Prezydent miasta Marek Materek z wotum zaufania oraz absolutorium za 2019 roku [VIDEO, ZDJĘCIA]

13217.nsmed

Podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej odbywała się debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok. Raport liczy 131 stron. W dyskusji mogli wziąć udział mieszkańcy. Zdecydowała się tylko jedna osoba, Zbigniew Kroczek - wiceprezes stowarzyszenia „Inicjatywna dla Starachowic. 

„Szanowni Państwo, przedstawiam Raport o Stanie Gminy Starachowice za rok 2019, opracowany zgodnie z wprowadzoną przed dwoma laty nowelizacją Ustawy o samorządzie gminnym. Przygotowanie raportu to obowiązek i wymóg prawny, który stwarza samorządom możliwość zaprezentowania zbiorczej informacji na temat wyznaczonych celów, realizowanych działań oraz osiągniętych wyników. Dokument zawiera roczne sprawozdanie z realizacji inwestycji, programów, polityk, strategii, uchwał przyjętych przez Radę Miejską oraz informacje o stanie nieruchomości, gospodarki przestrzennej, edukacji, pomocy społecznej, bezpieczeństwie, a także innych działań podejmowanych na rzecz naszego miasta.  Treści zamieszone w tym dokumencie obrazują również to, jak dużą dynamiką cechuje się dziś życie samorządowe i jak wiele zróżnicowanych czynników je kształtuje. Zmieniamy na lepsze życie naszej lokalnej społeczności, przy współudziale funduszy zewnętrznych. Chociaż działamy lokalnie, myśleć musimy globalnie, nie pozostając obojętnym na wszelkie procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w kraju.  Raport o stanie gminy ma za zadanie poszerzyć Państwa wiedzę na temat działań prowadzonych przez samorząd w 2019 roku, a także zachęcić do dyskusji, do zgłaszania propozycji i pomysłów mających na celu dalszy rozwój naszego miasta.” - czytamy we wstępie raportu.

Pełna treść dokumentu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej [kliknij]

Jako pierwszy głos zabrał Zbigniew Kroczek. - Stoimy na progu ogromnego kryzysu gospodarczego, po pierwsze przez tegoroczną epidemię koronawirusa. Jednak, z przykrością musimy stwierdzić, że od kilku lat w naszym mieście i powiecie zadomowiła się epidemia, którą pozwoliliśmy sobie nazwać „korytowirusem”, która niestety skutecznie zżera finanse publiczne miasta i powiatu. Skutki każdego kryzysu da się złagodzić tylko wtedy, kiedy się do niego przygotujemy odpowiednio - mówił do zebranych Zbigniew Kroczek. Społecznik przypomniał, jakie jego stowarzyszenie miało propozycje antykryzysowe. Nawiązywał do złej sytuacji w miejskich spółkach ZEC oraz PWiK, które poniosły straty. Mówił również o kontynuowanych przez władze działaniach zmierzających do budowy Instalacji Odzysku Energii w Starachowicach oraz firmie Veolia Polska, która w mniemaniu stowarzyszenia ma być partnerem ZECu w budowie tzw. spalarni śmieci w Starachowicach. - Mamy do czynienia niejako z takim oszustwem ze strony panów: prezydenta Materka, prezesa Pochecia i pana Sowuli, którzy ten projekt przedstawiali nam mieszkańcom, jako wspaniały pomysł gdzie odebrane odpady komunalne będą jechały bezpośrednio do spalarni i w efekcie uzyskujemy - pozbywamy się problemu z likwidacją odpadów - natomiast w zamian dostajemy ciepło tanie i ekologiczne. To tak nie działa - mówił Kroczek, po czym wyjaśniał, że z naszego miasta będzie za mało śmieci nadających się do przetworzenia w tej instalacji. Ponadto wiceprezes stowarzyszenia krytykował prowadzenie miejskich inwestycji przez zastępcę prezydenta Ewę Skibę oraz kierownik Referatu Realizacji Inwestycji Małgorzatę Galas-Bąbę i sugerował przeprowadzenie audytu miejskich przedsięwzięć. Zbigniew Kroczek skrytykował także radnych Rady Miejskiej, którzy w mniemaniu stowarzyszenia zbyt mało się udzielają. Zbigniew Kroczek wyjaśnił, że angażuje się w działalność społeczną i tak bardzo interesuje się sferą gospodarczą, ponieważ jego firma płaci rocznie kilka milionów złotych podatków, a te pieniądze trafiają później do budżetu miasta Starachowice. - Szlag mnie trafia, jak widzę  jak to jest z taką niegospodarnością wydawane - powiedział na podsumowanie Zbigniew Kroczek. 

Całość wypowiedzi dostępna jest na NAGRANIU [kliknij]

Radny Sylwester Kwiecień skrytykował samo przygotowanie raportu i brak w nim pewnych informacji. - Mieszkaniec czytający taki dokument nie będzie miał ułatwionego zadania - powiedział radny Kwiecień, a następnie rozdział po rozdziale analizował dane. Mówił, że za mało jest wniosków, a za dużo danych tabelarycznych. - Wychodzi, że jest to [raport - przypis red] tylko pokazanie działań samorządu, prezydenta w ujęciu sukcesów, a przecież rok 2019, to nie jest rok, gdzie są tylko sukcesy, są również kwestie dotyczące pewnych niepowodzeń - mówił Kwiecień. Wypomniał prezydentowi za mało remontów dróg gruntowych, przesuwanie zadania dotyczącego budowy noclegowni dla bezdomnych. - Gdybyśmy dzisiaj postawili takie pytanie starachowiczanom, co dla nich jest najważniejsze, to niewątpliwie najważniejsza jest kwestia komunikacji. W zasadzie to brak rozwiązań komunikacyjnych. Szczególnie widzimy to między godziną 14 a 16 w Starachowicach Zachodnich. Pamiętam słynne slajdy, gdzie już za chwilę, za chwileczkę ten wiadukt miał być wybudowany. Myślę, że wielu starachowiczan bardziej byłoby z tego zadowolonych, gdybyśmy coś robili w kierunku tego wiaduktu tak namacalnie, że mamy już „szynę czasową”, a tak nawet nie wiemy gdzie się to znajduje - powiedział na zakończenie radny Kwiecień. 

Radny Bronisław Paluch mówił o dobrych zmianach, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich kilku lat w infrastrukturze drogowej w mieście, ale przy okazji wypomniał, że wygląd Alei Armii Krajowej kompromituje Starachowice. Pytał prezydenta Materka, kiedy Aleja Armii Krajowej doczeka się remontu. Ponadto radny dopytywał o budowę północno-zachodniej obwodnicy Starachowic, rewitalizację zbiornika Pasternik, rewitalizację Lubianki, remont ulicy Wielkopiecowej, zabezpieczenie terenów zielonych od fontanny do „Skałki” przy alei Armii Krajowej przed sprzedażą. - Ja wierzę, że jeżeli pan panie prezydencie przypnie się do jakiegoś problemu, to pan potrafi rozwiązywać problemy. Nie mówię natychmiast, ale proszę mieć to na uwadze - powiedział radny Paluch.  

Radny Dariusz Lipiec na wstępie podziękował prezydentowi Materkowi, jak powiedział: „za wszelkie dobro, które prezydent uczynił dla miasta”, ale zwrócił uwagę na kwestie, które budzą niepokój i które w jego mniemaniu da się jeszcze naprawić. Radny powiedział o cięciach w komunikacji miejskiej, wzroście cen biletów komunikacji. Ponadto nawiązał do oświaty i problemu przeniesienia ZSZ nr 3 z ulicy Szkolnej na ulicę Leśną.  Mówił także o redukcji etatów wśród konserwatorów i osób sprzątających szkoły, przez co bardzo wzrośnie ilość metrów powierzchni do sprzątania na jedną osobę. 

Radny Marcin Sowula mówił, że  wciągu 6 lat budżet miasta powiększył się o 100 milionów złotych, z czego gro pieniędzy zostało wydanych na inwestycje w mieście. - Wystarczy spojrzeć na te nasze ulice, na te skwery, które zostały zrobione. Starachowiczanom żyje się w tym mieście po prostu lepiej. Z roku na rok inwestycji drogowych przybywa - mówił radny Sowula i dodał, że pochwala działania służb prezydenta w kierunku budowy co raz większej ilości ścieżek rowerowych, pochwala działania wiceprezydent ds. społecznych w sprawie mieszkań socjalnych. - Uważam, że Starachowice pod zarządem pana prezydenta idą w dobrym kierunku. Nie zgodzę się z tym, że wszystko jest źle. Część rzeczy można poprawić, ale uważam, że idzie to wszystko w dobrym kierunku - dodał Sowula.

Radny Sylwester Kwiecień podziękował Zbigniewowi Kroczkowi za udział w debacie. - Ja chciałem podziękować, że ma odwagę. Przychodzi, mówi jak jego środowisko postrzega nas, postrzega nasze zachowania, nasze inwestycje - powiedział Kwiecień i dodał, że w mieście są rzeczy dobre, ale są też takie, na które trzeba zwrócić uwagę. - Wpadacie państwo w samozachwyt. Nie jest zawsze tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Żeby nie można pewnych spraw poprawić. Kwestie te apeluje, żeby brać do siebie, korygować swoje postawy, a nie obrażać się na tych, co mają inne zdanie - mówił radny Kwiecień w obronie jedynego mieszkańca, który wziął udział w dyskusji nad raportem o stanie gminy za 2019 rok. 

Odpowiedź prezydenta Marka Materka na pytania i odpieranie zarzutów o złe zarządzenia miastem trwała prawie pół godziny. Zapraszamy do obejrzenia NAGRANIA [kliknij].  

Głosowanie nad wotum zaufania:

Głosowanie w sprawie absolutorium: 

- Dziękuje w imieniu swoim i wszystkich współpracowników. Mam nadzieję, że rok 2020 również będzie dla gminy Starachowice pozytywny. Mam nadzieję, że zapracujemy także na zaufanie trójki radnych, którzy się wstrzymali od głosu, w roku 2020 - powiedział na zakończenie prezydent Materek. 

Dodane: 27.06.20 | Odsłony: 14

Komentarze użytkowników

gość | 2020-06-27 09:52:04 napisał(a):

Dziękuję panu panie Kroczek,za odwagę osobistą i wystąpienie jako jedynego mieszkańca w debacie o stanie gminy Starachowice. Powiedział pan jako profesjonalista i społecznik ,realizujący wiele różnych inwestycji wiele prawdy o tym co i jak się u nas realizuje.Wystąpił pan jakby w imieniu wszystkich tych,którzy to widzą,słyszą,podobnie myślą ale nie chcą się z różnych powodów wychylić,czy to z powodu wykonywanej pracy,czy osób najbliższych lub innych.To o czym pan mówił słychać na mieście w ostatnich miesiącach ale jesteśmy w stosunku do tych młodzieniaszków jeszcze za słabi,żeby zacząć krzyczeć,że tak nie chcemy.Ale nasza siła rośnie wraz z coraz większą liczbą nietrafionych pomysłów,fatalnymi realizacjami inwestycji i butą władzy.Skoro mamy radnych,którzy nic nie widzą,musimy działać sami i będziemy działać, Jeszcze raz dzięki,za prawdę,którą pan przedstawił w swoim wystąpieniu.

Gość | 2020-06-27 10:02:08 napisał(a):

Pan Materek, pan Pocheć, pan Sowula, pamiętają panowie spektakularny art 52 ?

gość | 2020-06-27 10:37:27 napisał(a):

Bez 52 też dużo złego zrobili.

gość | 2020-06-27 11:54:46 napisał(a):

Radny Marcin Sowula kadził za dwóch,pewnie z racji stanowiska ale zauważył, że część rzeczy można poprawić... ha Niemożliwe, naprawdę ? ha

Absolutorium | 2020-06-27 12:45:17 napisał(a):

Należy zauważyć całkowita obojętność mieszkańców miasta aktywnych na forach internetowych i nieobecnych na tej sesji.
Obecność jednej osoby o czymś świadczy.
Absolutorium dotyczy wykonania budżetu a nie merytorycznej oceny pracy prezydenta.
Ponadto to taki mniej więcej sukces jak odrzucenie wotum nieufności w dzisiejszym Sejmie gdzie większość ma PiS...Kiedyś na sesje RM przychodziły całe delegacje a teraz pustki. No to w końcu jest dobrze czy nie ?

sondaż | 2020-06-27 12:47:56 napisał(a):

Ciekawe czy są jakieś sondaże poparcia dla obecnego prezydenta bo to może wiele powiedzieć o tym co myślą mieszkańcy miasta.

Do Absolutorium | 2020-06-27 13:07:47 napisał(a):

Niezaleznosc tej rady najlepiej pokazal Kaminski, najpierw sie oburzyl na Pana Kroczka za klakiera, a nastepnue kazal wymieniac Kroczkowi dobre dzialania Materka. Panie Kaminski my mieszkancy wiemy jakie dobro czyni Materek, szczegolnie dla was.

Rodzina na Swoim | 2020-06-27 15:39:10 napisał(a):

Sowula, najlepiej żyje się braciom, którzy
dostali dobrze płatne posady w spółkach
miejskich i powiatowych.

gość | 2020-06-27 17:11:14 napisał(a):

Mieszkańcy widzą jak póki co kończą osoby charakterne i niezależne,mają problemy z jakimkolwiek funkcjonowaniem w tym miejsko-powiatowym życiu,dlatego się nie angażują,szkoda ryzyka.Każde wychylenie się może się zle skończyć.Górą są bierni,mierni ale wierni.Ale nic nie trwa wiecznie.

aaa | 2020-06-27 17:26:04 napisał(a):

Ale Kroki to wesołek, struga kryształowego, a taki nie jest :-)

gość | 2020-06-27 18:00:56 napisał(a):

Nie jest funkcjonariuszem publicznym to może być jaki chce.Nie zajmuje się wydawaniem środków publicznych,nie zarządza i nie płacą mu z naszych podatków jak innym bohaterom tej sesji.

Do aaa | 2020-06-27 18:24:57 napisał(a):

Hahahaha a ty bohaterze nawet boisz sie nazwiska Pana Kroczka napisac, hahaha widac boli ze ktos ma odwage cywilną gdy inni tchorze pochowani na necie

gość | 2020-06-27 18:43:18 napisał(a):

Tacy jak się coś będzie zmieniać to pierwsi do p.Zbyszka przylecą,opowiadając ,że dawno tak jak on myśleli i 3/4 facebooka ,tacy to kompani przy aktualnej władzy...

Gość | 2020-06-27 22:05:46 napisał(a):

Może boi się napisać żeby w sądzie nie skończyć to ulubione zajęcie przecież niektórych. Taa już nie będą mieli do kogo lecieć tylko do niego ciekawe po co. Wez mnie nie rozsmieszaj że do wyborów się szykuje.

Mieszkaniec | 2020-06-28 08:59:56 napisał(a):

Wszyscy widzą jak się miasto zmienia. W niektórych obszarach lepiej w niektórych gorzej, ale idzie do przodu. Stara gwardia się burzy, bo Młody pokazał że mimo trudności i sprzeciwu wielu niedowartościowanych działaczy jednak można. Sam wzrost budżetu w porównaniu z budżetem swoich poprzedników pokazuje jaki kawał roboty wykonali. A nie myśli się i nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi.

Do mieszkańca | 2020-06-28 09:38:05 napisał(a):

O,widać desant suchedniowski przybył.Nic to nie da.Koń jaki jest,każdy widzi.Ychacha,ychacha.

mieszkaniec | 2020-06-28 10:18:02 napisał(a):

Zdanie kroczka to nie zdanie wszystkich mieszkańców miasto fajnie się zmienia pewnie że można mieć uwagi. Oczywiście w wystąpieniu Kroczka wszystko jest źle ludzie głupi i niekompetentni.Za trzy lata ma szanse zebrać ekipę ludzi kompetentnych wystartować w wyborach samorządowych. Ale dobrze że wystąpił daje to do myślenia i oceny .

gość | 2020-06-28 10:18:51 napisał(a):

Gorzej gdy tych błędów jest tyle,że trudno doszukać się czegoś bez błędu w inwestycjach.A młody(teraz już nie taki młody,po 30-tce) pokazał jak nie należy zarządzać gminą,to niewypał.Słowo błąd to w tym przypadku eufemizm.Rzeczywiście posiłki z okolicznych miast i świętokrzyskich wsi ruszyły.

gość | 2020-06-28 11:17:52 napisał(a):

Wyprzedaż majątku, dług spłacany długiem, gratuluję wszystkim zaangażowanym ekonomistom,

Gosc | 2020-06-28 11:39:32 napisał(a):

A wzrost budżetu właśnie spowodowany jest np decyzja poprzednikow między innymi z podatków z galerii handlowej. A u materka z podwyżki podatków. Ot taka różnica. Tylko trzeba myśleć zeby wiedzieć. A inwestycje u materka to co? Badziew na stawie i plastikowe baseny

um | 2020-06-28 12:02:40 napisał(a):

Bieliny ,Brody, Suchedniów, Mirzec, Pawłów, Ambrożów

Do Mieszkaniec | 2020-06-28 12:06:06 napisał(a):

Hahaha a Sowule,Pochec, Warszawa, Paluch, itd to ta "mloda gwardia"? Hahaha ales dosolił

gość | 2020-06-28 12:06:21 napisał(a):

Tu w ogóle nie ma zarządzania,tylko takie informacyjne skoki.O niektórych projektach ,które są na papierze słucham już kilka lat a on co jakiś czas do tego wraca.Teraz znowu coś budujemy ale uciekło mi co takiego,bo to i tak nie ma znaczenia.Z czegoś się wycofa,coś anuluje,zrobi nową wrzutkę itd.To ,że zrobiono,kilka ulic to coś tak wielkiego ? No trudno nic nie robić biorąc za to pieniądze.A jest w tym wirtualnym świecie jak pączek w maśle.I rodzina na nie swoim ma się dobrze.No i te bardzo smutne twarze radnych koalicyjnych z jego klubu też budzą zaniepokojenie...Ciekawe czy oglądają siebie z sesji i widzą jak żałośnie to wygląda ?

gość | 2020-06-28 12:16:51 napisał(a):

Myślę,że urzędnicy UM bez ingerencji prezydenta mogliby zrobić taniej,więcej i lepiej.Wielu z nich znam i sądzę,że tak by było.

do Mieszkaniec | 2020-06-28 14:26:55 napisał(a):

Zmienia się i owszem, ale na gorsze. Podatki podniesione do maksimum, komunikacja dno dna, wydatki na ekologię zerowe, inwestycje przeszacowane i nie pierwszej potrzeby bez jakiejkolwiek kalkulacji odnośnie kosztów późniejszej eksploatacj, nepotyzm i kolesiostwo, brud i syf na każdym kroku, całkowity brak dbałości i konserwacji tego co już zostało zrobione, beztroskie wywalanie kasy na pierdoły i Himalaje pijaru, który wylewa się Niagarą w każdym słowie i na każdej konferencji. Nie takiego gospodarza potrzeba temu miastu!

XYZ | 2020-06-28 16:48:21 napisał(a):

Poprzednik trafnie punktuje to co takiego pięknego się dzieje. Wielki szacunek dla Pana Zbyszka za wystąpienie i odarcie tej zafałszowanej maski zwłaszcza radnych wazeliniarzy. Wielokrotnie zaczepiałem naszych radnych próbując na konkretnych przykładach wykazać absurdalność niektórych inwestyci wymienię tu Staffa za 2 mln, Graniczna, zniszczony i zabetonowany lasek brzozowy 1 Maja zdewastowany skwer Katyńsi, Napis STARACHOWICE, nieprzydatny bunkier i bzdury za 12 mln. zniszczona zieleń na Majówce i tak można bu wymieniać bez końca. Gołym okiem na każdym kroku widać dyletanctwo i niekompetencje urzędasów
co prowadzi do ogromnego marnotrawstwa. Najgorsze jest to, że do nich nic nie trafia tak są zadufani w sobie bo mają uznanie u Materka, który w sprawach inwestycyjny jest również dyletantem nie posiada żadnego wykształcenia technicznego jak większość bezradnych radnych. Dużo by pisać miasto trzeba ratować i wspierać Takich działaczy jak Pan Zbyszek.

Aaaleeluja | 2020-06-28 19:29:01 napisał(a):

Każdy może ponarzekać Zbyszek, Konrad czy cała reszta. Ale prawda jest taka że samymi dotacjami, a nie przychodami z Galerii (kto komu takie bzdury wciska, jest budzet wystarczy sobie go poczytać na BIP-ie) jakie obecnie miasto teraz pozyskuje rozkłada swoich poprzedników na łopatki i to jedną ręką (polecam BIP o raz kolejny a nie ściemnianie Zbyszka) . I taka jest prawda. A że ktoś sobie pod publiczkę ponarzeka, to niech sobie narzeka. Ponarzeka, poględzi, a prędzej czy później przeprosi. Bo patrząc na same drogi i chodniki to wystarczy porównać z jakimkolwiek poprzednim prezydentem i wyjdzie że jednak obecna paka coś robi i to sporo.

gość | 2020-06-28 20:04:12 napisał(a):

Prawda jest zupełnie inna,tych inwestycji (mniejsza o ich jakość typu zielenina przy wiadukcie za ok.3 mln i przy targowicy(?) za ok 500 tys !!! ) zrobiono za 140 mln jak sam pisze Materek w latach 2014-2019,to w latach 2006-2010 ich wartość to 125 mln co można sobie zobaczyć w materiałach np. na 25 lecie samorządu.Porównanie tego co można było zrobić za te pieniądze wtedy a teraz to dwie rożne sprawy. Tych inwestycji jest bardzo mało, za to dużo krzyku medialnego.Bo to,że w ogóle coś robi to ten sukces ? Miałby nic nie robić ? To za co ma brać prezydencką pensje i jego współpracownicy ? Dla przykładu pływalnia kryta kosztowała 23 mln zł ,ile kosztowałaby dzisiaj 60 mln ? A ile pochłonęły te zieleniny , a cenach z kosmosu chyba,park za 12 mln,Strzelnica za 6,8 mln itd. Zupełnie zbędne wydawanie pieniędzy i aplikacje o środki,które zostawały bo niewielu albo nikt nie był w województwie zainteresowany.Te mikro inwestycje przechwycone z kadencji Berniego ale ich liczba jest nieporównywalnie mniejsza,nie ma o czym mówić. Część radnych,zwłaszcza tych od kilku kadencji doskonale o tym wie ,pewnie dlatego jest tak cicho na sesjach. Słuchają bo są przeróżne zależności osobiste,rodzinne,zawodowe ,wiec trudno coś konstruktywnego powiedzieć nawet jeśli są tam ludzie myślący.To co dzieje się w spółkach to można by dłuższą książkę napisać,nie mówiąc o wynikach finansowych,które jakoś olano po wypowiedzi Kroczka a miały być omawiane zgodnie z planem pracy RM w maju.No i ci profesjonaliści wszędzie ha,może napisać "Alfabet pana M."A gdzie te naprawdę duże inwestycje omawiane w materiałach wyborczych z Jarubasem w 2014 roku,mija 6 lat i co z nimi panie prezydencie Materku ? Never Ending Story ???

Do aleluja | 2020-06-28 20:16:08 napisał(a):

Hahaha juz widze jak Zbyszek leci i przeprasza, hahahaha ale jaja, nieźle masz nas*e w glowie

gość | 2020-06-28 20:18:59 napisał(a):

Ja też to widzę ha, jak już biegnie.Desant z wiadomego miasta albo jakiś zupełny pajac to pisał.

Do gosc | 2020-06-28 21:13:26 napisał(a):

Na pewno pajac bo marek szybko sie naumiał ze do Zbyszka nie podskoczy :)

gość | 2020-06-28 22:18:53 napisał(a):

Materek ma szczęście ,że p. Kroczek jest typem społecznika a nie ambitnego polityka bo już byłoby wesoło.

Obserwator | 2020-06-29 07:44:11 napisał(a):

Aby mieć pełny obraz świadomości i intencji biorących udział w dyskusji, zainteresowanym proponuję obejrzeć w całości transmisję sesji na stronie starachowice.eu , zakładka - nasze strony, zakładka - TV Ratusz. A oto moje wnioski: 1/ Pan Kroczek w imieniu stowarzyszenia przedstawił propozycje antykryzysowe , jak najbardziej uważam godne do przedyskutowania , a radny Paluch apeluje do prezydenta o rozpoczęcie budowy nowej siedziby urzędu miasta. Bronku , czas najwyższy ze sceny zejść. 2/Zarówno prezydent , jak i nikt z radnych nie ustosunkował się do sprawy "spalarni śmieci" , mimo że temat ten staje się coraz bardziej tajemniczy .Uważam od początku , że ten pomysł budowy przyspieszy jeszcze bardziej emigrację Starachowiczan i duży spadek wartości nieruchomości . 3/Wybudowano ostatnio dużo skwerów. Mam pytanie: czy te nasadzenia roślinne , trawy są regularnie nawożone i pielęgnowane, zgodnie ze sztuką ogrodniczą , której podstawy otrzymamy w każdym sklepie ogrodniczym ?
4/Pan Sowula mówił jakim dobrem jest wykonanie tysięcy metrów ścieżek rowerowych . Przy skwerze III Krzyży wykonano ścieżkę z kruszywa zamiast z asfaltu . W efekcie rowerzyści korzystają ze starego chodnika.Nie zauważyłem aby ktokolwiek korzystał z tych licznych ławek. Skwer w miejscu o największym stężeniu spalin, to pomysł chorego . 5/Ponad 20 lat pracuję w inwestycjach / na szczęście poza Starachowicami/ i jak najbardziej zgadzam się z inżynierem Kroczkiem, że koszty inwestycji przede wszystkim rodzą się na etapie koncepcji i projektowania. Nieraz natchnąłem się w swojej praktyce na "gnioty " projektowe, gdyż wielu projektantów próbuje przepychać technologie i materiały , za które otrzymują od producentów dodatkowe prowizje. Dla nich interes inwestora się nie liczy . I tu jest bardzo duże pole działania ,dla jego ludzi odpowiadających za inwestycje.

gość | 2020-06-29 10:50:14 napisał(a):

To prawda,że radni rządzący radni koalicyjni praktycznie poza Sowulą,Kamińskim i Paluchem nie brali udziału w dyskusji,opozycja jak widać nie istnieje,poza Kwietniem.Rozumiem ,że ze wszystkim się zgadzają i akceptują.Przeciętny mieszkaniec nic z takiej sesji nie rozumie,a Paluch powinien pisać raczej pamiętnik jak budowano Starachowice, w czym uczestniczył osobiście i chwała mu za to,ale nie to było przedmiotem sesji.Chętnie bym takie dzieło poczytał ale teraz chyba już czas odpocząć,bo nic te wypowiedzi na bieżąco nie wnoszą.To ,że dyskutowano na komisjach też dla mnie nic nie znaczy,dlatego głosowałem na listę radnych w moim okręgu,żebym nie musiał biegać na komisję a coś się dowiedział na sesji.Panie Sowula ,kilkaset metrów ścieżki rowerowej jest przy wiadukcie,szkoda,że kończy się dwoma wbitymi słupkami.Taki koniec ścieżki przy inwestycji za prawie 3 mln zł. Nic dodać nic ująć,taka alegoria inwestycji i zachowań prezydenta i radnych w Starachowicach.Takie to dzieło. Kamiński zrobił to co robił zawsze,nic nowego.No może próbował jeszcze sprowokować
Kroczka do pochwalenia czegokolwiek ale ten mądrze ripostował.Taka to sesja starachowicka absolutoryjna....Jeszcze Materek ze swoją never ending story...

Mieszkaniec | 2020-07-07 18:47:04 napisał(a):

Mam głęboką nadzieje,ze Pan Kroczek stanie do wyborow. Klasa Tego Czlowieka bije na leb i szyje tych wszystkich wsiowych moskow razem wziętych.

gość | 2020-07-07 19:44:42 napisał(a):

I tak będzie referendum.

Prawda | 2020-07-07 20:26:12 napisał(a):

Jak Pan Kroczek będzie kandydował to Pan Materek znowu wygra w pierwszej turze.

Olin | 2020-07-07 20:38:54 napisał(a):

Słynny tekst Pana Zbysia to "ile będzie na godzinę? ", a on z szwlmowskim uśmiechem mówi "60 minut", taki to wesoły człek

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie