PWIK Spółka z o.o. i podpisanie kontraktu na wykonanie modernizacji Oczyszczalni Ścieków

9780.nsmed

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach uczyniło kolejny krok na drodze do realizacji Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”.

W czwartek 12 kwietnia 2018 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach nastąpiło uroczyste podpisanie Kontraktu nr 1/POIS/2018 na wykonanie modernizacji części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach” z firmą Control Process EPC Environmental Protection 4 Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Obrońców Modlina 16. 

Kontrakt został podpisany przez Piotra Nowaka – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. oraz Tomasza Wiatra – Wiceprezesa Zarządu Control Process EPC Environmental Protection 4 Spółka z o. o. 

W uroczystym podpisaniu Kontraktu nr 1/POIS/2018 na wykonanie modernizacji części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach uczestniczyła Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice Ewa Skiba oraz Prokurent Spółki Anna Żeber.

Termin realizacji Kontraktu: do dnia 30.11.2019r.

Wartość Kontraktu wynosi: 22.447.760,43 zł brutto.

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowaII Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0150/16-00.

Wartość dofinansowania: 63,75% kosztów kwalifikowanych Projektu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 41 274 63 53 lub osobiście w siedzibie Spółki przy ulicy Iglastej 5 w Starachowicach.

Autor: Magdalena Kozera

Źródło: starachowice.eu

Reklama

Dodane: 13.04.18

Komentarze użytkowników

nareszcie | 2018-04-15 13:51:42 napisał(a):

może doczekamy dnia kiedy na Zalewie Brodzkim będzie można się wykąpać w czystej wodzie. Do tej pory słyszałem że w zalewie rozwijają się glony bo z pól spływają nawozy. Nie bardzo wiem z których to pól te nawozy spływają bo w zlewni Kamiennej prawie nikt pól nie uprawia.Wszystko to co sprzyja rozwojowi tych glonów spływa z oczyszczalni ścieków w Starachowicach .

Jamajka | 2018-04-15 20:40:49 napisał(a):

O nie bardzo... Oczyszczalnia Styków a przed Starachowicami jest jeszcze Skarżysko.

Jamajka | 2018-04-15 20:45:37 napisał(a):

Żeby była jasność. Ja nic nie sugeruje. Jedynie zwracam uwagę że to nie jedyna oczyszczalnia przed zalewem.

gdyby | 2018-04-16 21:54:01 napisał(a):

zanieczyszczało Skarżysko to glony by były również w Wąchocku.

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie