Będą nowe działki budowlane w gminie Mirzec

11650.nsmed

Gmina Mirzec przystępuje do kolejnego etapu prac zmierzających do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W czwartek 8 sierpnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z Reginą Kozakiewicz-Opałką z Pracowni Projektowej z Kielc na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec obejmującego obszar funkcjonalny A, czyli tereny gminy nie będące lasami. Pierwszy etap prac rozpoczęty został w 2014 roku poprzez zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec. Ten etap został zakończony w styczniu 2019 roku.

Kolejny etap prac rozpoczął się po podpisaniu umowy z Pracownią Projektową z Kielc na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec, dzięki czemu do planu miejscowego wprowadzone zostaną nowe terenu budowlane. Za dwa lata, kiedy zgodnie z umową cała procedura dotycząca zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dobiegnie końca, mieszkańcy będą mogli budować domy w nowych lokalizacjach.

Tekst i fot. UG Mirzec

Dodane: 12.08.19

Komentarze użytkowników

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie