Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Starachowicach

14020.nsmed

30 listopada br. odbędzie się XXVI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną posiedzenie zostało zwołane w trybie zdalnym. Obrady rozpoczną się o godz. 9.00, będą transmitowane na żywo na stronie [kliknij].

Porządek obrad prezentujemy poniżej. 

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Starachowicach

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2020 rok.

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2029.

c) udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Starachowice z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

d) udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brody z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

e) udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Mirzec z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

f) udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Pawłów z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Viva UbezpieczeniaReklama 

g) udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wąchock z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

h) uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021,

i) udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Starachowice.

j) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

6. Informacja o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa wpływających na ochronę środowiska.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

9. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

10. Zakończenie obrad.

Źródło: Starostwo Powiatowe

Dodane: 28.11.20 | Odsłony: 10 | komentarze (5)

Komentarze użytkowników

Awantura | 2020-11-28 13:31:42 napisał(a):

Szykuje się awantura w sprawie zarządzania szpitalem. Warto uzgodnić stanowisko w sprawie chłodni. Co dzień w tej sprawie inne sprzeczne fakty . Jeden wielki bałagan skutkujący w dodatku większą liczbą zgonów.Ktoś w końcu powinien za to odpowiedzieć ..

Transmisja | 2020-11-30 09:26:55 napisał(a):

Nieudolnie przeprowadzana transmisja z e-sesji Rady Powiatu najlepiej świadczy o tym jak pracuje Starostwo i jakich ma specjalistów od informatyki. Ręce opadają.

Cobretti | 2020-11-30 10:06:39 napisał(a):

Tak transmisja jakby w ogóle jej nie było. Nieudolność ,nieumiejętność albo niechęć do tego ,żebyśmy jako mieszkańcy cokolwiek się dowiedzieli. Przecież zakupiono sprzęt do przekazu na żywo i co nikt nie potrafi go obsłużyć ? To zmienić sprzęt ,ludzi go obsługujących a jeszcze lepiej zarządzających tym bałaganem i będzie dobrze.

Do cobretti | 2020-11-30 10:14:57 napisał(a):

I frytki do tego.

Radne | 2020-11-30 10:19:24 napisał(a):

Radne PiS-u jak zwykle starają się zdominować obrady swoimi oryginalnymi opiniami. Głosowały m.in.Przeciwko przekazaniu do gminy pomocy rzeczowej w związku z przejęciem przez SCK Młodzieżowego Domu Kultury. Jak wyjaśniła radna Główka to ma być wyraz troski o finanse powiatu. Szczyt głupoty.

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie