O imprezach w Ekomuzeum słów kilka

3998.nsmed

Liczne koncerty, uroczystości, zajęcia, festiwale... to tylko część wydarzeń, jakie będą miały miejsce w Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach. 

Intencją Ekomuzeum jest stworzenie aktywnej placówki kultury, w której będą gromadzone wartościowe historycznie zbiory, a po której oprowadzani będą turyści. Celem muzeum jest zwiększenie liczby koncertów, zajęć edukacyjnych, a także sprowadzanie środowisk twórców – poinformował Paweł Kołodziejski, pełniący obowiązki dyrektora Ekomuzeum.

12 maja o godz. 16.00 rozpocznie się ogólnoeuropejska „Noc Muzeów” w starachowickim muzeum, podczas której odbędzie się przegląd artystycznych dokonań młodzieży ze Starachowic. Podtytułem imprezy będzie „Ogień w Hucie”, a jego częścią „Nocny najazd na Hutę”, na który zaplanowana jest niespodzianka. Na tę noc zaplanowano pokaz noszący nazwę „Teatr Ognia”, którego podstawową cechą będzie wykorzystanie w nim prawdziwego ognia.

25 maja odbędzie się wydarzenie nazwane „Region Żelaza”. Festiwal nauki - którego celem będzie propagowanie wykształcenia wyższego w kierunkach technicznych, tak aby pomóc młodym ludziom w wyborze kierunku studiów. Jednym z elementów festiwalu będzie naukowy eksperyment wytopu żelaza w piecu dymarskim, przy użyciu bardzo zaawansowanego sprzętu naukowego, który będzie mogła na bieżąco oglądać widownia – powiedział Paweł Kołodziejski.

W ramach imprezy pojawią się na pewno różne uczelnie z kraju, które będą miały swoje stanowiska i przy których będą zachęcać młodych ludzi do wyboru studiów praktycznych. W akcję zaangażowały się dwa licea, a w tym Stowarzyszenie „Nasza Jedynka”, mieszczące się w LO nr 1. Będzie to na pewno fajna, edukacyjna impreza – mówił Kołodziejski.

W dniach 26-27 maja odbędzie się jak co roku „Jarmark u Starzecha”

5 czerwca - „Star. Ludzie - fabryka – samochód” - celem będzie przypomnienie historii STAR-a .

15 czerwca odbędzie się „III Szkolne Piecowisko”.

W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) odbędą się imprezy w oparciu o wagon kolejowy, zatytułowane „Pociąg do...” muzyki, plastyki i inne, skierowane przede wszystkim dla dzieci z rodzinnych domów dziecka, aby mogły spędzić nieco inaczej wakacje. Niespodzianką będzie to, że przy pomocy Starostwa Powiatowego, jeden raz kolejka ruszy naprawdę i pojedzie do Iłży.

10 września - „Od Prasłowian do Polaków”.

21 września - „Zaginiony Świat naszej Ziemi”.

27 października - „I tylko drży jeszcze powietrze…”. Z okazji 70-tej Rocznicy Likwidacji Getta w Wierzbniku odbędzie się uroczystość, w której za pewne będzie uczestniczyło co najmniej kilka grup żydowskich. Ekomuzeum chciałoby, aby Żydzi przyjeżdżający m.in. z Kanady czy Izraela do naszego miasta, włączyli w swoją stałą trasę także i muzeum, a także aby później ich wnukowie również odwiedzali to miejsce – powiedział Paweł Kołodziejski.

Szczegóły imprez będą podawane na bieżąco. /GM/

Dodane: 15.03.12

Komentarze użytkowników

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie