Raport o stanie gminy przedstawił prezydent miasta Marek Materek

11407.nsmed

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej prezydent miasta przedstawił raport o stanie gminy. Dokument liczy 119 stron. 

„Raport o stanie gminy to źródło wiedzy o Starachowicach oraz o zmianach zachodzących we wszystkich obszarach aktywności jego mieszkańców. Dokument ten to zestawienie danych dotyczących naszego samorządu, zbiór najważniejszych informacji przedstawionych z podziałem na obszary tematyczne; demografia, finanse, budżet obywatelski, strategie, programy i polityki, gospodarka przestrzenna, gospodarka mieszkaniowa, informacje o stanie nieruchomości, gospodarka komunalna, spółki komunalne, edukacja, kultura i sport, pomoc społeczna, realizacja uchwał, bezpieczeństwo, współpraca z innymi podmiotami.

Korzystając z okazji dziękuję za dotychczasową współpracę mieszkańcom angażującym się w realizację inicjatyw lokalnych przy współfinansowaniu z gminnego budżetu. To dzięki tym mikroinwestycjom zmienia się nasze najbliższe otoczenie, które w efekcie tworzy, lepszy, estetyczniejszy obraz całego miasta. Cieszę się, że programy zakładające współdecydowanie przez mieszkańców o wydatkowaniu gminnych pieniędzy, spotkały się z zaangażowaniem z Państwa strony.

Dziękuję Radnym Rady Miejskiej za konstruktywną współpracę. Wierzę, że te wspólne przedsięwzięcia to zaczątek dalszego, dobrego współdziałania na rzecz poprawy warunków życia lokalnej społeczności.” – można przeczytać we wstępie do raportu. Pod tymi słowami podpisał się prezydent Marek Materek.

Podczas czerwcowych obrad Rady Miejskiej (24.06.2019r.), radni będą decydowali czy udzielić prezydentowi absolutorium*. Nowością jest, że  w dyskusji będą mogli wziąć udział także mieszkańcy, którzy uprzednio zgłosili swój akces. Jak poinformował przewodniczący Rady Miejskiej Michał Walendzik, sześć osób zgłosiło się do zabrania głosu w nawiązaniu do raportu o stanie gminy.

Z treścią dokumentu można zapoznać się tutaj [kliknij]

*Absolutorium to akt wyrażający pozytywną ocenę działalności finansowej w określonym okresie (na ogół roku). Udziela go uprawniony organ stanowiący (na szczeblu samorządowym jest to rada miasta) dla organu wykonawczego, czyli prezydentów i burmistrzów miast. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje całoroczne sprawozdanie z wykonanego budżetu. Zawiera ono wszystkie zestawienia dochodów i wydatków przeznaczonych na inwestycje w danym roku.

Satel Starachowice Reklama

Dodane: 11.06.19

Komentarze użytkowników

Gość | 2019-06-11 11:20:49 napisał(a):

Zgadujemy który z mieszkańców zabierze głos?

maly | 2019-06-11 11:47:37 napisał(a):

Poświęciłem czas na przeczytanie tego dokumentu
i po prostu zaniemówiłem.Wsiadłem w samochód i przejechałem sie po mieście bo może mam słaby wzrok ale niestety rzeczywistość jest zgoła inna niż w tym dokumencie.Bzdury , brednie, bałwochwalstwo i fejsbookowe wizje dla ciemniaków rodem z pcimia dolnego. Trzeba być na prawdę tępym frajerem aby to zaakceptować.

do przedmówcy | 2019-06-11 13:00:49 napisał(a):

Mam tak samo!

Do Mały i przedmówcy | 2019-06-11 16:14:51 napisał(a):

To teraz oczekujemy konkretów, które rzeczy się nie zgadzają względem raportu.
Skoro przeczytaliście raport to bez problemu podacie numer strony, informacje na niej zawartą wraz z opisem dlaczego się nie zgadza.

do Mały i | 2019-06-11 16:40:14 napisał(a):

A ty umiesz czytać to sam sobie poczytaj i włącz wreszcie chociaż 1% mózgu.

tst | 2019-06-11 19:45:00 napisał(a):

Im dalej od TST tym piękniejsze.

gość | 2019-06-11 20:50:24 napisał(a):

Czekam na Coming out w świętokrzyskim ,może jesteśmy liderami w Europie a nie wiemy ? Byłoby to bardzo to cenne dla regionu.

gość | 2019-06-11 21:47:54 napisał(a):

Może tak być.

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie