świętokrzyski. Cieszę się, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wspomógł ten projekt o którym dziś mówimy, ale też te które są w trakcie realizacji jak zalew Lubianka, zbiornik Pasternik, to kolejne drogi. Przed nami rozstrzygnięcia kolejnych projektów z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, to przejścia dla pieszych. Bardzo się cieszę, bo to podnosi bezpieczeństwo naszych mieszkańców i zmienia wizerunek miasta. Gratuluję Panu Prezydentowi i pracownikom Urzędu Miejskiego, bo to oni ciężko pracując przygotowują te bardzo dobre, projekty.

Andrzej Pruś przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podziękował prezydentowi za skuteczne działania.

- Z dobrymi projektami Starachowic nie da się dyskutować i takie są tego efekty – mówił przewodniczący - Dziękuję panie prezydencie, jest pan przykładem dla tych samorządowców, którzy szukają takich potykaczy i przeszkód żeby w czymś nie uczestniczyć. Starachowice dzięki panu i radnym Rady Miejskiej robią swoje. Powstają naprawdę dobre projekty, wspieranie to przyjemność. Starachowice wykorzystują każdą szansę poprzez umiejętność tworzenia takich mechanizmów łączenia pieniędzy z Unii Europejskiej razem z tymi z programów rządowych. Często realizacja tych projektów rozpoczyna się jeszcze przed podpisaniem umowy, czego przykładem są inwestycje, które dziś widzieliśmy. To jest zasługująca na pochwałę operatywność władz samorządowych. Gratuluję raz jeszcze i życzę dalszych równie wymiernych sukcesów.

Baner UM

Komunikat prasowy płatny: UM Starachowice

Dodane: 24.05.21 | Odsłony: 1492
Tagi:

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie