Intensywny tydzień nowego Zarządu Powiatu. Sprawdź, kto za co będzie odpowiedzialny

10727.nsmed

Pierwszy tydzień pracy nowo wybranego Zarządu Powiatu Starachowickiego. Był to czas intensywnych spotkań, zarówno z załogą starostwa, jak i dyrekcją podległych jednostek, wdrażania się w nowe obowiązki, a także zmierzenia się z niełatwym tematem szukania oszczędności w budżecie.

22 listopada br. podczas I sesji Rady Powiatu w Starachowicach samorządowcy wybrali nowy Zarząd Powiatu Starachowickiego. Na jego czele, jako Starosta Starachowicki, stanął Piotr Babicki. Wicestarostą został Dariusz Dąbrowski, a pozostałymi Członkami Zarządu Powiatu zostali: Jerzy Materek, Robert Sowula oraz Ryszard Nowak (nieetatowy). Z uwagi na konieczność wprowadzenia oszczędności w budżecie Powiatu, Starosta Piotr Babicki zaproponował Radzie wprowadzenie zmian w Statucie Powiatu, które będą skutkować wprowadzeniem nowej struktury Zarządu Powiatu. Na mocy dotychczasowych przepisów organ ten składał się z czterech etatowych (starosta, wicestarosta, dwóch członków Zarządu) i jednego nieetatowego członka. Po wejściu w życie uchwały, przyjętej przez Radę Powiatu 22 listopada (nastąpi to 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym), można będzie dokonać zmian w strukturze Zarządu, ograniczając liczbę etatowych członków do trzech (starosta Piotr Babicki, wicestarosta Dariusz Dąbrowski, Członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek). Robert Sowula i Ryszard Nowak będą pełnić funkcję nieetatowych Członków Zarządu Powiatu. Nowo wybrany Zarząd rozpoczął swą pracę od spotkania z pracownikami starostwa. Złożył również wizytę dyrekcji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

Praktycznie od razu dokonał także podziału kompetencji.

I tak, staroście Piotrowi Babickiemu, podlegać będą sprawy związane z geodezją, zarządzaniem kryzysowym, pion ochrony wraz z pełnomocnikiem ochrony, zespół radców prawnych, Biuro Prasowe Powiatu, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, stanowiska BHP, ds. kontroli, audytor wewnętrzny, a także Powiatowy Urząd Pracy.

Wicestarosta Dariusz Dąbrowski odpowiadać będzie w Zarządzie za politykę społeczną, promocję i edukację, nadzorując przy tym jednostki z zakresu polityki społecznej, oświaty oraz muzeum.

Członkowi Zarządu Powiatu Jerzemu Materkowi podporządkowano sprawy związane z nieruchomościami, budownictwem, komunikacją, a także inwestycjami, stąd nadzór nad Zarządem Dróg Powiatowych oraz Zespołem ds. Rozwoju Powiatu.

Z kolei Robert Sowula pełniąc funkcję etatowego Członka Zarządu nadzorować ma Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

W tydzień po pierwszej sesji, odbyło się drugie posiedzenie Rady Powiatu. Ze względu na trudną sytuację finansową w oświacie (brak na wydatki bieżące w wysokości 1 mln 172 tys. zł), Zarząd Powiatu zmuszony był prosić przewodniczącą Rady Powiatu o pilne zwołanie sesji, na której konieczne było dokonanie zmian w budżecie, umożliwiających dalsze funkcjonowania placówek oświatowych.

W chwili obecnej analizowany jest stan finansów powiatu. O wynikach tej analizy Zarząd Powiatu będzie informował mieszkańców.

Źródło: powiat.starachowice.pl

Dodane: 03.12.18 | komentarze (9)

Komentarze użytkowników

Witek | 2018-12-03 22:03:11 napisał(a):

jak najszybciej reaktywować PAKS, rozmawiać z Zarządem Klinik, a nie jej przedstawicielem w Starachowicach. Zapewnić mieszkańcom standard usług z zakresu kardiologii na poziomie europejskim. Czekamy na takie decyzje nowych władz powiatu

do Witek | 2018-12-04 13:19:53 napisał(a):

Tak pomogą , zwłaszcza że w tych władzach powiatowych jest ktoś kto się przyczynił do tego ze Klinik w naszym mieście nie ma.

aa | 2018-12-04 13:21:17 napisał(a):

A Pan Sowula ma się zająć Szpitalem, a on kiedyś nie pracował w szpitalu. Czym się tam zajmował ? Czy tym czym w MOPS i ZEC ?

szpital | 2018-12-04 13:23:28 napisał(a):

Przypadkiem nie chwalcie się oddziałem zakaźnym bo to nie wasza zasługą , nawet nie tej pani z Kielc bo ona żeby zrobić na złość poprzedniej staroście to by go chętnie zamknęła .

Do aa | 2018-12-04 14:21:16 napisał(a):

W szpitalu to sie wyjątkowo zasłużył. Podobno dyr Krecka to się na lewo i prawo nachwalic nie mogła. Normalnie za standardy pracy nawet wyjątkowo doceniła Pana Roberta:) :) :) Aż dziw że się nie pochwalił, taki zasłużony dla miasta człowiek.

gore w szpitalu | 2018-12-05 07:24:18 napisał(a):

Przecież węgiel i szpital to to samo, chociaż nie bardzo, bo jedno jest białe a jedno czarne.

Sandra Kiełbasińska - Kapusta | 2018-12-05 10:08:52 napisał(a):

Kim jest ten przystojny, szpakowaty Pan po prawej na ostatnim zdjęciu?
Brałabym jak leszcz na Piachach.

spokojny | 2018-12-05 10:18:29 napisał(a):

"Było nas trzech
W każdym z nas inna krew
Ale jeden przyświecał nam cel.." specjaliści od służby zdrowia.

do szpital | 2018-12-06 16:22:55 napisał(a):

ale trzeba mieć jad żmijowy,aby pisać takie komentarze.

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie