Odpady METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – jak segregować?

11992.nsmed

W trosce o nasze środowisko Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska przypomina, jak prawidłowo segregować odpady metalowe i z tworzyw sztucznych.

Opakowania należy zbierać do pojemników lub worków w kolorze żółtym z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE. Tak zbierane odpady będą odebrane od mieszkańców przez firmę wywożącą odpady komunalne, a następnie trafią do instalacji, w której poddane będą recyklingowi.

 

W naszych gospodarstwach domowych takimi odpadami są np.:

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,

nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,

plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),

opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,

plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,

aluminiowe puszki po napojach i sokach,

puszki po konserwach,

folię aluminiową,

metale kolorowe,

kapsle, zakrętki od słoików.

Pamiętaj! Przed wrzuceniem opakowania powinny być opróżnione. Plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane.

Niezwykle ważnym jest, aby odpady te zbierane u źródła (czyli przez mieszkańców) były odpowiednim surowcem do recyklingu.

Prosimy nie wrzucać do żółtych pojemników lub worków: butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek elektronicznych lub elektronicznych, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Domieszka innych odpadów nie nadających się do recyklingu w żółtym pojemniku lub worku może dyskwalifikować odpady jako surowiec do recyklingu i może zostać potraktowany jako odpady zmieszane.

Ogłoszonie płatne: UM Starachowice

Dodane: 08.11.19

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie