Akcja „Posprzątajmy nasze podwórko”

13235.nsmed

Akcja „Posprzątajmy nasze podwórko” jest ekologiczną kampanią społeczną mającą na celu przesłanie – człowiek przyjazny naturze i drugiemu człowiekowi. Organizacją akcji "Posprzątajmy nasze podwórko" na terenie Miasta zajmuje się Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Akcja kierowana jest do wszystkich, którym nie jest obojętna troska o środowisko oraz o estetykę naszej wspólnej przestrzeni. Termin akcji planowany jest od 30 czerwca do 10 lipca 2020 r.

Głównym celem akcji jest promowanie poszanowania ogólnodostępnych terenów zieleni miejskiej oraz uświadomienie mieszkańcom wpływu wyrzucanych odpadów na otaczające nas środowisko i estetykę miasta.

W ramach akcji planowane jest uprzątnięcie miejsc, które szczególnie szpecą nasze miasto. Zachęcamy uczestników akcji do udokumentowania stanu wybranego terenu przed i po sprzątaniu. Dzięki takiemu działaniu efekt ekologiczny akcji będzie najbardziej widoczny, a następnie będziemy mogli pochwalić się efektami naszej wspólnej pracy na rzecz Starachowic.

Zachęcamy do przedstawiania fotorelacji i udostępniania w sieci miejsc, które uporządkujemy aby dać przykład, że od nas zależy czy będziemy mieszkać w czystym mieście.

Proponujemy uprzątnięcie terenów, które najczęściej są narażone na zaśmiecanie – są to tereny wokół trzech starachowickich zbiorników wodnych: Piachy, Lubianka i Pasternik.

Istnieje możliwość wytypowania przez uczestników akcji również innych terenów wymagających wykonania prac porządkowych, po uzgodnieniu z organizatorem.

Organizator akcji zapewni worki oraz rękawice dla uczestników.

Zgłoszenia udziału w akcji "Posprzątajmy nasze podwórko" należy dokonać na druku [kliknij]. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 41 273 82 42.

Komunikat prasowy płatny: UM Starachowice

Dodane: 30.06.20

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie