Radni zgodzili się na zamiar likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury. Jednak nie wszyscy byli za

12063.nsmed

Na dzisiejszej [28.11.2019r.] sesji Rady Powiatu radni zajmowali się zamiarem likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury. „Gmina Starachowice przedłożyła propozycję Zarządowi Powiatu w zakresie realizacji zadań Młodzieżowego Domu Kultury oraz Starachowickiego Centrum Kultury w nowej jednostce kultury pod nazwą Park Kultury. Nowa jednostka kultury będzie prowadzona przez Gminę Starachowice i zapewni kształcenie artystyczne młodzieży zamieszkałej na terenie powiatu. Oferta Parku Kultury obejmie realizację zadań dotychczas świadczonych przez Młodzieżowy Dom Kultury w wymiarze nie mniejszym niż obecnie.” - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

Radna Danuta Krępa poinformowała, że klub radnych Prawa i Sprawiedliwości jest przeciwny likwidacji MDK. - MDK wypełnia wiele ważnych zadań z zakresu kultury dla powiatu. Szczyciliśmy się i szczycimy się osiągnięciami MDK. Jego wpływem na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży w powiecie starachowickim. (…) Likwidacja MDK pozostawia szereg pytań, na które my nie znajdujemy odpowiedzi. Jest bardzo wiele niejasności. Ta uchwała jest uzasadniona w sposób bardzo szczątkowy. Podstawowe pytanie jest takie: jaki interes jest przy likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury dla powiatu? Jeżeli coś likwidujemy, to po to, aby powiat zyskał na tym. Nie mamy jasności co do finansowania jednostki w nowym kształcie. Powiat ma dofinansowywać gminie, która prowadziłaby Park Kultury, 300 tysięcy złotych. Nie widzimy tu interesu powiatu, który nie jest organem prowadzącym. Nie mamy jako powiat wpływu na funkcjonowanie tej jednostki, natomiast mamy dawać pieniądze - mówiła radna Danuta Krępa i dodała, że jest to kolejny przykład na działania powiatu, które idą w kierunku gminy. - Jesteśmy radnymi powiatu i powinniśmy dbać przede wszystkim o interes powiatu… Chyba, że ktoś nie czuje się radnym powiatowym, a bardziej radnym miejskim - mówiła Krępa. Ponadto radna Krępa wspomniała o czynniku ludzkim, likwidacji etatów. 

W odpowiedzi głos zabrał starosta Piotr Babicki. - Mamy gwarancję tego, że wszyscy pracownicy, którzy dzisiaj w MDK znajdują zatrudnienie, będą pracownikami Parku Kultury. Będą realizować zadania i zajęcia z tymi podopiecznymi, którymi pracowali - powiedział starosta Babicki. Następnie odniósł się do kwestii finansowania nowej jednostki przez powiat. - Dbamy o interes powiatu. Warto byłoby popatrzeć przede wszystkim z perspektywy oszczędnościowej. To co zastaliśmy w naszym powiecie w roku ubiegłym, to jest sytuacja z którą musimy mierzyć się każdego dnia i musimy patrzeć w przyszłość. Kwoty spłaty kredytów na lata kolejne, które dostaliśmy w schedzie są tak ogromne, że nie mamy możliwości, bez dokonywania jasnych oszczędnościowych ruchów, do tego abyśmy funkcjonowali w sposób zapewniający możliwość realizacji wszystkich zadań i funkcjonowania powiatu, tak jak to się dzieje dziś. Jeżeli nie weźmiemy pod uwagę racjonalnych, mądrych i bezpiecznych ruchów oszczędnościowych, to nasza sytuacja będzie dużo trudniejsza niż jest dzisiaj. Nie było kolorowo, tak jak pani ówczesna starosta nas zapewniała, nie jest kolorowo i nie będzie kolorowo - powiedział starosta Babicki.

Radna Danuta Krępa sięgając do dokumentów przytoczyła kwotę 251 tysięcy złotych. Takie środki były przeznaczane z budżetu powiatu na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury. W jej mniemaniu teraz kiedy powiat będzie rocznie przeznaczał 300 tysięcy złotych na funkcjonowanie Parku Kultury, to nie są oszczędności. 

- Pan starosta wspomniał, że ma gwarancję, więc ja bym chciała tą gwarancję o zatrudnieniu pracowników zobaczyć - dopytywała radna Agnieszka Kuś i dodała, że jej zdaniem z góry jest założone, że ta uchwała na pewno zostanie przyjęta. Ponadto radna mówiła, że w sprawie Młodzieżowego Domu Kultury powinny zostać zorganizowane konsultacje społeczne. 

- Musimy baczyć na stan finansów powiatu. Musimy sobie zdawać sprawę, jak finansowane są te zadania. Spośród 380 powiatów ziemskich i grodzkich w Polsce, tylko 127 prowadzi Młodzieżowe Domy Kultury. Trudno zarzucić nam bezrefleksyjne działanie, bo widząc trudną sytuację oświaty, ogromne różnice pomiędzy wysokością subwencji, a potrzebami wszystkich jednostek oświatowych, skierowaliśmy pismo do ministra edukacji narodowej. Zabiegaliśmy oto, aby dostrzeżono takie powiaty jak nasz. Przeciętny powiat polski ma tylko poradnię psychologiczno-pedagogiczną utrzymywaną z tych środków, które naliczane są na tzw. działalność pozaszkolną. My tych jednostek mamy chyba najwięcej w Polsce - powiedział wicestarosta Dariusz Dąbrowski i dodał, że powiat czeka restrukturyzacja długu oraz cięcia, aby powiat mógł utrzymać to, co jest zadaniem obowiązkowym. 

- Jeżeli pan prezydent ogłasza konkurs [na dyrektora Parku Kultury - przypis red.] . Informacja o przesunięciu terminu konkursu jest 18 listopada br. Nawet przed naszą komisją edukacji, gdzie my po raz pierwszy dowiadujemy się o zamiarze likwidacji MDK-u. Jest tam mowa, że będzie Park Kultury… Zamiar, zamiarem, ale pewnie państwo będziecie chcieli to zrealizować - powiedziała radna Agnieszka Kuś. 

Co do konsultacji społecznych, starosta Babicki poinformował, że odbyło się otwarte spotkanie w Młodzieżowym Domu Kultury, w którym brali udział pracownicy MDK oraz rodzice wychowanków tej placówki. Spotkanie było otwarte i każdy mógł wziąć w nim udział. Co do oszczędności. - Budżet MDK-u na rok 2019 tj. blisko 790 tysięcy złotych. Zgodnie z planem budżetu na rok 2020, tj. 926 346 złotych. Ewentualna dotacja, tj. około 300 tysięcy złotych. Czy te liczby nie mówią same za siebie? - mówił starosta Babicki. Ponadto odniósł się do kwestii gwarancji poruszonej przez radną Kuś. - Kwestia gwarancji na dziś, to jest wyjście do opinii publicznej, do państwa, do pracowników MDK i SCK, to jest moja twarz, twarz pana prezydenta i gwarancja, że ci ludzie dostaną zatrudnienie w momencie, kiedy MDK zostanie zlikwidowany - dodał starosta Babicki.

- Dlaczego nam tak miasto pomaga? Sam prezydent mówi o tym, że nie ma pieniędzy, bierze kredyty, a nagle dołoży 400 tysięcy do wynagrodzeń - dopytywała radna Kuś i dodała, że radni z klubu PiS nie zostali poinformowani o spotkaniu otwartym w MDK-u. 

Na koniec starosta poprosił radnych o radę. - Gdzie szukać tych oszczędności w skali takiej, jakie są potrzebne? - Zapytał starosta Babicki i usłyszał, że „wszędzie”. 

W trakcie głosowania, 12 radnych było za: Ambroszczyk Piotr, Babicki Piotr, Brzozowski Paweł, Dąbrowski Dariusz, Maciukajć Marek, Nowak Ryszard, Olech Jarosław, Pocheć Jan, Rymarczyk Sławomir, Sowula Robert, Wrona Bożena. 

6 osób było przeciw: Czaja Przemysław, Krępa Danuta, Kuś Agnieszka, Serwicki Krzysztof, Stachowicz Dariusz, Wojciechowski Mirosław. 

Trzy osoby były nieobecne. 

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury - Agnieszka Lasek-Piwarska:  - Zamykają się pewne drzwi, ale gdy jedne drzwi się zamykają, to inne drzwi się otwierają. Mamy nadzieję, że za tymi nowymi drzwiami znajdzie się ciepłe miejsce dla naszych wychowanków, rodziców, nauczycieli, przyjaciół. Miejsce, w którym będziemy wspólnie starać się o to, aby nasi wychowankowie, młodzież, dzieci, ale i dorośli mieszkańcy powiatu starachowickiego, mieli jak najlepsze warunki, zarówno do realizacji swoich pasji, jak i szlifowania talentów oraz po prostu spędzenia fajnie czasu. Będziemy patrzeć cały czas na te drzwi, które się zamykają. Będziemy pilnować, żeby zawsze były niedomknięte. Do nowej placówki będziemy chwili wnieść 45-letnią historię MDK-u. Historię, którą z pasją tworzą, tworzyli i będą tworzyć wszyscy, cała nasza społeczność - powiedziała Agnieszka Lasek-Piwarska. 

Toczą się rozmowy w sprawie wynagrodzeń zarówno pracowników Młodzieżowego Domu Kultury, jak i  Starachowickiego Centrum Kultury. 

                         Ogłoszenie

Dodane: 28.11.19 | komentarze (36)

Komentarze użytkowników

Korwin | 2019-11-28 12:34:36 napisał(a):

Ciekawe czy pensje osób z MDK zostaną obniżone do pensji SCK, czy pensje SCK zostaną powiększone do stawek MDK ?

Destrukcji | 2019-11-28 12:35:18 napisał(a):

45 lat istnienia. Proszę pamiętać nazwiska Materek i Babicki.

Gość | 2019-11-28 13:26:13 napisał(a):

To jest katastrofa, 'trójka' na sprzedaż, mdk do likwidacji, panowie włodarze skąd takie pomysły, wiadomo nie ma kasy ale że nie ma pomysłu jak temu zaradzić,

Do Gość | 2019-11-28 13:39:31 napisał(a):

Nie ma kasy, bo się szalało jak była.

Uczeń | 2019-11-28 13:40:10 napisał(a):

Mówi się tu o twarzach. No właśnie ją utraciłeś człowieku z uśmiechem. Przejdziecie do historii jako stado lemingów.

Za - J. Olech | 2019-11-28 13:56:55 napisał(a):

lepiej wypoleruj medale :-)

Kamil | 2019-11-28 14:10:52 napisał(a):

Oglądałem transmisje...radni materkowi żenada, w ogóle nie zabierają głosu, nie dyskutują...to jest jakaś katastrofa.Ci ludzie nie wiedzą gdzie są.

M. | 2019-11-28 15:47:01 napisał(a):

Po pani A. Lasek tak serwilistycznego wystąpienia się nie spodziewałem. No cóż - takie życie. Nie wszystkich stać na charaktet. Teraz co na sprzedaż lub do połączenia dwóch w jedno. Dla wspólnego dobra

Do M. | 2019-11-28 15:54:52 napisał(a):

Radnym PiS bardziej zależy na MDK niż jego pracownikom. Żenada, żenada jeszcze raz żenada.

Gt | 2019-11-28 15:59:33 napisał(a):

Pokuszyńska by nie popuściła.

do Kamil | 2019-11-28 16:16:12 napisał(a):

Ja też oglądałem i takiego kabaretu dawno nie widziałem. we wrześniu wykopali dyrektorkę bo słabe finanse miała a dziś sie okazuje że szpital po 9 miesiącach 1,5 bańki do przodu, haha. zol miał byc a go nie ma ale za to kirownik jest co pierdzi w stołek i kase kierowniczom bieże, haha. A sowula nic nie wie, haha. Kabaret!

Gość | 2019-11-28 16:18:29 napisał(a):

Zastanawia mnie kiedy to wszystko *

mieszkaniec | 2019-11-28 17:49:50 napisał(a):

dzisiejszy stan finansów powiatu to efekt pracy poprzednich starostów, a w szczególności dwóch ostatnich Dąbrowskiego i Krępy. Teraz fachmanka sie znalazła . Może warto by zbadać działalność tych państwa pod katem zgodności z prawem. Sytuacja ekonomiczna i tak przygniecie starostwo a obecny starosta miły facet ale niestety brak mu męskości w podejmowaniu trudnych ale niezbędnych decyzji. Jak tego nie zacznie a powinien to robić od kąd nastał to będzie wielki huk i krach finansowy. Wszyscy wiedzą o rozbuchanym zatrudnieniu w powiecie i podległych instytucjach. Zaczęli od MDK a jeszcze jest szpital Powiatowy, Urząd Pracy itd no i oczywiście samo starostwo. Jak będzie racjonalne zatrudnienie to prawdopodobnie kilka milinów rocznie kasiory zostanie.Ile ludzi poddanych PIS-owi przed odejściem ze stanowiska zatrudniła w starostwie Tak czy o wak niedługo będzie sraczka finansowa. No i pytanie do dwoje ostatnich starostów , a szczególnie tego ostatniego jak to było z pozyskiwaniem pieniędzy na remont ZSZ przy szkolnej i budowy hali. Jak to możliwe aby wydawać pieniądze na wiedząc że nie ma się wkładu finansowego.Mało tego trąbiło się że będzie budowana nowa hala a pieniędzy ponoć nie było na wkład własny. Ponoć była taka sytuacja i tysiące złotych miały pójść w błoto. Czy to nie jest czasem niegospodarność.

do mieszkaniec | 2019-11-28 18:08:33 napisał(a):

Ty chyba jesteś mieszkańcem, ale Suchedniowa. Jak powiat kasy nie ma to zarząd powinni zlikwidować. Starosta i vice starosta i koniec. Tym bardziej że Materek zapowiadał świetlną przyszłość powiatu, a że za sznurki pociąga, niech raz się zachowa z honorem i każe ojcu zrezygnować. I jeszcze jedno, ani Dąbrowski ani Krepa nepotyzmu na taką skalę nie uprawiali. I ZUS płacili. I jednostek nie likwidowali.

gość | 2019-11-28 18:22:49 napisał(a):

Mam wrażenie ,że żadnego Parku Kultury nie będzie.Ale stopień poddaństwa żenujący.

wyborca | 2019-11-28 19:02:16 napisał(a):

oglądałem to posiedzenie i się zastanawiam ci radni z PIS wykształceni ludzie a tacy jak Pawłowicz. Co wy się czepiacie Rada zachowuje się jak PIS w sejmie. Ma większość i ma gdzieś głos opozycji. Czego wy chcecie to wasza szkoła. Jesteście nauczycielami lekarzami a tacy no wiecie co by powiedziała o was Pawłowicz, ja powiem naiwni . Większość w radzie działa wg nowych zwyczajów PIS sejmowych a władza kształtuje obyczaje. . Więc nie płaczcie i no wiecie co?? Co by wam powiedziała Pawłowicz co macie zamknąć. To tez nowy standard obyczajowy

Suchedniowa Mieszkaniec | 2019-11-28 19:06:40 napisał(a):

hahahahaha :D

cichy | 2019-11-28 19:10:04 napisał(a):

kiedy zlecenie na logo parku kultury? kiedy transparentny konkurs? Logo zrobi marek a konkurs wygra kto?

Mieszkaniec | 2019-11-28 19:27:15 napisał(a):

To był kabaret...ten zarząd z Babiniczem na czele to porażka.Polecam obejrzeć dzisiejszą.Tą zabawę czas najwyższy zakończyć.

z kultura na ty | 2019-11-28 19:40:34 napisał(a):

45 lat istnienia. Proszę pamiętać nazwiska Materek i Babicki - barbarzyńcy Kultury w Starachowicach!!! 2019r.XI Ps a potem panowie sprzedadzą nieruchomość i wezmą kasę … i wtedy kadencja się skończy

um | 2019-11-28 20:02:03 napisał(a):

Transparentny już trwa,choć taki niepewny ha,a logo pewnie w drodze ha

gość | 2019-11-28 20:04:06 napisał(a):

Nie interesuje mnie Materek ale dla Babickiego to powinien być obciach.

Do wyborca | 2019-11-28 20:05:25 napisał(a):

Człowieku odstaw alko jak chcesz coś napisać. Pawłowicz i Pawłowicz, inne argument znasz? O czym ty piszesz? Co to za porównania? Kolejny cwiercinteligent się wypowiedział, pis tylko się cieszyć może że w opozycji takie jelopy.

Paweł | 2019-11-28 21:03:46 napisał(a):

Jełopy to są w koalicji rządzącej powiatem.Dzisiaj radni PiS pokazali jaja.Oni są przygotowani do dyskusji,no ale czego si€ spodziewać np po siłaczu,o nauczycielach nie wspomnę...żenada

starachowiczanin | 2019-11-28 21:06:45 napisał(a):

Pan Piotr Babicki i Pani Małgorzata Lasek, niewątpliwie przejdziecie do historii tego miasta. Wychowankowie MDK gratulacje!!!

gość | 2019-11-28 21:13:17 napisał(a):

Pani Lasek mnie ciągle zadziwia.

gość | 2019-11-28 21:17:35 napisał(a):

A ja i tak coraz bardziej jestem przekonany,że Parku Kultury nie będzie,tylko SCK i MDK.Tylko nie mówcie tego nikomu bo to jest tajemnica ...ha

Fan | 2019-11-29 07:58:52 napisał(a):

Rada była nudna zabrakło bo i nie było naszej lokalnej Pawłowicz. Na pewno jej wystąpienie dodało by więcej mocy wystąpień kolegów i koleżanek z PIS

do "mieszkaniec" | 2019-11-29 08:06:06 napisał(a):

Stan zadłużenia powiatu od 2014r. na koniec każdego roku był następujący: 2014r. - 22 938 008 zł (Starosta Matynia do 1 grudnia 2014r), 2015r. 22 838 008zł (Starosta Dąbrowski od 1 grudnia 2014r.), 2016r.-23 838 008zł (Starosta Dąbrowski), 2017r. - 30 338 008zł (Starosta Krępa od 31 stycznia 2017r.), 2018r. - 34 288 008zł (Starosta Krępa do 22 listopada 2018r.). Dokumenty są dostępne w BiP Starostwa Powiatowego wystarczy sprawdzić i nie pisać kłamstw. Wzrost zadłużenia przez 2 lata kierowania powiatem przez Dąbrowskiego to 900 tys. zł a przez prawie 2 lata rządów Krępy 10mln 450 tys zł.

znawca | 2019-11-29 08:15:56 napisał(a):

Tylko zobacz ile powiat inwestycji zrobił za starosty Krępy...

gość | 2019-11-29 08:24:53 napisał(a):

A zadłużenie Babickiego za rok działania ?A co do liczby etatów to porównajmy nie etaty tylko wysokość wypłaconych pensji np. na koniec listopada 2018 i 2019 ,to będzie odpowiedz na temat oszczędności i zobaczymy.A przesunięcia pracowników do innych jednostek to to tylko przesunięcie kosztów osobowych ze Starostwa do jednostek powiatowych.Zamieniał stryjek siekierkę na kijek.

Gość | 2019-11-29 08:42:48 napisał(a):

Dwie sprawy wynikają z powyższych wpisów. Po pierwsze Matynia potrafił zredukować zadłużenie, czyli da się. Po drugie "mieszkaniec" zna dobrze sprawy wew powiatu, ale chce zrobić D. Dąbrowskimemu i D. Krępie negatywną opinie. Ze do Starosta ma słabość, można się tylko domyślać, że to ktoś ze starostwa, a tak mieli budować zgodę :)

gość | 2019-11-29 10:18:00 napisał(a):

Z czego wynika, że Matynia zredukował zadłużenie?

gosc | 2019-11-29 11:19:04 napisał(a):

Termomodernizacja szpitala to chyba też zasługa pani Krępy. Teraz jest finalizowana ale to dzięki niej. Dużo inwestycji było robionych za jej czasów. Nie zapominajmy o tym.

aa | 2019-11-29 12:53:43 napisał(a):

A ja mam nadzieje ,że Pani dyrektor MDK noga się przytnie w tych drzwiach, które się zamykają i otwierają. A pracownicy zobaczą przy nowych umowach co będą mieć zagwarantowane???

gość | 2019-11-29 21:01:58 napisał(a):

Może dyrektora ?

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie