Mają pomysł i chcą coś zmienić w swoim otoczeniu

14552.nsmed

Zakończono weryfikację ponad 20 projektów zgłoszonych w tegorocznych edycjach programów: Starachowickie Podwórka i Program Inicjatyw Lokalnych. - Dziękuję mieszkańcom i placówkom oświatowym za przygotowanie wniosków i udział w programach– mówi Prezydent Miasta Marek Materek – Już teraz zachęcam do udziału w przyszłorocznej edycji.

Zarówno PIL jak i Starachowickie Podwórka tworzą projekty zgłaszane przez mieszkańców i dla mieszkańców.

Starachowiczanie dzięki tym programom zgłaszają do realizacji własne pomysły będące odpowiedzią na potrzeby lokalnych społeczności.

W ramach Programu Inicjatyw Lokalnych mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Natomiast w przypadku programu Starachowickie Podwórka projekty zgłaszają Wspólnoty Mieszkaniowe. Zarówno w jednym jak i drugim programie Gmina pokrywa 70 procent kosztów realizacji danego projektu, natomiast Wnioskodawca pozostałe 30 procent. Warunkiem jest, aby zgłaszane mikroprzedsięwzięcia dotyczyły terenów lub budynków, których właścicielem jest Gmina.

– W ramach Programu Inicjatyw Lokalnych na rok 2021 wpłynęło 20 wniosków na łączną kwotę ponad 280 tys. zł w tym wkład wnioskodawców to ponad 84 tys. zł – informuje prezydent – Dwa wnioski odpadły z przyczyn formalnych, jeden wpłynął po terminie, drugi nie był na terenach gminnych, a kolejne cztery nie uzyskały wymaganej liczby punktów. Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękuję. Na realizację wniosków zgłoszonych do Programu Inicjatyw Lokalnych zamierzamy dołożyć funduszy z programu Starachowickie Podwórka, na które w tym roku wpłynął tylko jeden wniosek, złożony przez Wspólnotę Majówka 26 A. Dotyczy on przebudowy miejsc postojowych i budowy chodnika. Zachęcam wszystkie wspólnoty działające na terenie naszego miasta, które chciałyby zadbać o to, aby ich najbliższe otoczenie zyskało na wyglądzie, aby skwery wokół nich wyglądały lepiej, aby powstały nowe miejsca postojowe, aby aplikowały do programu Starachowickie Podwórka.

Wnioskodawcy w tegorocznej edycji Programu Inicjatyw Lokalnych wnioskują o realizację następujących zadań:

- remont sal przedszkolnych i szkolnych,

- zakup sprzętu treningowego,

- realizację monitoringu,

- remont placu zabaw,

- remont ogrodzenia.

W ramach Starachowickich Podwórek złożony został wniosek przez Wspólnotę Mieszkaniową 26 A na remont chodnika i budowę miejsc postojowych. Planowany koszt to ponad 46 tys. zł.

Przed nami tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego, nabór wniosków ruszy na początku maja.

Więcej informacji na temat programów znajdziemy wchodząc na strony:

Program Inicjatyw Lokalnych                           

Starachowickie Podwórka

Baner UM

Komunikat prasowy płatny: UM Starachowice

Dodane: 03.04.21 | Odsłony: 1433
Tagi:

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie