Elektroniczny obieg dokumentów i e-dzienniki coraz bliżej w gminie Mirzec

11185.nsmed

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Wandy Węgrzyn podpisał umowę z Marcinem Melonem, menadżerem projektu dla inwestycji „Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock”. 

Funkcję menadżera pełnić będzie warszawska firma „Negri” Marcin Melon, która będzie zajmować się między innymi przygotowaniem i poprowadzeniem wszystkich postępowań, w tym unijnego postępowania przetargowego projektu „Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock”, rozliczaniem projektu zgodnym z zasadami finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, bieżącą kontrolą wydatków oraz dokumentów, przygotowywaniem raportów wymaganych przez Instytucję Zarządzającą. Umowa opiewa na kwotę rzędu 24.000 złotych.

Projekt „Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock”, którego liderem jest gmina Mirzec, będzie kosztował 1.228.606 złotych, z czego 1.044.315 złotych to pieniądze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość projektu dla gminy Mirzec to 835.530,97 złotych, przy czym wysokość unijnego dofinansowania to 710.201,32 złotych. Wartość projektu w gminie Wąchock to 393.075,25 złotego, a wysokość dofinansowania to 334.113,97 złotych.

Po wdrożeniu projektu poprawi się jakość i dostępność e-usług w obu gminach. Mieszkańcy bez wychodzenia z domu będą mogli składać elektronicznie dokumenty na przykład w ewidencji mieszkańców czy księgowości budżetowej. Możliwe stanie się monitorowanie przez Internet stanu swojej sprawy w urzędzie. Dzięki usłudze e-obywatel mieszkańcy gmin Mirzec i Wąchock będą mieć elektroniczny dostęp do swojego konta, poprzez które w łatwy sposób sprawdzi na przykład kwoty podatków do zapłaty za dany rok, raty płatności podatku, raty płatności za odbiór odpadów. Dodatkowo system będzie mógł komunikować się z mieszkańcami dzięki spersonalizowanej usłudze e-obywatel System Powiadomień SMS. Oznacza to, że mieszkaniec może otrzymywać wiadomości SMS przeznaczone tylko dla niego, na przykład z przypomnieniem o racie płatności podatku. Urząd Gminy w Mircu zyska licencję elektronicznego obiegu dokumentów,  licencję księgowości podatkowej. W Urzędzie Gminy powstanie zapasowa serwerownia, a pracownicy Urzędu Gminy przejdą odpowiednie szkolenia. 

Zmiany czekają też rodziców dzieci uczących się w szkołach w gminach Mirzec i Wąchock, którzy będą mogli kontrolować postępy dziecka w nauce dzięki e-dziennikom. W każdej klasie, w której odbywają się lekcje, zostanie ustawiony komputer z systemem - dziennik elektroniczny. Projekt zakłada zakup w tym celu 94 komputerów. Nauczyciel podczas lekcji po zalogowaniu się do systemu będzie mógł umieszczać w dzienniku uwagi na temat ucznia, jego oceny czy nieobecności. Te adnotacje będą mogli niemal natychmiast zobaczyć rodzice dziecka – już bez czekania na wywiadówkę. Aby sprawdzić oceny czy frekwencję dziecka rodzic  będzie musiał zalogować się do systemu przy pomocy indywidualnego hasła. Zanim dzienniki elektroniczne będą funkcjonować, 139 nauczycieli, 8 administratorów i 8 sekretarzy będzie musiało odbyć szkolenia z ich obsługi. Projekt obejmuje też zakup pięcioletniej licencji na prowadzenie dzienników elektronicznych.

Info: UG Mirzec

Dodane: 16.04.19

Komentarze użytkowników

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie