Program Inicjatyw Lokalnych 2019

10954.nsmed

Gmina Starachowice w 2019 roku po raz piąty realizuje Program Inicjatyw Lokalnych. W tegorocznej edycji PIL wnioski można składać końca lutego. Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na 2019 r. na ten cel to 200 tysięcy złotych. 

W latach 2015 – 2018 w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych, jak informuje prezydent, zrealizowano łącznie 62 inwestycje o łącznej wartości 958 777 zł. Wysokość nakładów poniesionych przez Gminę Starachowice to około 719 082 zł. Wysokość nakładów poniesionych przez Wnioskodawców to około 239 694 zł.

Udział w programie Inicjatyw Lokalnych jest jedną z możliwości realizacji zadania publicznego z inicjatywy i przy współudziale mieszkańców Starachowic. Celem programu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców naszego miasta dla wspólnego, a przede wszystkim szybszego wykonania zadań publicznych Gminy. Aby wystąpić z wnioskiem o realizację zadania publicznego wystarczy zgromadzić: jako wkład własny 25% szacunkowego kosztu inwestycji, pozostałe 75% kosztów zadania -pokryje Gmina.

W 2017 r. zrealizowano: inwestycje związaną z utwardzeniem powierzchni gruntu na działce przylegającej do Parafii MB Częstochowskiej na Łazach,  wykonano oświetlenie w ulicy dojazdowej do ul. Smugowej,  zakupiono wyposażenie dla starachowickich klubów piłkarskich (MKS STAR, AKADEMIA, Katolicki Klub Sportowy, Juwenta, Integracyjna Akademia Piłkarska STAR), sprzęt treningowy i akcesoria niezbędne do prawidłowego utrzymania trawy,

W 2018 r. zrealizowano kolejne przedsięwzięcia związane z doposażaniem szkół i przedszkoli w niezbędny sprzęt multimedialny niezbędny do edukacji, uzupełniono wyposażenie w jednostkach oświatowych, w tym między innymi: zmywarki, patelnie, piec konwekcyjno-parowy, szafki ubraniowe, ławki, krzesełka, a także zakupiono nowe urządzenia na plac zabaw.

W ubiegłym roku również wybudowano oświetlenie uliczki dojazdowej przy ul Żytniej, ogrodzono ogródki działkowe, a także wybudowano i wyposażono ogólnodostępną strzelnicę Łuczniczą na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach.

Zgodnie z regulaminem PIL-u, inwestycje muszą być realizowane na terenie i w obiektach należących do Gminy Starachowice.

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składa się do: Prezydenta Miasta Starachowice Urząd Miejski w Starachowicach 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45.

Dokument ten powinien zawierać informacje dotyczące między innymi: sposobu reprezentacji wnioskodawcy wobec jednostki samorządu terytorialnego, nazwę i cel zadania publicznego, termin i miejsce realizacji zadania, szczegółowy zakres rzeczowy zadania, informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, informację o posiadanych własnych środkach i wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł, a także kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Gmina udzieli wsparcia Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosków. Wniosek możliwy jest do pobrania na stronie: www.starachowice.eu lub w Urzędzie Miejski w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Komisja rozpatruje wnioski w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim, pokój nr 113 nr tel: 41 273-82-74 lub wchodząc na stronę www.starachowice.eu

Ogłoszenie płatne: UM Starachowice

Dodane: 11.02.19

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie