Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności z PUP. Co z wnioskami o umorzenie?

13411.nsmed

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadzającą zmianę w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568 z pozn.zm…).

W związku z wprowadzonymi zmianami pożyczkobiorcy, którzy otrzymali pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności nie muszą składać wniosków o umorzenie pożyczki.

Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia, tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Komunikat: PUP

Dodane: 04.08.20

Komentarze użytkowników

Tae | 2020-08-04 11:02:51 napisał(a):

Bardzo sensowne. Dziękujemy.

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie