PGE Obrót do 13 sierpnia przyjmuje oświadczenia odbiorcy końcowego

11637.nsmed

Osobiście we wszystkich Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót, listownie (decyduje data stempla pocztowego) oraz mailem (nie skan, ale z podpisem kwalifikowanym): w taki sposób uprawnione podmioty mogą składać u największego sprzedawcy energii oświadczenia niezbędne do obniżenia rachunków za prąd w II półroczu 2019 r.

Po raz kolejny PGE Obrót przypomina, że wszystkie wskazane przez Ustawodawcę podmioty, spełniające przesłanki z art. 5 ust. 1a pkt. 2-5 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 412 i poz. 1210), mogą korzystać w II półroczu 2019 r. z obniżonych cen, jeśli złożą stosowne oświadczenie, którego wzór określa zał. nr 1 do ustawy. Jednocześnie PGE Obrót podkreśla, że termin upływa we wtorek 13 sierpnia.

W związku z wydłużonym procesem składania oświadczeń odbiorców końcowych określonych w ustawie o cenach energii elektrycznej, PGE dokłada wszelkich starań, by proces ten przebiegał tak sprawnie, jak tylko jest to możliwe.

Oświadczenia można złożyć osobiście we wszystkich Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wydłużony został czas pracy tych placówek we wtorek 13 sierpnia. Wszystkie Biura Obsługi Klienta PGE Obrót będą w tym dniu otwarte do godz. 20.

Spółka przypomina, że oświadczenie można również przesłać listownie na adres: PGE Obrót, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów. Liczy się data nadania przesyłki.

Stosowny dokument można także przesłać drogą elektroniczną na adres serwis@gkpge.pl, pod warunkiem, że oświadczenie jest opatrzone podpisem kwalifikowanym. Ze względów prawnych skan dokumentu nie będzie honorowany.

PGE Obrót podkreśla, że gospodarstwa domowe nie muszą składać oświadczeń. W przypadku gospodarstw domowych i innych odbiorców końcowych z grupy taryfowej Gx w całym roku 2019 obowiązują ceny z roku 2018 – nie ma więc wymogu składania oświadczeń przez tych klientów.

Wszystkie najważniejsze informacje związane z kwestią ustawy, w tym również wzór oświadczenia, znajdują się na stronie: https://pge-obrot.pl/O-Spolce/informacja-dla-klientow-pge-obrot-s.a

Info: PGE

Dodane: 08.08.19

Komentarze użytkowników

Memory | 2019-08-08 18:31:23 napisał(a):

Ceny prądu w 2020 roku wzrosną o 70 % . To co się teraz dzieje to przedwyborcza zagrywka. Potem już tylko płacz i zgrzytanie zębów.Warto o tym pamiętać 13 pazdziernika...

doMemory | 2019-08-08 21:28:15 napisał(a):

Jak wybory wygrają "totalni" to na pewno wzrosną o 70 % ,a kto wie możne i o więcej

Kabaret Spodnapletka presents | 2019-08-10 11:46:10 napisał(a):

Jak wygrają totalni to będzie siedmiopak Schetyny czyli 7 x 70. Wzrost cen prądu o 70%, wzrost wieku emerytalnego do 70 lat, wzrost podatków do 70%, oczekiwanie na SOR do 70 sekund, przymusowa eutanazja po 70 roku życia, dla każdego dziecka nieślubnego 70 zł dodatku bachorowego, przyznanie każdemu głosującemu na PO-KO butelki taniej wódki Schetynówki o mocy 70%. Oczywiście gratis likwidacja pisowskiego rozdawnictwa typu pińcet plus i inne.

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie