Kolejny krok w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Ambrożowie

12330.nsmed

W ubiegłym roku na skrzyżowaniu w Ambrożowie doszło do wielu kolizji i wypadków. Dojeżdżając do skrzyżowania drogą podporządkowaną od miejscowości Wawrzeńczyce kierujący dostają kilka informacji w postaci pionowych znaków drogowych, że za chwilę muszą zatrzymać się na znaku STOP, by ustąpić pierwszeństwa. Mimo tego na skrzyżowaniu dochodzi do wielu zdarzeń drogowych.

Z pomysłem i prośbą o interwencję portal wystąpił do radnej Rady Powiatu Izabeli Wrony, by na drogach dojazdowych do skrzyżowania zamontowane zostały pasy wibracyjne. Takie rozwiązanie zastosowano w Starachowicach m.in. na ulicach Zgodnej czy Oświatowej. 

W związku z powyższym radna Izabela Wrona na ostatniej sesji Rady Powiatu przedstawiła interpelację w tej sprawie.

„Proszę o montaż pasów wibracyjnych z obu stron na skrzyżowaniu drogi W756 z drogą powiatową nr 0603T w Ambrożowie. To miejsce, na którym dochodzi do wielu wypadków i kolizji drogowych w porównaniu z innymi skrzyżowaniami jest to miejsce szczególnie niebezpieczne.  Z prośbą o interwencje w tej sprawie zgłosili się do mnie mieszkańcy gminy Pawłów, jak i czytelnicy portalu Starachowice-Net.pl za pośrednictwem którego, dostałam ww. prośbę o interwencję. Nie pozostając obojętna i pełniąc służbę dla mieszkańców jako radna powiatu, konstruktywnie przekazuję Państwu tę sprawę z prośbą o interwencję i zastosowanie skutecznego rozwiązania. Z rozmów z mieszkańcami oraz radnym Ambrożowa Panem Krzysztofem Cieślikiem, wynika, iż w tym punkcie dochodzi do większej ilości zdarzeń drogowych, niektóre z nich  nie są rejestrowane. Bywa też tak, że złudzenie którego doświadczamy w tym miejscu, dla przyjezdnych staje się dosyć mocnym zagrożeniem życia, bowiem większości udaje się przejechać bez zatrzymania się, pomimo znaku STOP.  Bardzo proszę o montaż pasów wibracyjnych bądź zaproponowanie innego rozwiązania.” - czytamy w interpelacji radnej.

Pismo radnej zostało rozpatrzone pozytywnie. „W celu poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym skrzyżowaniu, w latach ubiegłych zostały ustawione znaki aktywne B-20 oraz dodatkowe znaki drogowe informujące o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Jednakże, ze względu na fakt, że pomimo podjętych ww. działań, zdarzenia drogowe na skrzyżowaniu nadal mają miejsce, wykonanie linii wibracyjno-akustycznych na jezdni drogi powiatowej, przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką, o które wnioskuje Pani w interpelacji, niewątpliwie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Linie będą dodatkową informacją dla kierowców o zbliżaniu się do miejsca niebezpiecznego. W świetle powyższego przychylamy się do Pani wniosku i deklarujemy podjęcie działań zmierzających do wykonania w roku bieżącym przedmiotowych linii wibracyjno-akustycznych. Realizacja oznakowania wymaga opracowania i zatwierdzenia stosownych zmian w projekcie stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 0603 T. Wykonanie przedsięwzięcia uzależnione będzie ponadto od kosztów zadania przedstawionych przez wykonawców i posiadanych przez naszą jednostkę środków finansowych. Należy jednak zaakcentować, że żadne działania z zakresu inżynierii ruchu drogowego, organizacji ruchu, wspomagania i uspokajania ruchu drogowego nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, jeśli kierowcy będą ignorować znaki drogowe i przekazywane w postaci różnych form informacje o występujących na drodze zagrożeniach.” - czytamy w odpowiedzi starosty Piotra Babickiego.

Od Redakcji: Ja ze swojej strony dziękuje radnej Izabeli Wronie za podjęcie tematu. Pytanie do Czytelników: czy, jeśli widzicie, że coś mogłoby zostać usprawnione bądź inaczej rozwiązane, korzystacie z możliwości kontaktu z radnymi Rady Miejskiej lub Rady Powiatu? 

Dodane: 17.02.20

Komentarze użytkowników

Marne to | 2020-02-17 08:57:07 napisał(a):

GŁUPOTY LUDZKIEJ zaden przepis, regulacja nie wypleni.

mateusz61622 | 2020-02-17 09:47:27 napisał(a):

Przecież to jest jedno z najprostszych skrzyżowań, jakie może być. Wystarczy tylko używać rozumu w czasie jazdy

Sin | 2020-02-17 10:19:20 napisał(a):

Bardzo dobry pomysł, sam kiedyś o mało bym się tam nie "zapatrzył" wieczorem pod słońce i wyjechał na to skrzyżowanie. pasy na pewno poprawią tam bezpieczeństwo.

Artur | 2020-02-17 12:30:06 napisał(a):

A małe rondko nie wystarczy? Takie za 250 tys. Przenieście to planowane z iłżeckiej

no cóż | 2020-02-17 22:50:48 napisał(a):

"jedno z najprostszych skrzyżowań". Może i tak pod warunkiem że drogę wojewódzką podniesiemy o 1-1,5m wyżej tak by skrzyżowanie było widoczne. Inaczej żadne znaki nie pomogą bo jadąc droga powiatową nie widać drogi wojewódzkiej.

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie