Pierwszy taki obiekt w powiecie

2242.nsmed

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach został tegorocznym laureatem jubileuszowej XX edycji niekomercyjnego konkursu „Teraz Polska” w kategorii „Najlepsze Usługi”. Kapituła Nagrody przyznała tę zaszczytną nagrodę po ocenieniu kompleksowych usług edukacyjnych, świadczonych przez Zakład dla mieszkańców regionu. Także w 2010 r. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przyznała ZDZ Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. Ten prestiżowy dokument potwierdza świadczone przez ZDZ w Kielcach usługi edukacyjne na najwyższym poziomie. Został on przyznany w rozszerzonym zakresie: zarządzanie nowoczesną placówką oświatową realizującą kształcenie w systemie szkolnym i pozaszkolnym z uwzględnieniem projektów edukacyjnych.

Naszym celem statutowym jest podwyższanie kompetencji zawodowych mieszkańców regionu oraz działalność w zakresie rozwoju nauki, techniki i innowacji, poprzez prowadzenie szkoleń, dających konkretne umiejętności i kwalifikacje, potwierdzane przez komisje zewnętrzne. Organizujemy kursy dla osób fizycznych i na zlecenie osób prawnych. Prowadzimy także szkolenia finansowane ze środków zewnętrznych. Realizujemy usługi szkoleniowe w wyniku postępowań przetargowych, jako wykonawcy usług szkoleniowych dla innych podmiotów.
ZDZ w Kielcach jako wiodąca instytucją szkoleniowa w województwie świętokrzyskim, posiada sieć 25 placówek szkoleniowych i wciąż poszerza swoją bazę dydaktyczną.

Obecnie w Starachowicach powstało nowoczesne centrum szkoleniowe, którego pracownie wyposażone są w najnowsze urządzenia oraz systemy komputerowe, do tego sale wykładowe, zaplecze administracyjno-socjalne oraz salę konferencyjną na osiemdziesiąt osób. Obiekt mieści się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach przy ul. Radomskiej, w dawnym budynku straży pożarnej. Jest to obiekt na miarę XXI wieku, który został gruntownie przebudowany. Obiekt przystosowaliśmy do aktualnych wymagań i potrzeb, także osób niepełnosprawnych. Ogromnym atutem placówki będzie nowoczesna baza sprzętowa.
Już w grudniu br. rozpoczną się pierwsze specjalistyczne szkolenia i kursy. Oferta szkoleniowa skierowana będzie do szerokiej grupy odbiorców, a wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów nauki zawodu stanowić będzie gwarancję wysokiej jakości kształcenia.
Głównym atutem ośrodka będą profesjonalne pracownie:
• spawalnicza,
• CNC
• oraz technologii budownictwa i wykończenia.
Nowymi usługami wprowadzonymi przez nas na rynek starachowicki będą innowacyjne szkolenia spawalnicze realizowane przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu spawalniczego. Inwestycja zakupu wyposażenia związanego z prowadzoną działalnością usługową w zakresie szkoleń spawalniczych współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Zakład otrzymał blisko 700 tys. zł z RPOWŚ na realizację ponad milionowego projektu pod nazwą „Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do pracowni spawalniczej w Busku, Kielcach i Starachowicach oraz modernizacja spawalni w Kielcach szansą rozwoju ZDZ w Kielcach”. Pozwoliło to utworzyć profesjonalną pracownię spawalniczą na 10 stanowisk (jednorazowo będziemy w stanie szkolić dwie dziesięcioosobowe grupy czyli 20 osób), w której można prowadzić kursy spawalnicze (na różnych stopniach zaawansowania) metodą TIG oraz MIG/ MAG , a także uczyć cięcia plazmą. Odbiorcami tych usług będą osoby zainteresowane podnoszeniem oraz zdobywaniem nowych kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza a także firmy zainteresowane podwyższaniem kwalifikacji i weryfikacją uprawnień swoich pracowników w branży spawalniczej w oparciu o europejską normę oraz wytyczne Instytutu Spawalniczego w Gliwicach. 
Równie dobrze wyposażona będzie pracownia CNC, w której zainstalowano sterowane numerycznie urządzenia i maszyny do obróbki metalu, drewna czy materiałów miękkich, Przy pracowni pojawi się również profesjonalna sala komputerowa z całym oprogramowaniem do sterowania i programowania tych urządzeń. 
Dużo uwagi poświęcono także pracowni technologii budownictwa i wykończenia, w której szkoleni będą przyszli technolodzy w zawodach budowlanych. Centrum będzie także organizowało szkolenia przygotowujące do uprawnień UDT (Urzędu Dozoru Technicznego), w dogodnych warunkach – na utwardzonym placu, jaki powstanie obok strefy zieleni.
Na potrzeby własne oraz zainteresowanych podmiotów z konferencji przygotowaliśmy salę konferencyjną, która pomieści 80 osób, wyposażoną w urządzenia audiowizualne.

Tradycje naszej firmy sięgają 63 lat. W Starachowicach zaczynaliśmy od małej jednostki mieszczącej się w dwóch niewielkich pokojach przy ulicy Marszałkowskiej, obecnie Marszałka J. Piłsudskiego. Później naszą siedzibą był niepozorny budynek przy ulicy Radomskiej (dawny teren SP nr 2). W 2001 roku staliśmy się właścicielami nowo wybudowanego obiektu przy ulicy Wojska Polskiego, a w 2009 roku kolejnego, zlokalizowanego na terenie SSE.
W niedalekich planach mamy także wybudowanie hali sportowej z zapleczem hotelowo – gastronomicznym.

Dodane: 25.10.10
Tagi:

Komentarze użytkowników

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie