Północno-zachodnia obwodnica Starachowic. Ciąg dalszy nastąpi?

11121.nsmed

Inwestycja składa się z dwóch etapów: 

- I etap to rozbudowa DW744 na odcinku od m. Tychów Stary – Starachowice – po istniejącym śladzie, dł. ok. 6,0 km do początku obwodnicy m. Starachowice.

- II etap to budowa obwodnicy Starachowic zachodnią stroną miasta po nowym śladzie, dł. ok. 4,0 km wraz z przejściem estakadą nad rz. Kamienną i linią kolejową nr 25 relacji Łódź Kaliska – Dębica. Na trasie obwodnicy projektowane jest również rondo turbinowe, które ma służyć m.in. skomunikowaniu ze Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Strzelnicą Sportową. Koniec obwodnicy - na projektowanym rondzie DK42. 

Parametry techniczne: szerokość jezdni 7,0 m i dostosowanie do parametrów drogi klasy GP, budowa poboczy, chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżki rowerowej (na ciągu istniejącym), budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych, budowa zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudowa skrzyżowań,  przebudowa odwodnienia, przebudowa infrastruktury kolidującej z inwestycją.

Aktualnie termin umowy uzyskania decyzji ZRID został przesunięty aneksem do dnia 31.07.2019r. (termin złożenie wniosku o ZRID to 30.04.2019r.) ponieważ wystąpiły okoliczności niemożliwe do przewidzenia, niezależne od Wykonawcy i od Zamawiającego, tj.: 

- przedłużającym się w Starostwie Powiatowym w Starachowicach zatwierdzeniem „Projektu robót geologicznych (…)” z uwagi na wystąpienie okoliczności wymagających wyjaśnienia. Wniosek Wykonawca złożył do Starostwa w dniu 24.08.2018r., natomiast organ w dniu 01.02.2019r. wydał decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych.

-  z uwagi na przejście estakadą nad terenami kolejowymi zachodzi konieczność uzyskania uzgodnienia z PKP. Wykonawca wystąpił o warunki do PKP PLK S.A Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku - Kamiennej dnia 01.11.2018r. Pismo  uzgadniające wydane zostało w dniu 24.01.2019r.

- uwzględnienie w projekcie obwodnicy korekt projektowanego na zlecenie firmy Cerrad zagospodarowania kompleksu komunikacyjno - kubaturowego. 

- konieczność rozwiązania obsługi komunikacyjnej z istniejącymi drogami leśnymi. 

- konieczność uzyskania uzgodnienia od GDDKiA oddz. Kielce skrzyżowania DK42 z projektowaną obwodnicą oraz konieczność uzyskania odstępstwa od Ministra od przepisów techniczno-budowlanych   w zakresie odległości miedzy skrzyżowaniami ( pomiędzy projektowanym rondem na DK42, a istniejącą ul. Powstańców).

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania polegającego na budowie przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów, zdecydowano o złożeniu wniosku o dofinansowanie dokumentacji na zakres budowy estakady nad rz. Kamienną wraz z drogami dojazdowymi do najbliższej drogi publicznej tj. od DK 42 do ul. Strzelniczej ( rondo turbinowe ) na obwodnicy. Termin składania wniosków upływa z dniem 31.03.2019r.

O finansowanie budowy obwodnicy pytała radna Agnieszka Kuś. – W lutym 2018 roku pan Jarubas powiedział, że jest rezerwa pieniędzy, która została zablokowana na tą obwodnicę w wysokości 6% całej alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Była to tylko kolejna obietnica pana Jarubasa? – Pytała radna Kuś. 

Odpowiedział jej dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski. – 6% rezerwa miała być uruchomiona po 2018 roku. Te 6% zostało wchłonięte przez 13 zadań z listy podstawowej, dlatego budowa obwodnicy Starachowic – ten projekt został zgłoszony o dofinansowanie ze środków rządowych – powiedział dyrektor Urbanowski. 

ARCHIWUM ARTYKUŁÓW [kliknij]

Dodane: 29.03.19 | komentarze (1)
Tagi:

Komentarze użytkowników

gość | 2019-03-29 11:17:06 napisał(a):

Czy nie jest to ta sama estakada nad
torami co ma ją budować materek ze sprzedaży PWIK ?.

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie