„***** ***”. Kolejny protest w Starachowicach [VIDEO]

13872.nsmed

Nieliczny, ale jednak. Tym razem nie ulicą, a chodnikiem. Bez blokowania ruchu i transparentów, ale nadal z hasłem ***** ***, przeszli protestujący w obronie praw kobiet. 

Około 20 osób spotkało się dzisiaj o godzinie 17.00 na starachowickim Rynku. Wyruszyli stamtąd na Osiedle Południe. Protestują, jak krzyczą, w imię wolności, równości i demokracji w Polsce.

Był to już kolejny „spacer” starachowiczan. Strajki odbywają się po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Nad bezpieczeństwem protestujących czuwała policja, dwóch funkcjonariuszy na pieszo oraz kilka radiowozów. 

„Bardzo proszę tych, którzy dalej chcą protestować - protestujcie dalej, ale w internecie, a nie w przestrzeni publicznej. Żeby za 2 tygodnie zaświeciło się światło w tunelu, musimy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Mimo, że mamy różne poglądy, to tu powinniśmy być zgodni - epidemia jest zagrożeniem dla gospodarki i tysięcy istnień ludzkich. Chrońmy siebie nawzajem. Dzisiaj najważniejsze jest wykonywanie zaleceń sanitarnych i epidemicznych.” - Mówił dzisiaj po południu premier Mateusz Morawiecki, tymczasem Ogólnopolski Strajk Kobiet zapowiada na najbliższy piątek „najazd” na Zakopane. 

Zobacz NAGRANIE [kliknij]

Viva UbezpieczeniaReklama

Dodane: 04.11.20 | Odsłony: 270
Tagi:

Komentarze użytkowników

Lukasz Kowalski | 2020-11-04 20:22:22 napisał(a):

Na kolejne przyjdzie pewnie tylko twitterowa Julka ze swoim chlopakiem.

Irek | 2020-11-04 20:53:58 napisał(a):

Walcz

Gość | 2020-11-04 20:57:01 napisał(a):

Cóż,mają wolne głowy od szkoły,żadnych zajęć,obowiązków.Jest moc,muzyka,zabawa.A jeśli dodać do tego jeszcze widownię w Internecie,to mamy to.Szkoda,że policja robi za ochronę.Smutne to.

Er 14 | 2020-11-04 21:08:44 napisał(a):

https://youtu.be/ahcUCu34KDA

Miszkaniec | 2020-11-05 06:48:10 napisał(a):

Już po strajku kobiet. Pozostał po was smród i zdewastowane elewacje.

do przedmówcy | 2020-11-05 08:15:54 napisał(a):

Jesteś jeszcze głupszy niż twój pisowski rząd, chociaż nie wiem czy to możliwe.

Mieszkaniec | 2020-11-05 08:34:01 napisał(a):

W Polsce mamy polski rząd przy*****e. Większość z nas o tyn zdecydowała. Taka jest istota demokracji. Partie nie ukrywały jaki mają pogląd na ochronę życia poczętego.

axz | 2020-11-05 08:52:28 napisał(a):

Policja powinna lepić mandaty. Jak rodzice zapłacą to się młodzież uspokoi w momencie. Oni sprowadzają zagrożenie epidemiczne na wszystkich. To jest najgorszy czas na protesty.

Rzeczywistość | 2020-11-05 09:24:52 napisał(a):

O tym się nie mówi, a powinno! Podajcie dalej!
Co Kościół robi dla KOBIET i DZIECI!!!
Kościół Katolicki w Polsce prowadzi:
Dla dzieci i młodzieży obciążonych ubóstwem: 92 domy dziecka,
27 domów matki i dziecka,
27 burs,
378 świetlic terapeutycznych,
30 centrów interwencji kryzysowej,
105 podwórkowych klubów,
257 ośrodków kolonijnych,
21 telefonów zaufania
65 funduszów stypendialnych.
Dla osób starszych:
160 domów pomocy społecznej,
69 klubów seniora,
67 środowiskowych domów samopomocy.
Dla osób uzależnionych:
62 punkty konsultacyjne dotyczące problemów alkoholowych,
21 ośrodków terapii uzależnień dla dorosłych, a 10 dla dzieci.
Dla osób niepełnosprawnych:
116 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 108 warsztatów terapii zajęciowej oraz
18 zakładów aktywności zawodowej,
81 gabinetów rehabilitacyjnych,
16 centrów opieki dziennej
34 ośrodki wychowawcze.
Dla bezdomnych:
302 punkty pomocy doraźnej,
286 punktów wydawania odzieży,
121 mieszkań chronionych,
61 schronisk dla kobiet i mężczyzn, łaźnie, przytuliska, ogrzewalnie i noclegownie.
Dla bezrobotnych:
8 centrów aktywizacji,
12 klubów integracji społecznej,
6 świetlic,
20 spółdzielni socjalnych.
Dla migrantów i uchodźców:
15 diecezjalnych centrów pomocy migrantom i uchodźcom,
2 domy dla repatriantów
12 innych ośrodków pomocowych.
Ponadto instytucje kościelne prowadzą:
122 stacje opieki medycznej,
63 zakłady opiekuńczo-lecznicze,
61 hospicjów domowych,
40 hospicjów stacjonarnych,
270 jadłodajni,
19 aptek,
21 poradni środowiskowych.
Działa również 110 magazynów w ramach programu dystrybucji nadwyżek żywności PEAD i 92 magazyny do przechowywania ubrań i sprzętu.
Dalej z wyszczególnieniem
Charytatywna działalność zgromadzeń zakonnych.
Po 1989 r. zakony podjęły ogromny wysiłek odtwarzania odebranych im dzieł. W większości to się udało. Według danych z końca 2016 r. żeńskie zgromadzenia zakonne prowadzą m.in.
30 zakładów opiekuńczo-leczniczych,
17 gabinetów lekarskich,
8 zakładów rehabilitacyjnych,
2 hospicja,
65 ośrodków wychowawczych,
65 domów dziecka,
54 domy pomocy społecznej dla dzieci,
62 dla dorosłych,
14 placówek zapewniających całodobową opiekę niepełnosprawnym, osiem domów dla matek z małymi dziećmi, dwa przytuliska dla bezdomnych,
ponad 80 stołówek dla biednych.
Oprócz tego 31 okien życia.
Siostry zakonne pracują w 121 szpitalach, 20 przychodniach i 23 hospicjach prowadzonych przez inne podmioty.
Jako lekarki pracuje 34 sióstr, a jako pielęgniarki 1162 (dane na koniec 2018 r.).
Zakony męskie prowadzą również działalność charytatywną. Wśród prowadzonych przez nie dzieł jest:
6 szpitali,
12 hospicjów,
8 przychodni i ośrodków zdrowia,
24 domy opieki,
14 młodzieżowych ośrodków wychowawczych 13 ośrodków terapii dla osób uzależnionych.
Wiele ośrodków charytatywnych zlokalizowanych jest przy parafiach i wspólnotach zakonnych, jak np. 76 poradni psychologiczno-pedagogicznych, 126 świetlic dla dzieci, 49 kuchni dla ubogich, 38 ośrodków pomocy rodzinie oraz 30 warsztatów terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych.
Caritas Polska wraz z Caritas diecezjalnymi prowadzą przeszło 900 placówek oraz ponad 1100 różnych działań, projektów, akcji – nie tylko w Polsce, ale także poza granicami.
Pomoc rodzinie i dzieciom
Najbardziej znaną akcją Caritas w Polsce, prowadzoną przez wszystkie Caritas diecezjalne, jest Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Na przestrzeni 25 lat Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to ponad 50 mln świec i kilka pokoleń dzieci, które otrzymały pomoc dzięki akcji.
Z funduszy zebranych przez Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom finansowana jest w dużej mierze Wakacyjna Akcja Caritas. Jej celem jest wyrównywanie szans rozwojowych i społecznych najbiedniejszych dzieci. Wakacje organizowane są we wszystkich rejonach Polski, a turnus trwa przeciętnie dwa tygodnie. Diecezjalne Caritas dysponują własnymi ośrodkami wypoczynkowymi. W 2018 r. z Wakacyjnej Akcji Caritas skorzystało ok. 30 tys. dzieci. Caritas Polska organizuje również kolonie wakacyjne dla polskich dzieci z Litwy, Białorusi i Ukrainy.
Do tego wyprawki i stypendia dla dzieci ubogich.
Caritas utworzyła również profesjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze dla niepełnosprawnych, do których trzeba zaliczyć Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, domy dziennego pobytu itp.
Jest to ok.
160 stacji opieki,
14 poradni lekarskich,
66 stacjonarnych zakładów rehabilitacyjnych, 44 hospicja,
114 wypożyczalni sprzętu medycznego.
Oczekiwanemu przez demografów wzrostowi liczby osób starszych w Polsce towarzyszyć będzie ogólny spadek liczby ludności. Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej wzrośnie w Polsce do roku 2035 do 23,22 proc. Diecezjalne oddziały Caritas prowadzą środowiskowe domy opieki, domy dziennego pobytu, świetlice parafialne dla seniorów, domy pomocy społecznej oraz kluby seniora.
Do tego mamy pomoc dla bezdomnych, patrole medyczne oraz pomoc dla migrantów i uchodźców.
Pomoc żywnościowa.
Caritas Polska jako organizacja partnerska uczestniczy w ogólnopolskim Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014–2020. W jego ramach Caritas z 26 diecezji, od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., przekazały najbardziej potrzebującym 14 417 ton produktów spożywczych o wartości ponad 60 mln zł – 282 tys. osobom. Pomoc żywnościową można uzyskać w 700 punktach. Głównie są to parafie, ośrodki pomocy społecznej i jadłodajnie. Wydano w nich w tym okresie 3,065 mln posiłków oraz 1,215 mln paczek żywnościowych. Ponadto zorganizowano 1352 warsztaty kulinarne, dietetyczne i dotyczące przeciwdziałania marnowaniu żywności, w których uczestniczyło 31 tys. osób.
Zbiórki żywności „Tak, pomagam!”
Co roku przed świętami Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia organizowane są zbiórki żywności w ok. 2500 supermarketach w całej Polsce. Po ostatniej zbiórce w marcu 2018 r. blisko 450 tys. kg żywności trafiło do ok. 45 tys. osób z rodzin wielodzietnych, samotnych rodziców, bezdomnych i chorych oraz do placówek prowadzonych przez Caritas. XV Bożonarodzeniowa Zbiórka Żywności będzie miała miejsce 7–8 grudnia. W każdą ze zbiórek zaangażowanych jest ok. 25 tys. wolontariuszy z Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas. Zbierają oni żywność w sklepach Biedronka, Tesco, Carrefour, Lewiatan, POLOmarket, Stokrotka oraz Intermarché.
W 2018 r. wolontariusze Caritas zebrali ponad 85 700 kg żywności, którą przekazali w postaci paczek dla 8 tys. starszych osób potrzebujących.
Caritas w Polsce współpracuje z siecią Biedronka od 2006 r. W programie uczestniczy 30 Caritas diecezjalnych oraz organizacje współpracujące, które deklarują gotowość odbierania i dystrybucji żywności z 500 sklepów sieci Biedronka oraz innych supermarketów. W programie pomoc w postaci paczek i posiłków otrzymuje codziennie ok. 10 tys. osób.
Na koniec jeszcze dodam, że od powstania okien życia do chwili obecnej uratowano w nich blisko 100 dzieci.
W wielu kościołach w całej Polsce są prowadzone też inne akcje mające na celu pomoc bliźniemu, wspieranie kultury oraz propagowanie wiary chrześcijańskiej.
Oprócz tego jest bardzo wiele tego co jeszcze bardziej istotne, czyli głoszenie Dobrej Nowiny, sakramenty, katechizacja itp.
Źródło: https://drive.google.com/.../1XMQWcdiwfldk8ovnxCWCl.../view

@Rzeczywistość | 2020-11-05 11:35:39 napisał(a):

Zapomniałeś dodać o wykorzystywaniu seksualnym.

arti | 2020-11-05 16:00:28 napisał(a):

a stella maris?

ajefci | 2020-11-05 16:09:07 napisał(a):

powiem wprost demokratycznie wybrany rząd i tyle, ale jak wybrany nie mój to nie demokratycznie. Typowe myślenie czerwono armisty.Będa wybory, będziecie wybierać większość wygra i tyle.

do @Rzeczywistość | 2020-11-05 16:25:10 napisał(a):

Ciężko myślisz czy jesteś idiotą! Nie ma takiego środowiska na świecie w którym nie trafiają się zgniłki! Tylko,że w Polskim Kościele jest ich 0,8% w stosunku do innych środowisk! Celowo się to uwypukla bo każda metoda jest dobra jak się z czymś walczy. No i trafia to na grunt naiwniaków takich jak ty, którzy są w stanie uwierzyć we wszystko tylko nie w prawdę! Prawda jest niewygodna i dla niektórych bolesna!

@powyżej | 2020-11-05 17:20:15 napisał(a):

Sekta, której się udało i tyle.

ABC | 2020-11-05 19:00:11 napisał(a):

Dlaczego portal popiera wulgaryzmy ukryte za tymi gwiazdkami w tytule. Myślałem, że to to obiektywne medium a już skandalem jest oczywiste podjudzanie głupich małolatów i sianie fermentu w kraju. NATYCHMIAST ZDIĄĆ TE KROPKI POD KTÓRYMI ZNAJDUJE SIE TO WULGARNE ZAWOŁANIE !1!!

DEF | 2020-11-05 19:54:43 napisał(a):

Bo temu portalowi naiwnie wydaje się, że strajk kobiet i 8 gwiazdek porwie tłumy. Nie porwał, przeciwnie wzbudza obrzydzenie wśród większości społeczeństwa. Promocja zła i przemocy nie uzyska w Polsce poklasku. Co i ten portal z czasem zrozumie.

Czarny | 2020-11-05 20:04:25 napisał(a):

Ale tłumy ha ha. W końcu te * zrozumieją ze to nie ma sensu.

do ABC DEF Czarny | 2020-11-10 21:56:15 napisał(a):

No i ruszyli się nawiedzeni. Czy to tak trudno zrozumieć, że jeszcze w tym kraju można wypowiadać własne zdanie i je manifestować. Potraficie tylko kpić z innych i obrażać. Może spojrzeć na przyczyny, dla czego tysiące ludzi wyszło na ulice? Ale to dla was za trudne. Z jednym się zgadzam " Promocja zła i przemocy nie uzyska w Polsce poklasku", dlatego "gwiazdki" Wam się należą. Do ABC -lubisz dyktaturę , prawda? Wydawanie poleceń redakcji? chyba coś ci się pomyliło człowieku. Kochani! macie swoje radio i tam ziejcie swoją nienawiścią, jak już musicie.

Do wyżej | 2020-11-11 07:08:53 napisał(a):

Już się wypowiedzieliście. Je**ć i wy********ć, niosąc symbole Hitlerjugend i blokując przejazd karetek pogotowia, niszcząc elewacje kościołów, pomników, obrażając wiernych, zakłócając msze święte. Teraz na waszych plecach podupadłe polityczki i zubożałe artystki będą próbowały wejść do Sejmu i żyć przez
4 lata nasz koszt. Tak jak Palikot, a potem Petru.

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie