Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

9668.nsmed

Od 19 marca 2018 r. będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019.

Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci trzyletnie, czteroletnie i pięcioletnie oraz dzieci sześcioletnie, które są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieci sześcioletnie (tj. ur. w 2012 r.), na wniosek rodziców, mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci w wieku 3-5 lat (tj. urodzone w 2015 - 2013r.) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą przyjmowane wyłącznie dzieci pięcioletnie i sześcioletnie (za wyjątkiem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2, do których będą przyjmowane także dzieci młodsze).

Przedszkola Miejskie i Szkoły Podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Starachowice, przyjmują również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wzorem lat ubiegłych, będzie prowadzone za pomocą systemu elektronicznego.

Dla rodziców będzie dostępna od 19 marca strona internetowa 

Będą tam również zamieszczone wzory deklaracji i oświadczeń, które mogą być wykorzystane w procesie rekrutacji. Ponadto wnioski, zasady rekrutacji, oświadczenia dostępnę są tutaj [kliknij]

Autor: Monika Gross, UM Starachowice

                  Reklama

Dodane: 13.03.18

Komentarze użytkowników

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie