Budowa Instalacji Odzysku Energii w Starachowicach

15138.nsmed

Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Starachowicach Marcin Pocheć, w odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni publicznej pytania oraz niesprawdzone wiadomości, przekazuje aktualne informacje dotyczące budowy Instalacji Odzysku Energii.

Przetarg i wyłonienie oferty najkorzystniejszej

Spółka wyłoniła zwycięzcę przetargu w postępowaniu na budowę Instalacji Odzysku Energii (IOE). Prawidłowość i poprawność przeprowadzenia przetargu przez ZEC potwierdził niezależny organ jakim jest Krajowa Izba Odwoławcza. Finalną decyzję ZEC poprzedziła dokładna weryfikacja oferentów. W celu wyjaśnienia wątpliwości i wyboru najlepszego wykonawcy ZEC wezwał wszystkich oferentów w postepowaniu do udzielenia dodatkowych wyjaśnień i złożenia dodatkowych dokumentów.

Sama inwestycja ma charakter pionierski, stąd oferenci startujący w postępowaniu musieli zapewnić sobie wsparcie współkonsorcjantów lub podwykonawców renomowanych podmiotów zagranicznych z innych krajów Unii Europejskiej.

Przedstawione referencje i dokumenty nie budziły wątpliwości ani ZEC jako zamawiającego, ani też Krajowej Izby Odwoławczej, która potwierdziła prawidłowość działań w postępowaniu przetargowym. Bezpodstawne są próby twierdzenia, iż przetarg wygrał podmiot niedoświadczony. Wszyscy wykonawcy, którzy brali udział w postępowaniu od wielu lat prowadzą inwestycje budowlane w różnych lokalizacjach Polski. Ostatecznie wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny i kryteriów poza cenowych.

Firmy rywalizowały o to, aby uzyskać zlecenie ze Starachowic. Niewielka różnica w cenie pomiędzy pierwszą, a drugą ofertą dowodzi jak zaciekła była rywalizacja o uzyskanie zlecenia.

Brak ryzyka zmian cen

Umowa, którą podpisała spółka posiada wariant zabezpieczenia na wypadek zmiany kosztów realizacji zamówienia. Kluczowym elementem inwestycji jest infrastruktura techniczna, a nie prace budowalne, które mają charakter relatywnie prosty. Infrastruktura ta zamawiana jest na najwcześniejszym etapie realizacji inwestycji, stąd ryzyko zmian cen zasadniczo nie zachodzi.

Wykonawca jest podmiotem profesjonalnym, który zna i rozumie ryzyka związane z działalnością jaką prowadzi. Kluczowe dla ZEC-u było zagwarantowanie i zabezpieczenie interesów spółki, a poprzez to także starachowiczan. Takie też zapisy zostały zawarte w umowie.

Finansowanie

ZEC nie jest spółką zadłużoną. Jak każdy podmiot korzysta on z kredytów, jednak jego sytuacja jest stabilna. Same zaś kredyty służą zasadniczo spłacie zobowiązań Miejskiego Zakładu Komunikacji zaciągniętych przed połączeniem ZEC-u i MZK. Przy tym wskaźnik zadłużenia ustawicznie spada (z przeszło 40% w 2019 roku, do niecałych 36% w roku 2020 i jeszcze niższego poziomu w roku 2021). ZEC nie ma żadnych zaległości w bieżących płatnościach jest stabilną komunalną spółką, rzetelnie i bez problemów regulującą swoje zobowiązania.

Inwestycja budowy Instalacji Odzysku Energii przeprowadzana jest w sposób możliwie najefektywniejszy finansowo i podatkowo dla ZEC-u i samych Starachowic.

Koszt inwestycji to 102 miliony złotych z czego 20 milionów stanowi podatek VAT, który spółka odzyska w drodze odliczeń i zwrotu z Urzędu Skarbowego. Niemal 1/5 kosztów budowy wróci zatem bezpośrednio do spółki. Pozostałe koszty pokryte zostaną w całości z preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Komercyjne finansowanie stanowi niecałe 8% środków pozyskiwanych dla potrzeb realizacji całości inwestycji.

Inwestycja w żaden sposób nie wpłynie na zadłużenie miasta. Finansowanie dla potrzeb budowy nowej instalacji pozyskuje jedynie ZEC jako spółka celowa w tym zakresie. Zobowiązanie nie przekłada się na gminę. Zabezpieczenia ustanawiane są przez spółkę. Przy tym zabezpieczenia otrzymuje nie jakiś przypadkowy bank lub instytucja. Finansowanie zapewnia bowiem stabilna i renomowana jednostka Państwa jaką jest WFOŚiGW.

W sytuacji, gdy możliwe jest pozyskanie preferencyjnego finansowania z WFOŚiGW oraz uzyskanie zwrotu z Urzędu Skarbowego niemal 1/5 kosztów budowy brak jest podstaw dla odmawiania Starachowicom dostępu do taniej i ekologicznej energii cieplnej. Miasta Starachowice nie stać na podwyżki opłat za ciepło, które przełożą się na spadek zamożności wszystkich mieszkańców. Jednocześnie przy rosnących opłatach za emisję CO2, brak inwestycji w infrastrukturę może w bliskiej przyszłości spowodować znaczący wzrost opłat i obciążeń dla mieszkańców.

Komunikat prasowy płatny: UM Starachowice

Baner UM

Dodane: 10.09.21 | Odsłony: 1005
Tagi:

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie