Przetarg na wybór firmy świadczącej usługę przewozu pasażerów

14019.nsmed

Gmina Starachowice w 2022 roku przeprowadzi przetarg na wybór firmy, która będzie świadczyła usługę przewozu pasażerów komunikacją miejską. Podmiot wybrany w konkurencyjnej procedurze przetargowej, który zaoferuje najniższą stawkę za wozokilometr, zgodnie z planami, rozpocząłby świadczenie usługi od 1 stycznia 2023 r. Działanie to, ma doprowadzić do tańszej komunikacji miejskiej oraz więcej pieniędzy na inwestycje w mieście.

Analizując rozstrzygnięcia przetargów na świadczenie usług komunikacyjnych w innych miastach Starachowice mogą liczyć na oszczędności w zakresie środków przeznaczanych rok do roku na ten cel, to ok 4 - 5 mln zł oszczędności rocznie. Środki te zmniejszyłyby wydatki bieżące i przeznaczone zostałyby na wydatki inwestycyjne, w tym budowę Wiaduktu w Dolnych Starachowicach.

W Starachowicach powierzono do 2026 roku świadczenie usługi przewozu pasażerów w komunikacji publicznej Miejskiemu Zakładowi Komunikacji. Spółka w 2014 roku znajdowała się w tragicznej sytuacji finansowej, wówczas rekomendowano prezydentowi miasta ogłoszenie upadłości firmy, ponieważ posiadała zadłużenie przekraczające wartość majątku jakim dysponowała.

- Nie chciałem podjąć decyzji o likwidacji spółki z kilku względów. Po pierwsze ze względu na pracowników, których większość była w wieku przedemerytalnym. Po drugie ze względu na ogromne zadłużenie przekraczające wartość majątku. Zadłużenie i stratę z lat ubiegłych, zmuszona byłaby pokryć nagle Gmina Starachowice. Nie mogliśmy sobie wówczas na to pozwolić. Dlatego po konsultacji z przewodniczącą Rady Nadzorczej MZK panią Elżbietą Śreniawską zdecydowałem o utrzymaniu działalności spółki a także rozpoczęciu trudnego procesu restrukturyzacji firmy - mówi prezydent miasta Marek Materek

W 2017 roku pojawiła się szansa na pozyskanie dużych środków europejskich na poprawę funkcjonowania systemu transportu zbiorowego w mieście. By można było skorzystać ze środków należało:

- stworzyć nową spółkę, która byłaby w dobrej kondycji finansowej,

- połączyć MZK z inną gminną spółką, która będzie w dobrej kondycji finansowej,

- ogłosić przetarg na obsługę komunikacyjną miasta przez zewnętrznego operatora.

Ze względu na trwający proces restrukturyzacji w Miejskim Zakładzie Komunikacji, koniecznością spłaty kredytów i pokrycia strat z lat ubiegłych zdecydowano o połączeniu MZK z Zakładem Energetyki Cieplnej. W dniu 16.10.2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdził połączenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. (spółka przejmowana). Połączenie spółek nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Połączenie spółek pozwoliło na zmniejszenie ilości etatów, wygenerowanie oszczędności, podwyższenie wynagrodzeń pracowników firmy, spłatę większości zadłużenia, pokrycie części strat MZK z lat ubiegłych.

Gmina Starachowice rok do roku zobowiązana jest do przekazywania rekompensaty dla firmy za świadczenie usług tj. ok 8,5 mln zł rocznie. Do kasy firmy trafiają także przychody ze sprzedaży biletów tj. ok 2,5 mln zł rocznie. Sumując utrzymanie komunikacji miejskiej w obecnym kształcie kosztuje Starachowiczan ok 11 mln zł rocznie.

Spółka rocznie wykonuje ok 1 milion wozokilometrów. 1 wozokilometr kosztuje ok 11 zł brutto. Ceny, które oferowane są aktualnie w przetargach na terenie kraju oscylują wokół 6 zł brutto za wozokilometr. Biorąc to pod uwagę aktualnie miasto mogłoby liczyć na roczne oszczędności rzędu 4-5 mln zł.

Podjęcie decyzji o ogłoszeniu przetargu na świadczenie usług w ramach komunikacji miejskiej rodzi szereg pytań, które wymagają udzielenia odpowiedzi.

Czy ZEC Komunikacja Miejska może startować w przetargu?

Tak. Przetarg miałby charakter nieograniczony. Mogłaby startować w nim miejska spółka, jak również inni przewoźnicy. Wygrałaby firma, która zaoferowałaby najniższą stawkę za wozokilometr.

Co z nowymi autobusami, nowym warsztatem - myjnią - centrum dyspozytorskim, stacją tankowania CNG?

Gmina Starachowice ogłosiła przetarg na zakup 20 nowych niskopodłogowych, ekologicznych autobusów na gaz CNG. Ogłoszone zostało także postępowanie na wybór wykonawcy nowej bazy na terenie dawnego MZK przy ul. Radomskiej. Wybudowany zostanie tam nowy budynek z myjnią, warsztatem i centrum dyspozytorskim. Wybudowana zostanie także stacja tankowania autobusów CNG.

Autobusy, baza, plac postojowy dla autobusów a także stacja ładowania będą własnością Gminy Starachowice, która ten majątek miała wydzierżawić ZEC Komunikacji Miejskiej. W przypadku organizacji przetargu majątek ten zostanie wydzierżawiony zwycięzcy postępowania. Każdy z zainteresowanych będzie musiał wkalkulować koszt dzierżawy w swoją ofertę.

Co z pracownikami części komunikacyjnej ZEC w przypadku przegranej spółki w przetargu?

Wszyscy kierowcy powinni otrzymać propozycję pracy w firmie przewozowej. Po rozmowach z prezesami miejskich spółek i jednostek organizacyjnych wiem, że nikt z pracowników nie musi czuć się zagrożony. W naszych spółkach i jednostkach wiele osób w najbliższych latach odchodzi na emerytury, dzięki czemu będziemy mieli możliwość zaoferować inne miejsca pracy w przypadku przegranej ZEC w przetargu.

Czy Gmina nie straci dofinansowania unijnego?

Zdecydowanie nie. Przeznaczenie majątku, który zostanie wytworzony lub zakupiony nie zostanie zmienione. Zmienić może się jedynie operator tego majątku.

Kto będzie decydował o cenach biletów?

Ustalanie cen biletów w komunikacji miejskiej należy do wyłącznych kompetencji Rady Miejskiej. Nic w tej kwestii się nie zmienia.

Kto będzie decydował o trasach komunikacji miejskiej?

Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miejskim, którzy odpowiadaliby za sprawy związane z komunikacją miejską i obsługę pasażerów.

Do kogo będą wędrowały wpływy ze sprzedaży biletów?

Wpływy ze sprzedaży biletów w przypadku organizacji przetargu na obsługę komunikacyjną miasta trafiałyby do budżetu miasta i stanowiłyby dochód gminy.

Ile długów i strat z lat ubiegłych pozostanie po MZK w przypadku przegranej ZEC?

Po 2023 roku do spłaty pozostanie ok 2,5 mln kredytu i ok 6 mln zł straty z lat ubiegłych. Postaramy się, by do 2023 nadpłacić zarówno kredyt jak również pokryć jak najwięcej strat z lat ubiegłych. W przypadku przegranej ZEC w przetargu nie zostawimy spółki z kukułczym jajem. Miasto ma możliwość podwyższania kapitału w swoich spółkach. Takie rozwiązanie byłoby stosowane w przypadku ZEC. Środki wygenerowane z oszczędności częściowo byłyby przeznaczone na spłatę zadłużenia i pokrycie strat z lat ubiegłych poprzez podwyższenie kapitału spółki, co dla gminy jest korzystne, ponieważ jest to wydatek majątkowy, a nie bieżący.

Po co łączono MZK z ZEC skoro teraz ma być organizowany przetarg?

Dwie miejskie spółki zostały połączone by Gmina miała szansę ubiegać się o środki unijne. Ten cel został osiągnięty. W ramach dwóch ogromnych projektów pozyskaliśmy ok 70 mln zł środków unijnych w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego. Są to środki na:

- budowę nowego zaplecza warsztatowego, myjni i centrum dyspozytorskiego,

- budowę stacji tankowania autobusów CNG,

- zagospodarowanie otoczenia Dworca Wschodniego - centrum komunikacyjne,

- zagospodarowanie otoczenia Dworca Zachodniego - centrum komunikacyjne,

- budowę systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta,

- przebudowę ul. Konstytucji 3 Maja i fragmentu ul. Partyzantów,

- przebudowa ul. Parkowej,

- przebudowę ul. Kilińskiego,

- wykonanie zatoki autobusowej na Grobli przy ul. Kieleckiej,

- przedłużenie ul. Batalionów Chłopskich do ronda u zbiegu ulic Iglastej i Szkolnej,

- przebudowę pasażu Staffa,

- uruchomienie wypożyczalni Rowerów,

- wymianę wiat przystankowych.

Viva UbezpieczeniaReklama 

Część zadań już została zrealizowana, na kilka ogłosiliśmy niedawno przetargi, kolejne postępowania ogłaszane będą wiosną 2021 roku. Cały projekt zamierzamy wykonać do końca 2022 roku.

Drugim bardzo istotnym powodem jest czynnik ludzki. Czekaliśmy aż wielu pracowników danego MZK przejdzie na świadczenie emerytalne. Do 2023 roku osób, które odejdą na emerytury będzie znacznie więcej. Wcześniej nie bylibyśmy w stanie przejąć osób, które nie posiadają uprawnień emerytalnych, teraz jest ku temu okazja, ponieważ na świadczenia emerytalne będzie przechodziło wielu pracowników naszych spółek i jednostek.

Trzeci element to sytuacja finansowa. Sytuacja finansowa zarówno firmy jak również miasta poprawiła się, dzięki czemu przygotowanie takiej operacji jest możliwe i bezpieczne.

Czwarty element - gmina dzięki realizacji projektów unijnych będzie w 100% niezależna od firm przewozowych, jeśli chodzi o tabor, bazę a także stację ładowania. To oznacza bezpieczeństwo na przyszłość przy realizacji usług dla Mieszkańców.

Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby zadbać o lepszą obsługę komunikacyjną Mieszkańców w kolejnych latach a także postaram się zadbać o Wszystkich pracowników części Komunikacyjnej ZEC – mówi Prezydent Miasta Marek Materek.

Dodane: 27.11.20 | Odsłony: 20 | komentarze (41)

Komentarze użytkowników

Cobretti | 2020-11-27 17:26:11 napisał(a):

Żarty sobie robią. A o lepszą obsługę komunikacyjną mieszkańców już pan zadbał panie prezydencie Materku jak nikt dotąd, tak fatalnej nie ma w żadnym mieście. Proszę już nic nie robić, będzie dużo lepiej....

Oko | 2020-11-27 17:31:26 napisał(a):

Żart i dobry wałek pójdzie. Chce Maro kupić 20 autobusów a od 2024 może ktoś inny wejść na rynek przewoźnika ze swoim taborem. Śmierdzi z daleka.
A zapomniałem nie ma kasy na wkład własny żeby kupić autobusy itd, ale krzyki na fejsie były mamy to, mamy to, mamy miliony

ciekawe | 2020-11-27 18:27:11 napisał(a):

ciekawe rozwiązanie a kto zapłaci za darmowe przejazdy o to jest pytanie

Gość | 2020-11-27 18:30:03 napisał(a):

A co na to pracownicy MZK i ich związki zawodowe? Co na to posłowie, że najprawdopodobniej MZK ulegnie likwidacji bo nie wygra z dużym innym oferentem? Pracownicy UM będą wytyczać linie kursów? Nie mieszkańcy? Mieszkańcy kupią autobusy a prywaciarz będzie je używał? To mi się śni czy on tak mówi poważnie?

Cobretti | 2020-11-27 18:39:35 napisał(a):

Nie mam siły już słuchać o tych milionach, których w realu jeszcze nikt nie widział, jakiś układankach do tych pieniędzy a teraz o wydzierżawianiu tego niby sukcesu przewoznikowi....

Lukasz Kowalski | 2020-11-27 18:41:29 napisał(a):

Odsuncie tego Materka od wladzy. Po co kupowac autobusy skoro wejdzie jakas firma z zewnatrz?
Jakim cudem polaczenie MPK i ZEC ma wplyw na remont kilinskiego? ktos tu niezle poplynal.

Rozumie | 2020-11-27 18:52:26 napisał(a):

Kto mądry zrozumie,
Kto głupi nie musi.
Wreszcie miasto robi to co inni zrobili dawno temu.

Do Rozumie | 2020-11-27 19:29:53 napisał(a):

Zobaczymy jaki bedziesz cwaniak jak kierowcy z MZK wraz z rodzinami przyjdą po materka i pochecia...

Cobretti | 2020-11-27 20:01:07 napisał(a):

Jak się zaczęło uzdrawianie od wydzierżawienia własnej stacji benzynowej to będzie tylko kontynuacja czyli taka ukryta prywatyzacja firmy, podobnie może być z częścią ciepłowniczą ZEC. Komuś chyba za duże interesy chodzą po głowie przed końcem kadencji. A co z trwałością projektu ? Czy te czynności związane z połączeniem spółek miały charakter pozorny, bo tak to trochę wynika z wypowiedzi ?

Orły biznesu | 2020-11-27 20:05:15 napisał(a):

Ojojoj a taaakie byly sukcesy, wykresy. Taaakie cuda Naterek opowuadal jak Pocheciowi etat dał.. Jakiez wyniki byly, dochody, przejazdy do fryzjera. I sie ze*ło hahahahaha

Lekceważenie | 2020-11-27 20:15:49 napisał(a):

Pan prezydent działa według schematu.Najpierw podejmuje decyzje a potem rozmawia z pracownikami i związkami .Myślę ,że coś usłyszy w tej sprawie.... Podać na tacy firmie prywatnej nowe autobusy i zaplecze - bezcenne.

Er 15. | 2020-11-27 20:32:51 napisał(a):

XD

Cobretti | 2020-11-27 20:39:38 napisał(a):

W takich okolicznościach to następny ruch w normalnej spółce to zwolnienie(przyjęcie rezygnacji ha ) prezesa i wymiana rady nadzorczej ha. A w TST to sukces ha

do Cobretti | 2020-11-27 20:40:22 napisał(a):

Oczywiście, że miały charakter pozorny, jak większość tych fajerwerków, nawalnych deszczy, głosowań na najlepsze wystrojenie itp. Samorządność to ciężka, żmudna praca na rzecz mieszkańców i ich rzeczywistych potrzeb za ich pieniądze. Biznesy nie współgrają z prawdziwą samorządnością, z czym chyba nie bardzo się chce pogodzić "nasza gwiazda".

Cobretti | 2020-11-27 20:49:02 napisał(a):

Coś jest zaciemniane. Za dużo zbędnych informacji, unieważnienie przetargu na spalarnię, to dzisiejsze oświadczenie na 2023 rok, nikomu do niczego teraz nie potrzebne, chyba ,że tylko jemu samemu. Szuka lub sztucznie tworzy konflikty w celu zamazania czegoś.

do lekceważenie | 2020-11-27 20:52:50 napisał(a):

Masz rację, standard w jego działaniu. Czy np. nie zrobił środkami gminy remontów w szkole przy Iłżeckiej tuz przed przekazaniem jej Szkole Społecznej, czyli w prywatne ręce za 5 tyś miesięcznie trzykondygnacyjny budynek z salą gimnastyczną ?

Cobretti | 2020-11-27 22:17:27 napisał(a):

Budynek po termomodernizacji na działce 1,2 ha i boiska w super lokalizacji.

Johnny | 2020-11-28 06:41:39 napisał(a):

Spółki miejskie wykonują zadania własne gminy, przede wszystkim. Jeśli jest zysk do tego to ok. Każda spółka powinna mieć odpowiedniego prezesa, menadżera który dba o finanse firmy bo to publiczna kasa. A tu co? Ano degrengolada,

Wiedzieć nie zawadzi | 2020-11-28 09:25:49 napisał(a):

Bredzić każden może trochę lepiej lub trochę gorzej..
Usługi publiczne powinny kosztować jak najmniej. Samorząd oprócz realizowania usług realizuje też inwestycje na które potrzeba pieniędzy. Z pustego i Salomon nie naleje. Miasto podjęło krok w dobra stronę. Inni robili i robią to od lat. Kielce - autobusy kupione przez miasto - firma wybrana w przetargu obsługuje. Warszawa to samo. Inne miasta tez. Można ? Można ? Lepiej późno niż wcale u nas.

Do powyżej | 2020-11-28 10:58:27 napisał(a):

No,bredzić każden może,każden może też myśleć w sposób logiczny.Bredzenie niestety jest bardziej widoczne na pewnych stronach fb,słyszalne w niektórych mediach itd.Szczęśliwie,że starachowiczanie umieją rozpoznawać kto bredzi.Wiedzą też doskonale kto jest kto,co sobą reprezentuje,jakim jest człowiekiem.Kiedyś ktoś pisał o przyzwoitości.Jak to z nią jest?

Wybory | 2020-11-28 11:05:13 napisał(a):

Masz rację, ludzie w Starachowicach są mądrzy czego wyrazem
Są wyniki wyborów. Kolejne za trzy lata. Jak się coś nie podoba poddaj
Się ocenie obywateli. Suweren zdecyduje kto ma rację.

Dziwna strategia | 2020-11-28 11:18:43 napisał(a):

Je zeli gmina wymieni tabor autobusowy i wybuduje nowe zaplecze techniczne to jakie są przeszkody, żeby zobowiązać prezesa(nowego) do obniżenia kosztów wozokilometra ? P{rezydent sprawuje nadzór nad spółką. Jeżeli urzędujący prezes nie daje rady to powinien czym prędzej odejść..

Do powyżej | 2020-11-28 11:25:37 napisał(a):

To logiczne rozumowanie nie ma uzasadnienia w przypadku prezydenta który sprawuje władzę w układzie zamkniętym. Wystarczy spojrzeć na radę miejską i tatusia w powiecie..

jan | 2020-11-28 11:47:20 napisał(a):

Czy ktoś wie komu materek odsprzedał kawał skweru zielonego pod budowę poniżej Zodiaku ? I co tak ważnego zostanie tam wybudowane?

@jan | 2020-11-28 11:51:47 napisał(a):

To nie Materek odsprzedał, tylko bodajże POSICZ. A będzie tam primavera

Mieszkaniec | 2020-11-28 12:10:10 napisał(a):

Miasto powinno mieć normalne połączenia i tanie. Jak to zrobią ci którzy chcieli rządzić nikogo nie interesuje. Obecna komunikacja to zwykła atrapa.

Wszystko | 2020-11-28 12:55:40 napisał(a):

Można zrobić, połączyć spółki typu mzk, powołać nowe do sprzątania typu starachowiczanka ale na litość boską niechaj zarządzają nimi fachowcy, po prostu tyle i aż tyle

do przedmówcy | 2020-11-28 13:21:16 napisał(a):

No a jak się pospłaca wyborcze zobowiązania, jak tam nikogo sensownego nie było? Daje się tym wszystkim niedouczonym klakierom, którzy robili kampanię lub kandydowali. Mądrzy, którzy poparli w I kadencji, jak zobaczyli kto to, już więcej tego błędu nie popełnili.

Do powyzej | 2020-11-28 14:36:44 napisał(a):

Tak właśnie jest,wiem coś o tym
XD

przechodzen | 2020-11-28 14:59:12 napisał(a):

pozyjemy zobaczymy diabel tkwi w szczegolach

Cobretti | 2020-11-28 16:09:52 napisał(a):

Na zdjęciu powyżej ekipa, która doprowadziła do tragicznego stanu komunikacji miejskiej w Starachowicach. A cała komedia polega na tym ,że Materek z prezesem Pocheciem i Piwnikiem oświadczają o tym, że ogłoszą przetarg z warunkiem dzierżawy autobusów, bazy, myjni, warsztatów do których nie maja jeszcze wkładu własnego, nie wiadomo kiedy i czy w ogóle kiedykolwiek powstaną ha ha ha. To chyba rekord świata ,jeśli chodzi o hucpę. Aktualny problem to nie przyszłe przetargi, tylko i zupełny brak normalnej komunikacji miejskiej w Starachowicach. Do czego te informacje o przetargu mieszkańcom teraz nie wiem, nam jest potrzebna normalna liczba autobusów , całodzienna i świąteczna obsługa wszystkich tras. Jak nie spalarnia to brak komunikacji miejskiej i tak w koło Macieju...

Confetti | 2020-11-28 16:16:23 napisał(a):

Czy ty nie wiesz czy celowo wszystkich w błąd wprowadzasz ?
Miasto ma wkład własny. Bez tego nie ogłosiliby przetargów. A ze starają się środki własne z tego wkładu zastąpić rządowymi to chyba dobrze? Jak dla mnie to dobrze. Jak dla Ciebie złe i nie rozumiesz to twój problem. Podejście masz dobre czy ludzie jeżdżą czy nie autobusy powinny jeździć. Czy stratę takie jazdy przynoszą czy nie - jedziemy! Ja tam łudzę ze MAN wygra przetarg na autobusy i ze naszymi autobusami będziemy jeździć.

Olin | 2020-11-28 17:16:49 napisał(a):

Up

Właśnie miasto nie ma środków na wkład własny, a każdy przetarg można unieważnić, co robi się u nas non stop

Do Materka | 2020-11-28 18:07:24 napisał(a):

cyt"Spółka rocznie wykonuje ok 1 milion wozokilometrów. 1 wozokilometr kosztuje ok 11 zł brutto. Ceny, które oferowane są aktualnie w przetargach na terenie kraju oscylują wokół 6 zł brutto za wozokilometr."

To co robi prezez MZK i za co ma placone? skoro inne spolki moga wykonywac kursy za 6zl czemu MZK wykonuje je za 11? gdzie ginie te 5 zl? Prezez MZK powinien wytlumaczyc gdzie ginie te 5zl.

Cobretti | 2020-11-28 19:03:02 napisał(a):

Ja jestem za zlikwidowaniem komunikacji w takiej formie, bo to dopiero generuje prawdziwe straty. Jak nie umiecie zarządzać spółką i jest tak zle i drogo ,to dajcie sobie spokój, bo od tych wynurzeń tylko na śmiech zbiera. Realizujcie wreszcie zadanie własne gminy a nie wymyślajcie cudów na patyku.

Cobretti do Confetti | 2020-11-28 19:10:34 napisał(a):

A ZEC miał 73 miliony PLN jak ogłaszali przetarg na spalarnię ? Dlatego daj już gościu spokój...

pasażer | 2020-11-28 20:41:55 napisał(a):

Prezes MZK? od kogo Ty wymagasz, od *, który aktualną funkcję zawdzięcza noszeniu ulotek i chodzeniu na kolanach. Doprowadził firmę do ruiny i dzisiaj tylko nadaje się do likwidacji.A my dzisiaj po mieście z buta i taxi.

Do pasażer | 2020-11-28 21:12:32 napisał(a):

Zapomniales o sprawie smieciowej z poprzednimi prezydentami. Zapewniam cie, ze to byl głowny argument do wspolpracy

Demokracja | 2020-11-29 08:59:43 napisał(a):

A może prywatny przewoźnik nie będzie zainteresowany dzierżawą czegokolwiek od gminy? Taka dzierżawa oczywiście bardzo zwiększy koszty, może już ma swoje autobusy i bazę??? Po co to wszystko? Jak wolny rynek, to wolny, a nie z kagańcem.

S | 2020-11-29 14:14:47 napisał(a):

Sprawa wozokilometrów do prokuratury .

wilk | 2020-11-29 14:15:27 napisał(a):

Każdy podmiot przeznaczony do"sprzedaży"najpierw zostaje zreformowany następnie dokapitalizowany i oddany za friko.Tak wygląda Polska ekonomia od 30 lat.

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie