Dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń. 2020

12403.nsmed

Informacja ze strony www Urzędu Miejskiego 

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek przyznał dotacje na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Prezydent Miasta przyznał dotacje z następujących zakresów:

- kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, promocji i organizacji wolontariatu oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła łączną kwotę 940.500 złotych.

W procedurze konkursowej dotyczącej powyższych zadań złożono łącznie 86 ofert. Oferty zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

Po przeprowadzonej ich ocenie oraz analizie zostały podjęte ostateczne decyzje w wyniku, których Gmina Starachowice przyznała dotacje na realizację 69 zadań publicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięć konkursowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub można się z nimi zapoznać klikając w poniższe zestawienia.

>>>Z E S T A W I E N I E<<<  dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki [kliknij]

>>>Z E S T A W I E N I E<<<  dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, promocji i organizacji wolontariatu [kliknij]

Źródło: UM Starachowice

Ogłoszenie

Dodane: 27.02.20

Komentarze użytkowników

Profesor Ciekawski | 2020-02-27 13:13:08 napisał(a):

Dlaczego dotacje ze Starachowic dostaje klub ze Skarżyska.
Zadanie nr 7
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych lub zajęć sportowych
dla osób niezrzeszonych w klubach sportowych
2. Międzyszkolny Klub Sportowy „Gala Skarżysko”
Wnioskowana kwota dotacji: 2.220,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 1.500,00 zł. Czy można prosić o wyjaśnienie. Uzasadnienie przyznanej kwoty znam.

Do profesora | 2020-02-27 14:35:10 napisał(a):

Przewodniczącym komisji przyznającej te środki był dyr MOSiR Sławomir Nojek tak rozdaje pieniądze klubom z innych miast. Tylko patrzeć jak Szydłowiec o jakieś środki wystąpi.

gość | 2020-02-27 15:42:31 napisał(a):

Niedługo to Nasze Miasto wysprzedają i rozdadzą każdemu kto się zgłosi z zewnątrz.

Do do profesora | 2020-02-27 17:32:08 napisał(a):

Nie przepadałem za byłym dyr głównie z powodu "uczciwych" konkursów Materka, Ale ten desant z Szydłowca to jest dopiero ewenement, na miarę ojca z Suchedniowa.

Yogi | 2020-02-29 13:57:15 napisał(a):

Może być i stowarzyszenie ze Szczecina jeśli zadanie będą realizować w Starachowicach

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie