Miasto szykuje się do kolejnych inwestycji

15080.nsmed

Nowe drogi, chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie. Gmina Starachowice ogłosiła postępowania przetargowe na wybór wykonawców prac na terenie miasta.

- Nie ustajemy w pracy i realizujemy kolejne inwestycje, dzięki którym polepsza się komfort życia mieszkańców naszego miasta - mówi Prezydent Starachowic Marek Materek.

- Ogłosiliśmy przetargi na kolejne przedsięwzięcia drogowe, budowę oświetlenia oraz wykonanie ścieżek rowerowych. Dokumntacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Starachowice, zachęcam właścicieli firm do zapoznania się ze specyfikacjami i do udziału w przetargach.

Aktualnie gmina ogłosiła przetarg na przebudowę łącznika pomiędzy ul. Smugową, a ul. Myśliwską. Na ten cel w budżecie zabezpieczono 490 000 zł. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: regulacja urządzeń podziemnych kanalizacji miejskiej, dolna i górna podbudowa z kruszywa łamanego, nowa nawierzchnia z szarej kostki betonowej. Dodatkowo pojawią się tam również 2 słupy z oprawami LED.

Przy ulicy Wspólnej gmina planuje rozpocząć trzeci etap prac. Obejmie on regulację studzienek kanalizacyjnych, położenie nowej warstwy ścieralnej oraz zagospodarowanie terenów w rejonie drogi m.in. w nowe nasadzenia roślinne. Na ten cel miasto zabezpieczyło kwotę 250 000 zł.

Metamorfozę przejdą również ciągi piesze na odcinku od ul. Czerwonego Krzyża do ul. Waryńskiego oraz w rejonie PZU. Tutaj zakres prac obejmować będzie montaż nowych ścian oporowych, wymianę kanalizacji deszczowej, montaż nowego kolektor oraz osiem nowych lamp z oświetleniem LED. Na ten cel Miasto Starachowice chce przeznaczyć 650 000 zł.

Nowe oświetlenie

Za około 54 000 zł. gmina planuje zainstalować w części ul. Południowej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Podlesie pięć nowych słupów z oświetleniem LED. Przypominamy, że na terenie całego miasta trwa wymiana ponad 4000 opraw świetlnych. Jest to możliwe w ramach projektu ,,Optymalizacja oświetlenia ulicznego'', na który gmina pozyskała dofinansowanie w 85 procentach ze środków europejskich oraz 10 procentach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Oznacza to, że gmina finansuje inwestycję zaledwie w 5 procentach. Całe zadanie opiewa na kwotę 6 648 052,35 zł.

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych

Gmina Starachowice prowadzi postępowanie dotyczące rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w mieście. Pierwsza część dotyczy budowy ścieżek rowerowych w rejonie ul. 1 Maja i ul. Stromej. Prace będą dotyczyć również wyznaczenia ciągu rowerowego w ul. Adama Mickiewicza wraz z elementami odwodnienia, uwarunkowanymi zmianą geometrii istniejącej ulicy. Druga część postępowania dotyczy wykonania ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kopalnianej. Zakres prac będzie obejmował odwodnieniem oraz połączenie z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym przy bloku mieszkalnym Kopalniana 4 oraz istniejącym ciągiem rowerowym przy ul. Złotej. W ten sposób miasto na osiedlu Skałka będzie chciało połączyć istniejące już ścieżki rowerowe (Pasaż E. Pietrasińskiego oraz przy ul. Złotej).

Zadanie jest realizowane w ramach projektu ,,Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II" Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 "Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej" Osi 3 "Efektywna i zielona energia".

Baner UM

Komunikat prasowy płatny: UM Starachowice

Dodane: 25.08.21 | Odsłony: 841
Tagi:

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie