Dojazd i miejsca postojowe dla pracowników MAN. Radni zgodzili się na użyczenie działki

11163.nsmed

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się pod koniec marca, radni zgodzili się na oddanie w użyczenie części nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej, na rzecz firmy MAN Bus Sp. z o. o. Oddział w Starachowicach.

Z uzasadnienia do uchwały: 

MAN Bus Sp. z o. o. Oddział w Starachowicach udzieli zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice jako działka nr 327/129 (obręb 0001), położoną przy ul. 1 Maja, w celu sporządzenia dokumentacji technicznej i realizacji inwestycji polegającej na budowie ścieżek rowerowych w Mieście Starachowice na czas nieokreślony, pod warunkiem, iż w dalszej kolejności zostanie zawarta umowa użyczenia na czas nieoznaczony części działki ewidencyjnej numer 729/55 (obręb 0001) o powierzchni 1700 m2, położonej przy ul. Radomskiej w Starachowicach będącej własnością Gminy Starachowice w celu zagospodarowania jej na dojazd i miejsca postojowe dla pracowników MAN.

Dodane: 10.04.19

Komentarze użytkowników

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie