Pół miliarda złotych na rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich. Obwodnica Starachowic z oszczędności poprzetargowych?

8119.nsmed

Marszałek Adam Jarubas oraz wicemarszałek Jan Maćkowiak podpisali z dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damianem Urbanowskim pre-umowy na dofinansowanie 12 z 13 projektów związanych z rozbudową i modernizacją dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita projektów, na które podpisano umowy, to 551 400 000,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 436 599 950,00 PLN. Na realizację projektów w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” RPOWŚ 2014-2020 zarezerwowane zostało ponad 106 mln euro.

– Wartość tych inwestycji jest znacząca, więc ich realizacja wpłynie zapewne na kondycję firm w regionie. Zwykle jest tak, że nawet gdy wygrywają wykonawcy spoza regionu, to duża część prac jest wykonywana przez firmy lokalne – podkreślił marszałek Adam Jarubas.

Pieniądze te przeznaczone są na wsparcie projektów polegających na budowie lub przebudowie dróg wojewódzkich poza obszarem Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, stanowiących połączenie z siecią dróg krajowych, ekspresowych, autostrad oraz z ośrodkami miejskimi w sąsiednich regionach. Inwestycje mają m.in. poprawiać bezpieczeństwo i przepustowości ruchu na tych drogach (m.in. poprzez przebudowę skrzyżowań kolizyjnych na bezkolizyjne, budowę chodników, wysp, azyli dla pieszych, zatok autobusowych), ale jako element większego kompleksowego projektu.

– Tak jak w budżetach z ubiegłych lat wydatki drogowe stanowią największą inwestycyjną część naszego budżetu – stwierdził wicemarszałek Jan Maćkowiak. – Kontynuujemy inwestycje, które w poprzedniej perspektywie finansowej były rozpoczęte. Podejmujemy wysiłek, żeby stworzyć całe szlaki komunikacyjne, drogi „na pełnych przebiegach”, kończąc nieprzebudowane brakujące odcinki, aby całe drogi zyskały dobre parametry, bezpieczeństwo i przejezdność – dodał Jan Maćkowiak.

Jak poinformował Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, wśród podpisanych dziś projektów są projekty, na które rozstrzygnięto już przetargi, m. in.: rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 od Ostrowca przez Bałtów i Tarłów w kierunku granicy województwa czy budowa obwodnicy Ćmielowa z rozbudową drogi wojewódzkiej 755. Pozostałe projekty to: obwodnica Staszowa w ciągu drogi 764, obwodnica Klimontowa w ciągu drogi 758, budowa mostów nad Wisłą i Nidą w Nowym Korczynie, budowa obwodnicy Zbludowic w ciągu drogi 973, obwodnicy Pińczowa w ciągu drogi 766, obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi 768, obwodnicy Kazimierzy Wielkiej z rozbudową odcinka drogi 768, rozbudowa drogi 728 w gminach Łopuszno i Radoszyce (odcinek 18,5 km), 6-kilometrowy odcinek Podgórze – Dąbrowa Małej Pętli Świętokrzyskiej, obwodnica Włoszczowy I etap w ciągu drogi 786. Na część z tych zadać już ogłoszono przetargi lub są one przygotowywane.

W ramach Działania „Infrastruktura drogowa” do składania wniosków uprawniony był Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, który złożył 13 projektów. Koszt całkowity tych inwestycji to 557 100 000,00 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 441 104 950, 00 PLN, co stanowi 85% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowalnych. W ramach 13 projektów zostanie wybudowanych 45 km dróg wojewódzkich oraz zostanie przebudowanych 78 km dróg wojewódzkich. Pre-umowa dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku od granicy gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km” została podpisana 9 listopada tego roku.

– Tych 13 inwestycji nie stanowi katalogu zamkniętego. Jest jeszcze kilka ważnych dla naszego regionu inwestycji, które nie znalazły się wśród nich, ale nie oznacza to, że nie będą realizowane. Stało się tak dlatego, że w przypadku niektórych inwestycji nadal trwają prace koncepcyjne, przygotowawcze – wyjaśnił marszałek Adam Jarubas. Tak jest m. in. w przypadku obwodnicy Starachowic, obwodnicy Nowej Słupi, fragmentu obwodnicy Końskich i drogi 751 od Suchedniowa w kierunku Bodzentyna. Te projekty, wpisane w wojewódzki program rozwoju infrastruktury transportowej, będą realizowane m. in. z oszczędności poprzetargowych.

Wicemarszałek Jan Maćkowiak wyjaśnił ponadto, że przy planowaniu inwestycji drogowych założono, że ze środków RPOWŚ będą finansowane inwestycje w regionie, poza terenem miastem Kielce.  Wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w stolicy województwa i jej najbliższym otoczeniu będą natomiast składane do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 

Info: sejmik.kielce.pl

Dodane: 22.11.16
Tagi:

Komentarze użytkowników

MAriann | 2016-11-22 09:29:25 napisał(a):

Ważne miasto na mapie województwa i Polski nie ma na liście drogowej, a problemy komunikacyjne ma największe od pozostałych miejscowości.W/g Jarubasów może tak być jak jest ?Relacje na linii PSL-Lipiec rozgrzały się do czerwoności! a z władzmi starostwa Jarubasy nie liczą się wogle a Marek prezydent tak namieszał że sam nie wie co jest grane.

! | 2016-11-22 10:57:59 napisał(a):

Ja się pytam co przez tyle lat w tej sprawie zrobił Lipiec! Do tego wojewoda z PiS a kluczowa inwestycja dla tego śmierdzącego miasteczka i nikt nie potrafi jej przeprowadzić!
Tak to jest panie Materek jak się wchodzi w komitywy z PiSem!

Proste | 2016-11-22 11:51:23 napisał(a):

Obwodnice wsi się buduje a u nas spalarnie. SSE, MAN, teraz nam Prezes z Prezydentem wepchną kilkaset transportów śmierdzących śmieci. Ciekawe, ze na rewitalizacje parku pod seniorów i wyborców to szybko sie Panowie zdecydowali. Ale jak się ma ludzi za bydło, to co się dziwić. Wiadomo czyje dobro się liczy.

Pikuś | 2016-11-22 16:36:16 napisał(a):

Mineła połowa kadencji, i niema projektu na przebudowę ul.Radomskiej, to wielki skandal!!!.Czerwona kartka dla Materka iDariusza.

Nie do wiary!! | 2016-11-22 21:36:09 napisał(a):

Obwodnicy władze nie potrafią mieszkańcom wybudować w mieście gdzie i tak jest katastrofalnie ciasno a chcecie do miasta dowozić jeszcze kolejne TONY śmieci... którędy panowie,którędy.. nie ma obwodnicy to i spalarnia po naszym trupie

VIKI | 2016-11-23 15:58:54 napisał(a):

A miało być tak pięknie- ile razy dacie się jeszcze nabić w butelkę.

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie