CERRAD został patronem automatyków i elektryków

10033.nsmed

Firma Cerrad Sp. z o.o. w Starachowicach obejmie swym patronatem klasy kształcące młodzież w zawodach: technik automatyk i technik elektryk w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. 8 czerwca br. starosta Danuta Krępa w imieniu Powiatu Starachowickiego zawarła porozumienie w tej sprawie. 

Powiat podpisał umowę kolejną umowę patronacką, tym razem z firmą Cerrad Sp. z o.o. w Starachowicach w sprawie kształcenia w zawodach: technik automatyk i technik elektryk młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Dokument sygnowali podpisami: Starosta Danuta Krępa, wiceprezes firmy Cerrad Sp. z o.o. w Starachowicach - Halina Bąk oraz dyrektor ZSZ nr 2 w Starachowicach - Grażyna Małecka. W podpisaniu umowy uczestniczyli również: Monika Nowak, Członek Zarządu Powiatu, przedstawiciele kadry kierowniczej w firmie Cerrad, także nauczyciele przedmiotów zawodowych grupy elektryczno-mechatronicznej oraz uczniowie kształcący się w zawodach objętych Patronatem.

Zgodnie z podpisanym dokumentem, firma ma wspierać aktywnie kształcenie zawodowe przyszłych techników automatyków i elektryków w zakresie opracowywania programów praktyk, organizowania i nadzorowania zajęć praktycznych, a także współpracy ze szkołą w zakresie analizy programu nauczania w zawodach objętych patronatem pod kątem wprowadzenia ewentualnych dodatkowych treści i umiejętności wynikających z jej specyfiki,  niezbędnych do pracy w Cerradzie.  Korzystając z okazji, wiceprezes zaprosiła uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych na wizyty studyjne i wakacyjne staże. Tak więc wsparcie specjalistów otrzyma także kadra pedagogiczna. Firma będzie podejmowała działania w zakresie wspierania doposażania szkoły w pomoce dydaktyczne.

Warto podkreślić, że jest to firma, która stawia na rozwój i nowe technologie. W związku z tym,  zmodernizowano  gruntownie linie produkcyjne. Wybudowano kolejną fabrykę, produkującą innowacyjne płytki V-shape (to  jedyna w Polsce i jedna z  trzech  fabryk tego typu na świecie). W 2015r. otworzono nowy zakład produkujący płytki gresowe. Na 18 tysiącach metrów kwadratowych powstała jedna z najnowocześniejszych linii produkcyjnych w Europie, wyposażona min.  w najdłuższy piec do wypału - 140 metrów. Obecnie firma jest w stanie wyprodukować nawet 9.000 000 m2 płytek rocznie. Wprowadzono też najnowocześniejsze  rozwiązania technologiczne, dzięki czemu Cerrad powiększył asortyment o nowe produkty. Cerrad oferuje wysokiej jakości płytki gresowe i klinkierowe. Produkty firmy poddawane są ścisłej kontroli jakości według europejskiego systemu zarzadzania jakością ISO 9001, posiadają atesty oraz krajowe i zagraniczne certyfikaty.

To już trzecia starachowicka firma, która podpisała porozumienie w sprawie patronatu, pod Odlewniach Polskich S.A., które objęły patronatem zawód technika mechatronika i firmie ” Silvan Logistics Polska, która od ponad roku „opiekuje się” zawodem logistyka. 

Starosta Danuta Krępa podkreślała, że tego rodzaju umowy niosą korzyści dla wszystkich. Uczniom zapewniają praktyki i staże, a w perspektywie także możliwość na znalezienie pracy, kadrze – dają szanse na podnoszenie własnych kwalifikacje, szkole – otwierają możliwość na doposażenie pracowni, a firmie – stwarzają szanse na wyszkolenie dobrych pracowników. 

- Zależy nam aby młodzieży była jak najlepiej przygotowana do pracy – zapewniała starosta Danuta Krępa, podkreślając że tego typu porozumienia temu właśnie służą. 

- Teoria musi być połączona z praktyką – przekonywała starosta, życząc młodzieży aby jak najlepiej wykorzystali szanse, stworzone dzięki porozumieniu. 

Info/fot: Starostwo Powiatowe

Dodane: 12.06.18

Komentarze użytkowników

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie