Gdzie zapłacimy podatek i inne opłaty?

14387.nsmed

Przypominamy, że kasy płatnicze w Urzędzie Miejskim zostały zlikwidowane. Wpłat można dokonywać elektronicznie na podane numery rachunków oraz bez dodatkowych opłat i prowizji w oddziale PKO BP SA na terenie miasta.

Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywać należy na indywidualne rachunki wskazane w decyzji podatkowej, zawiadomieniu lub informacji o numerze rachunku.

Wszelkiego rodzaju wpłaty z tytułu :

dzierżawy;

zajęcie pasa drogowego

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

opłata skarbowa

opłata targowa

wykup lokalu

sprzedaż nieruchomości

mandaty nakładane przez straż miejską

najem lokali (czynsze) itp.

należy uiszczać na rachunek bankowy dochodów Urzędu Miejskiego:

27 1020 2629 0000 9702 0362 0044

Ponadto podatnicy i płatnicy mogą bez dodatkowych opłat i prowizji dokonywać wszelkich wpłat z tytułu podatków i opłat na rzecz Miasta Starachowice w oddziale PKO BP SA na terenie miasta.

Oddział PKO BP SA w Starachowicach:

Aleja Armii Krajowej 23 poniedziałek-piątek w godzinach od 8.00 do 17.00

Natomiast przy dokonywaniu wpłat w innych bankach, placówkach pocztowych, agencjach bankowych trzeba liczyć się z dodatkową opłatą.

Baner UM

Komunikat prasowy płatny: UM Starachowice

Dodane: 19.02.21 | Odsłony: 1389
Tagi:

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie