Drogi na piątkę z plusem

10837.nsmed

Porozumienie w sprawie opracowania i realizacji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach Lokalnych w Województwie Świętokrzyskim „Bezpieczni na 5+” podpisali wojewoda Agata Wojtyszek oraz marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Program jest wspólną inicjatywą wojewody i marszałka. Jego założeniem jest zidentyfikowanie najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych naszego regionu, a także określenie rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w tych miejscach i stworzenie warunków finansowania ich realizacji. Celem głównym jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, a w szczególności  pieszych i rowerzystów. Program opiera się na trzech podstawowych filarach: bezpieczny człowiek, bezpieczna infrastruktura oraz bezpieczna prędkość.

- Jedynie we współpracy strony rządowej z szeroko rozumianą stroną samorządową można zrealizować ten program. Rząd dedykuje duże środki finansowe na remonty dróg. Chcemy rozmawiać z samorządami, ale także z organizacjami pozarządowymi oraz z mieszkańcami, aby wskazywali miejsca niebezpieczne na drogach i by pomóc im w szukaniu możliwości finansowania likwidacji tych miejsc – mówiła wojewoda Agata Wojtyszek.

Propozycje mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, sołectwa, lokalne grupy działania oraz inne podmioty, a także grupy osób, które identyfikują miejsca niebezpieczne na drogach w swojej gminie lub powiecie i chcą współpracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Na podstawie zgłaszanych propozycji zostanie opracowana lista najbardziej niebezpiecznych punktów na drogach lokalnych wraz z rekomendacjami poprawy bezpieczeństwa w tych miejscach oraz wskazaniem możliwych sposobów finansowania.

Zgłoszenia (wyłącznie w formie pisemnej - karta zgłoszenia dostępna na stronie ir.kielce.uw.gov.pl/ir/bezpieczni-na-5) można składać do 31 stycznia 2019 r. do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na podstawie zgłoszeń, jakie zostaną przedstawione do programu zostanie opracowana lista priorytetowa zadań oraz zdefiniowane możliwości ich finansowania.

Wojewoda Agata Wojtyszek i marszałek Andrzej Bętkowski podpisali także wspólny list w sprawie programu skierowany do świętokrzyskich samorządów. „Jednym z kluczowych elementów, które wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu drogowego jest infrastruktura drogowa. W ramach programów rządowych w województwie świętokrzyskim corocznie wydatkowane są kwoty rzędu ponad 100 milionów złotych na remonty i przebudowę dróg gminnych i powiatowych. Ogromne środki na drogi wojewódzkie są także przeznaczane przez województwo świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Niemniej jednak nadal borykamy się z problemem niedostatecznej ochrony pieszych i pozostałych niechronionych użytkowników dróg” – czytamy w liście.

Biorąc pod uwagę synergię działań rządowych i samorządowych, głównym źródłem finansowania zadań ujętych na liście będzie nowo powstały rządowy Fundusz Dróg Samorządowych (dla dróg gminnych i powiatowych) wprowadzony ustawą z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r, poz. 2161) oraz środki będące w dyspozycji marszałka (dla dróg wojewódzkich). Ponadto część z zadań, jakie mogą znaleźć się na liście, może uzyskać dofinansowanie ze środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakimi dysponuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego lub też może uzyskać rekomendację do dofinansowania ze środków rządowego Programu Razem Bezpieczniej czy też środków z rezerwy MSWiA przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści.

Źródło: kielce.uw.gov.pl

Dodane: 05.01.19

Komentarze użytkowników

senior cyklosta | 2019-01-05 14:01:48 napisał(a):

Oby nie była to tylko propaganda zobaczymy kolejny raz napiszemy o ścieżkę rowerową wschód-zachód Leśna - 1 Maja z połączeniem do Iglastej. Mijają kolejne dekady, interwencje u kolejnych włodarzy jakie zrozumienie to widać. Zagrożenie bezpieczeństwa skandaliczne nawet nie chcą obniżyć szczególnie niebezpiecznych wysokich "azyli" przy przejściach dla pieszych na 1Maja !!!! Zmarnowanymi środkami na pseudo ścieżki do nikąd jak Staffa, Stasica, Skalista można było dawno wybudować chociaż jeden taki ciąg W-Z. szczególnie uczęszczany nad zalew w Wąchocku.

mieszkaniec | 2019-01-05 14:38:22 napisał(a):

14 listopada 2019r. na komisji bezpieczeństwa i porządku przyjęto program poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie powiatu starachowickiego na l. 2018-2020. POMYSŁODAWCĄ i współautorem programu był powiatowy radny PAWEŁ LEWKOWICZ.
WIĘC NIE WIEM CZYM SIE TAK PODNIECA TO SZANOWNE GREMIUM

Chyc | 2019-01-07 14:44:54 napisał(a):

Oświetlić w sposób zdecydowany wszystkie przejścia dla pieszych w Starachowicach! Kierowca o sokolim wzroku nie dojrzy pieszego jak ma z przeciwka pojazdy dające słup światła po oczach kierowcy! Dodatkowo zainstalować pulsujące światło , najlepiej nad przejściem żeby kierowcy mieli świadomość,że zbliżają się do pasów dla pieszych!/np. niebieskie/

??? | 2019-01-10 16:28:24 napisał(a):

A to jest ta pani co prowadzi kącik przyrodniczy na swoim fb? Może niech wskaże miejsca zagrożone niebezpiecznymi zwierzętami skoro tak się na tym zna. Żenada

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie