Otoczenie Parku Kultury przejdzie metamorfozę

13759.nsmed

Gmina Starachowice ogłosiła przetarg pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Starachowickiego Centrum Kultury w ramach Projektu ”Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”.

Przypomnijmy, w ciągu mijającego roku Starachowickie Centrum Kultury na mocy uchwały Nr IV/18/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2020 r. zostało przekształcone w Park Kultury w Starachowicach – samorządową jednostkę kultury, dla której organizatorem jest Gmina Starachowice.

Po zmianie nazwy i remontach prowadzonych wewnątrz obiektu, przyszedł czas na zamianę otoczenia placówki kultury.

- Główny zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę obiektów małej architektury, remont i budowę chodników, placów i obiektów małej architektury, rozbiórkę i budowę schodów terenowych, budowę drogi wewnętrznej, budowę trzech parkingów na łącznie 58 miejsc postojowych, remont fontanny, budowę instalacji elektrycznych oświetlenia, montaż kamer monitoringu, budowę instalacji kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia terenu – wymienia Prezydent Miasta Marek Materek.

Zainteresowane firmy zapraszamy do składania ofert w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Starachowicach ul. Radomska 45, Referat Administracji i Kadr (parter, pok. nr 1) w terminie do dnia 28.10.2020 r. do godz. 10.30. lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski Zespół ds. Zamówień Publicznych (pok. 111) ul. Radomska 45, 27- 200 Starachowice z takim wyliczeniem czasowym, aby wpłynęła w terminie, który został określony wyżej.

Zamówienie jest finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Oś 6 „Rozwój miast”. Termin realizacji zamówienia – wymagany – do dnia 30.09.2021 r.

Komunikat prasowy płatny: UM Starachowice

Dodane: 15.10.20

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie