Oczyszczanie ulic i chodników oraz utrzymanie czystości i porządku na wybranych terenach w Starachowicach. Miasto szuka wykonawców prac

13918.nsmed

Urząd Miejski ogłosił postępowanie na „Oczyszczanie ulic i chodników oraz utrzymanie czystości i porządku na wybranych terenach w mieście Starachowice”. Po raz pierwszy miasto podzielono na kilka stref i w przetargu oferenci mogą złożyć oferty częściowe. Umowy z wykonawcami będą podpisane na 2021 rok. Firmy chętne wziąć udział w postępowaniu mają czas na złożenie ofert do 20 listopada br.  

- Decyzja o podziale miasta na 6 stref wynika  z chęci usprawnienia systemu gospodarki komunalnej i podniesienia standardów wykonywanych usług m.in. zwiększenia częstotliwości koszenia, skrócenia czasu usuwania zanieczyszczeń (wykonywanie prac jednocześnie w różnych częściach miasta).  Jest to po raz pierwszy zastosowane takie rozwiązanie na terenie naszego miasta, co daje możliwość przystąpienia do przetargu wszystkim zainteresowanym  firmom i po wyłonieniu Wykonawców, będą miały za zadanie utrzymanie czystości i porządku na poszczególnych strefach - mówi w rozmowie z portalem Ernest Kumek - kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. 

Strefa I-  (os, Michałów, Łazy, Młynówka)

Strefa II- (os. Las, Skałka, Majówka, Stadion)

Strefa III- (os. Szlakowisko, Skarpa, Żeromskiego, Wierzbnik) 

Strefa IV- (os. Wierzbowa, Trzech Krzyży, Wanacja) 

Strefa V- (os. Stadion, Orłowo, Wzgórze)

Strefa VI- (os. Górniki, Lubianka).

Viva UbezpieczeniaReklama

- Zakres prac w ogłoszonym postępowaniu dotyczy oczyszczania ulic i chodników oraz utrzymaniu czystości i porządku na wybranych terenach w mieście Starachowice, co polega na tzw. „ręcznym” utrzymaniu czystości i porządku. M.in. bieżące zbieranie śmieci i innych zanieczyszczeń (w tym opadłych liści) zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ruchu drogowego, ręczne czyszczenie dróg oraz przyległych do nich terenów w miejscach niedostępnych dla czyszczenia mechanicznego, usuwanie traw, chwastów, mchów z placów, chodników, ciągów pieszych, parkingów, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, usuwanie skutków burz, anomalii pogodowych, awarii i wypadków itp. na terenie objętym zamówieniem lub spowodowanych przez obiekty, infrastrukturę itp. należące do Gminy Starachowice. Utrzymania obiektów małej architektury: malowanie barierek przy drogach, chodnikach, schodach, wykonanie drobnych robót konserwacyjno naprawczych elementów małej architektury, mycie ławek parkowych, oczyszczanie pomników na terenie objętym zamówieniem. Utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej: koszenie traw, chwastów i samosiejek na terenach gminnych (w tym pobocza dróg gminnych), grabienie wiosenne, odchwaszczanie trawników oraz jesienne grabienie i sprzątanie liści, interwencyjna podcinka gałęzi i wycinka drzew (kilkadziesiąt sztuk) i krzewów łatwo dostępnych na terenach zieleni miejskiej i w pasach dróg gminnych, koszenie i odchwaszczanie rowów przydrożnych, ręczne odchwaszczanie  skwerów, żywopłotów. Odprowadzenia wód opadowych: czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej, odwodnienia linowego, bieżąca konserwacja piaskowników i wylotów kanalizacji deszczowej, wycinanie samosiejek, koszenie traw i chwastów, zbieranie śmieci. Zapewnienia ciągłości wykonywanych prac społecznie użytecznych przy oczyszczaniu miasta:  zapewnienie osobom wykonującym pracę społecznie użyteczną sprzętu i narzędzi niezbędnego do wykonywania pracy. Wykonania innych drobnych prac z zakresu prac sanitarno-porządkowych oraz cięcie żywopłotów - informuje kierownik Ernest Kumek.

Dodane: 13.11.20 | Odsłony: 98

Komentarze użytkowników

Bartek | 2020-11-13 10:24:51 napisał(a):

Oby ten podział zadziałał korzystnie na SYF który zalewa miasto. Chwasty, piach na chodnikach, wszystko wygląda ładnie tylko po remoncie przez jeden sezon. Potem generalnie wygląda jak "stare" bo się o to zupełnie nie dba.

Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych | 2020-11-13 16:18:44 napisał(a):

Ciekawe rozwiązanie zobaczymy w praktyce. Generalnie w naszym stowarzyszeniu mamy zdanie że służby gminne powinny egzekwować obowiązek sprzątania chodników wynikający z ustawy o porządku i czystości w gminie. Z pewnością było by w mieście czyściej. Z tego obowiązku jak na razie wywiązują się spółdzielnie i wspólnoty. Chodzi o sprzątanie chodników gminnych powiatowych wojewódzkich przyległych do nieruchomości. Jest to niezaprzeczalny fakt tam gdzie te treny przylegają do spółdzielni i wspólnoty utrzymują je w czystości ponosząc dodatkowe koszty. Gorzej jest z egzekwowaniem poprzez gminne tego obowiązku od właścicieli innych nieruchomości. Przykładów jest bardzo dużo nap ul Partyzantów. Ul. Konstytucji 3-go maja praktycznie w całości do sprzątania przez właścicieli posesji i małych wspólnot. Radomska od żółtka do ronda obowiązek SSE. I tak by można mnożyć przykłady. Z pewności warto się przyjrzeć jak to będzie przydzielone w przetargu . Mamy nadzieje że gmina nie będzie sprzątała terenów które są w obowiązku właścicieli przyległych nieruchomości. Jeśli będą takie rozwiązania z pewności będziemy występowali o to aby wszystkich równo traktować. O obowiązku sprzątania można przypominać właścicielom nieruchomości przesyłając decyzje o wysokości podatku.

Cobretti | 2020-11-13 16:30:34 napisał(a):

Nie pisz co zrobisz jak będzie to czy tamto. Przetarg ogłoszony, SiWZ do przeczytania i wtedy pisz co zrobisz. Nie wiem na co czekasz.

@Stowarzyszenie | 2020-11-13 16:46:41 napisał(a):

Wreszcie uprzątnijcie bajzel koło śmietników bo strach Szkolną przejechać

SSIWM | 2020-11-13 16:55:51 napisał(a):

Tereny segregacji nie należą do nas i nie mamy obowiązku sprzątania. Sprzątamy teren śmietnika oraz otoczenie w pasie 1.5 metra i to wykonują wspólnoty.

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie