Energooszczędne oświetlenie ulic w Starachowicach

12056.nsmed

W 2013 roku Urząd Miejski informował na łamach portalu Starachowice-Net.pl, że Gmina Starachowice otrzyma dofinansowanie na realizację projektu p.n. „Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice”. W 2014 roku ówczesny prezydent miasta Sylwester Kwiecień i skarbnik miasta Halina Piwnik w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisali umowę na realizację tego zadania. Projekt zakładał m.in. modernizację oświetlenia ulicznego oraz  zainstalowanie opraw LED, co miało obniżyć moc energii pobieranej do oświetlenia ulic.

Dlaczego prezydent Marek Materek zrezygnował z realizacji tego projektu? Zapytaliśmy w kontekście nowego projektu miasta, który dotyczy energooszczędnego oświetlenia ulic.

- Prezydent decyzję o rezygnacji z realizacji projektu „Sowa” podjął w oparciu o wniosek ówczesnego naczelnika referatu Inwestycji Miejskich UM. Jednym z przytaczanych wówczas argumentów był fakt, że znajdująca się na terenie miasta infrastruktura oświetlenia ulicznego tj. słupy na których miały zostać wymienione oprawy oświetleniowe, nie są własnością Gminy Starachowice, a należą do PGE. Gmina początkowo, dla realizacji zadania posiadała umowę użyczenia z PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko Kamienna (akceptowaną przez Fundusz jako „prawo dostępu”), natomiast po wystąpieniu o aktualizację warunków dostępu do infrastruktury, gmina otrzymała od PGE propozycję nowej umowy dzierżawy. Jednak jej warunki dla miasta były nie do przyjęcia. W treści nowej umowy, znalazły się zapisy zobowiązujące Gminę do nieodpłatnego przekazania zmodernizowanego w trakcie realizacji programu „SOWA” majątku ponownie do PGE lub odkupieniu całych obwodów oświetleniowych. W kontekście opisanych powyżej okoliczności zaproponowane przez PGE transakcje były dla Gminy niekorzystne, a ponadto ze względu na fakt braku funduszy na ten cel, ich realizacja nie była możliwa. Dyscyplina finansów publicznych zabrania Gminie inwestowania w majątek, do którego nie posiada prawa własności. Decydując się na realizację inwestycji Gmina naraża się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych i związane z tym konsekwencje prawne. Projekt „Sowa” nigdy nie zakładał budowy nowego oświetlenia ulicznego. Inwestycja zakładała jedynie wymianę już istniejących opraw oświetleniowych. Kolejnym powodem była też wysokość dofinansowania z jakiego Gmina Starachowice mogła skorzystać. Decyzja dotycząca rezygnacji z realizacji projektu „Sowa” finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjęta została w początkowym etapie nowej perspektywy finansowania unijnego. Gmina przygotowana była do realizacji tego projektu, jednak warunki finansowania z NFOŚiGW nie były tak korzystne jak te, które stwarzała nowa perspektywa finansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej. Dofinansowanie pierwotnie do tego przedsięwzięcia wynosiło 45 procent kosztów kwalifikowanych. Natomiast w nowej perspektywie dofinansowanie unijne wynosi 85 procent kosztów kwalifikowanych. Gmina złożyła wniosek aplikacyjny i uzyskała dofinansowanie w takiej wysokości - wyjaśnia rzecznik magistratu Iwona Tamiołło.

Wracając do sytuacji bieżącej. W kwietniu 2018 roku prezydent miasta Marek Materek w obecności ówczesnego marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa mówił o tym, że miasto otrzyma dofinansowanie i wymieni oświetlenie uliczne na energooszczędne. Jak wygląda sytuacja tego projektu? 

- Niebawem ruszy, zapowiadany projekt związany z modernizacją oświetlenia ulicznego, który zakłada wymianę w całym mieście, łącznie 4072 sztuk opraw oświetlenia z całym oprzyrządowaniem na nowe energooszczędne lampy w technologii LED, charakteryzujące się wysoką skutecznością świetlną przy niskim poborze energii elektrycznej. Koszt inwestycji to 7,5 mln zł, dofinansowanie jakie otrzymaliśmy z RPO WŚ wynosi 6, 4 mln zł. Termin realizacji przedsięwzięcia uległ zmianie, ponieważ w opracowanym studium wykonalności zaplanowano zbyt słabe oświetlenie i konieczne było wprowadzenie zmian, co z kolei, zgodnie z obowiązującą procedurą, wymagało uzyskania zgody Urzędu Marszałkowskiego. Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego w wyniku, którego zostanie wyłoniony wykonawca tego przedsięwzięcia. Inwestycja zrealizowana zostanie w terminie do czerwca 2020 r. - dodaje rzecznik Urzędu Miejskiego Iwona Tamiołło. 

                         Ogłoszenie

Dodane: 26.11.19 | komentarze (8)

Komentarze użytkowników

obserwator | 2019-11-26 09:44:59 napisał(a):

A co z własnością słupów, teraz już to nie przeszkadza?

mały | 2019-11-26 10:24:35 napisał(a):

warto też pozmieniać czas zapalania/gaszenia lamp ulicznych - teraz, kiedy dzień jest taki krótki lampy świecą o wiele za krótko! to bardzo nieprzyjemne i niebezpieczne chodzić po ciemnym mieście!!!

Robert | 2019-11-26 14:31:08 napisał(a):

A czy wiemy która firma dostarczy te fantastyczne lampki?

Sławek | 2019-11-26 15:49:46 napisał(a):

W urzędzie miasta w dziale inwestycji nie ma energetyka ani Ewa ani Małgosia nie mają bladego pojęcia o elektryce.

viki | 2019-11-26 19:20:49 napisał(a):

Realizacja projektu "SOWA" dałaby do dnia dzisiejszego takie oszczędności dla gminy że można byłoby spokojnie doswietlać czy budować nowe oświetlenia w mieście.Od 2014 do dnia realizacji nowego projektu minie 6 lat. Ile straciło miasto przez rezygnację z tego projektu ? oto jest pytanie.

Michał | 2019-11-27 07:18:13 napisał(a):

A w Wąchocku wymienili oświetlenie!!! Jakoś nic im nie przeszkadzało. Codziennie jeżdżę wieczorami przez Wąchock i jestem pełen podziwu. Nowe oświetlenie jest bardzo dobre, widać ludzi idących poboczem oraz dochodzących do przejść dla pieszych. A u nas - strach się zbliżać do przejść bo nic nie widać, nie wiadomo kiedy ktoś wskoczy, czego najlepszym przykładem jest liczba potrąceń pieszych w Starachowicach.

do przedmówcy | 2019-11-27 08:50:37 napisał(a):

Bo o nas się skupia na populistycznych, łatwych pierdołach, a to co dobre byłoby dla mieszkanców odstawia się na bok. Przykłady: modernizacja oświetlenia, walka ze smogiem, wiadukt, obwodnica, mieszkania socjalne, bieżące utrzymanie miasta.

Tiki | 2019-11-27 11:09:02 napisał(a):

Macherki na taczki

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie