Nowe osoby na liście płac Urzędu Miejskiego. Barbara Szymańska sekretarzem miasta

10935.nsmed

Pracownica Urzędu Wojewódzkiego Barbara Szymańska wygrała konkurs i została sekretarzem miasta. – Liczę, że będzie dobrze realizowała zadania, które realizuje sekretarz miasta. Będzie łącznikiem pomiędzy Urzędem Miejskim  w Starachowicach, a Urzędem Wojewódzkim - mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydent miasta Marek Materek. 

- Bardzo się cieszę, że będę mogła pracować w tak szanownym gronie pracowników Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Stanowisko sekretarza, które zostało mi powierzone, to szczególny zaszczyt, wielki wyróżnienie, ale też wielkie zaufanie, które mi powierzono. Zamierzam się z niego wywiązywać rzetelnie, sumiennie, zgodnie z powierzonymi obowiązkami – powiedziała nowa sekretarz miasta Barbara Szymańska.  

Dotychczas pełniąca tę funkcję Beata Duda w ubiegłorocznych wyborach samorządowych objęła mandat radnej Rady Powiatu Ostrowieckiego w związku z tym iż, jak sama argumentowała, trudno jej było pogodzić obowiązki radnej powiatowej w Ostrowcu z pracą na stanowisku Sekretarza Miasta Starachowice, wystąpiła do Prezydenta Miasta z prośbą o zmianę dotychczasowego miejsca pracy. Prezydent Miasta pozytywnie ustosunkował się do złożonej prośby.

Do konkursu ogłoszonego na wolne stanowisko Sekretarza Miasta przystąpiły dwie osoby. Jeden kandydat nie spełnił wymagania obligatoryjnego wskazanego w ogłoszeniu o naborze, dotyczącego posiadania co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dni a 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

W wyniku zakończenia procedury naboru komisja rekrutacyjna zdecydowała o zatrudnieniu p. Barbary Szymańskiej.

Pani Barbara Szymańska jest starachowiczanką, absolwentką Politechniki Radomskiej na kierunku finanse publiczne. Dotychczas w ramach obowiązków zawodowych p. Szymańska kierowała pracą oddziału ds. Dochodów Budżetowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. 

Zakres obowiązków; 

Sekretarz Miasta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i w tym zakresie nadzoruje działalność referatów, równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz bezpośrednio kieruje podległymi komórkami organizacyjnymi.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

- inicjowanie koniecznych zmian w zakresie struktury organizacyjnej Urzędu oraz przepisów związanych z organizacją pracy w Urzędzie;

- nadzór nad właściwym stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w komórkach organizacyjnych Urzędu;

- współrealizacja zadań obronnych, wynikających ze szczególnych regulacji prawnych, podejmowanych przez referaty, biura, zespoły i samodzielne stanowiska pracy;

- współuczestniczenie w organizowaniu kontaktów Prezydenta z przedstawicielami innych środowisk;

- organizowanie wymiany doświadczeń z innymi gminami;

- nadzór merytoryczny i koordynacja pracy poszczególnych stanowisk na sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji;

-opracowywanie sprawozdań z wykonania uchwał Rady;

- realizacja zadań w zakresie koordynacji i zabezpieczenia wyborów i referendów oraz konsultacji społecznych;

- współpraca z organami, urzędami i instytucjami w zakresie realizowanych zadań;

- opracowywanie wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych;

- koordynacja działań związanych z dostępem do informacji publicznej.

Jeszcze podczas konferencji prezydent miasta Marek Materek zapytany przez dziennikarzy o zarobki nowych osób, odpowiedział, że za wcześnie o tym mówić, ponieważ musi dojść do podpisania umowy. W mediach społecznościowych, zapytany niedługo po zakończonej konferencji o to samo przez internautów, prezydent odpisał: „około 5-6 tysięcy złotych netto. Po zmianach, Urząd Miejski na płace wydawać będzie mniej, niż gdy wcześniej zatrudnialiśmy zastępcę i sekretarza.”

Dodane: 05.02.19 | komentarze (5)

Komentarze użytkowników

ale | 2019-02-05 18:34:15 napisał(a):

pani Szymańska również nie ma czteroletniego stażu na stanowiskach kierowniczych, bo w UW pracowała od września 2016 roku, chyba, że dolicza sobie pracę w charakterze sekretatki w szkole. Widać, że się jej bardzo wstydzi, bo wszędzie w mediach o niej nie wspomina

nico | 2019-02-05 19:15:00 napisał(a):

cztery lata w administracji w tym dwa na stanowisku kierowniczym chociaż ten wymóg w tym konkretnym przypadku to tylko tzw transparentność wyboru inaczej żaden inny kandydat nie spełniał najważniejszego wymogu tj wieloletnia podległość służbowa przed rokiem 2016 dyr Wojtaszek

gość | 2019-02-05 19:48:29 napisał(a):

Brawo za wypełnienie wymagań związanych z naborem.

nico | 2019-02-05 22:02:01 napisał(a):

to jest dobre i jakże przekonywujące co podjętych decyzji
"Po zmianach, Urząd Miejski na płace wydawać będzie mniej, niż gdy wcześniej zatrudnialiśmy zastępcę i sekretarza.”
panie prezydencie czy to "mniej" da się dokładniej oszacować ?

Do nico | 2019-02-05 22:25:05 napisał(a):

Ale przecież zastępca nadal pracuje tylko w pwiku. I były prezes też robi, tylko pod inną nazwą. Jakie to są oszczędności, jak się coraz nowe gę.y dodaje do koryta?

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie