Selektywna zbiórka odpadów w Starachowicach będzie wyglądać inaczej niż dotychczas

5060.nsmed

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach przedstawia szczegóły dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, którą nowy system gospodarowania odpadami wprowadza na terenie całego kraju. Również w naszym mieście selektywna zbiórka odpadów będzie wyglądać inaczej niż dotychczas. Warto się do niej przygotować, gdyż osoby, które będą ją realizować zapłacą niższą stawkę za wywóz śmieci.

Referat przypomina, że pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów zapewni gmina. Poza kolorami charakterystycznymi dla poszczególnych frakcji odpadów będą one zawierać nadruki z informacjami jakie śmieci należy do nich wrzucać. Żeby selekcja mogła być skuteczna warto też wiedzieć czego wrzucać nie należy, dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniżej publikowanymi materiałami. 

POJEMNIKI (worki) NIEBIESKIE – PAPIER, METALE, TEKSTYLIA, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
Tu wrzucamy:
gazety, czasopisma, katalogi , prospekty, papier szkolny i biurowy, książki, listy, torebki papierowe, papier pakowy, kartony, pudełka, tekturę falistą kapsle, metalowe nakrętki, puszki po: konserwach, piwie, napojach, sokach, folie metalowe, tubki metalowe, stare naczynia kuchenne, rury, armatury, taśmy stalowe
Tu nie należy wrzucać: torebek plastikowych, pergaminu, fotografii, papieru tłustego lub zabrudzonego, papieru przebitkowego (rachunki, faktury) pieluch jednorazowych, podpasek, artykułów i papierów higienicznych, worków po cemencie, tapet, opakowań po lekach, sprzętu AGD, opakowań po aerozolach, puszek po farbach, baterii

POJEMNIKI (worki) ŻÓŁTE – TWORZYWA SZTUCZNE
Tu wrzucamy: butelki po napojach, butelki po płynach do mycia, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach
Tu nie należy wrzucać: wyprodukowanych z tworzyw sztucznych butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych), opakowań po lekach, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, zabawek, sprzętu AGD, opakowań po aerozolach, puszek po farbach

POJEMNIKI(worki) ZIELONE – SZKŁO
Tu wrzucamy: szklane butelki po napojach, słoiki bez nakrętek, szklane opakowania po kosmetykach
Tu nie należy wrzucać: szkła okiennego, luster, szkła zbrojonego, szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, szkła żaroodpornego, doniczek, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych.
WARTO PAMIĘTAĆ - Postarajmy się przed wrzuceniem do pojemników zgniatać plastikowe, czy aluminiowe opakowania (butelki, puszki), nie należy natomiast tłuc opakowań szklanych.

SŁOWNICZEK - Opakowanie wielomateriałowe to opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych.

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego

Informacja nadesłana: UM Starachowice 

Dodane: 22.04.13 | komentarze (19)

Komentarze użytkowników

Starbet | 2013-04-22 12:16:21 napisał(a):

Piszę z absolutną powagą. Innformacji o śmieciach jest dużo, więc proponuję w szkołach podstawowych, gimnazjach, zorganizować kilka lekcji na ten temat. W końcu po to jest szkoła. Przyda się dzieciakom a i rodzice coś zapamiętają.

heh | 2013-04-22 12:41:04 napisał(a):

a później to wszystko do jednego wora... nieprawdaż?

do heh | 2013-04-22 13:42:14 napisał(a):

Jesteś w błędzie, już od wielu lat ludzie w Polsce segregują śmieci, także w Starachowicach. Przynajmniej w minimalnym stopniu robi to większość ludzi. Niniejsza informacja to tylko formalność potwierdzająca to co ludzie już od dawna wiedzą i do czego się stosują

do starbet | 2013-04-22 13:47:26 napisał(a):

Już w podstawówce od dawna na lekcjach środowiska, potem biologii dzieci uczone są na temat znaczenia segregacji śmieci, więc twój pomysł jest spóźniony o przynajmniej kilka długich lat

Anna | 2013-04-23 08:14:21 napisał(a):

Segreguję śmieci od kilku lat ,a denerwuje mnie to że śmiciarka zabiera je razem ze śmieciami ogolnymi

xxx | 2013-04-23 09:08:45 napisał(a):

Nie do końca tak jest.Są śmieciarki do odbioru różnych odpadów.
Jakby pani faktycznie prowadziła segregacje w swoim gospodarstwie domowym to by pani o tym doskonale wiedziała.

AGA | 2013-04-23 11:21:14 napisał(a):

Tak... jedna śmieciarka zabiera worki a druga mok zawartość kosza. Mogę mieć i trzy worki z posegregowanymi śmieciami a i tak wylądują w jednej śmieciarce. Więc o jakiej segregacji można mówic, ona jak na razie kończy się u nas w domach.

ja | 2013-04-23 15:31:01 napisał(a):

Ja od bardzo dawna segreguje śmieci, zawsze dziele je na dwie kupki: jedna do palenia w dzień, a druga do palenia w nocy. To wy tak nie robicie? No fakt, nie każdy ogrzewa dom piecem.

Pytanie za 10 punktów: | 2013-04-24 13:01:42 napisał(a):

Jak Państwo myślicie ten nowy system spowoduje większy ład przy altanach śmietnikowych? Czy w altanach przy pasażu Staffa i na inych osiedlach znikną zalegające miesiącami różnego rodzaju odpady? Czy będzie tak samo jak teraz?

do pytanie | 2013-04-24 13:45:16 napisał(a):

O jakim konkretnie systemie ty mówisz? o tej segregacji śmieci? Przecież w niektórych miejscach takie pojemniki były już dawno i czy to cokolwiek zmieniło?

biolog | 2013-04-24 17:09:27 napisał(a):

Tu nie potrzeba nowych systemów bo regulacje prawne i wewnętrzne przepisy gmin jasno precyzują gospodarkę śmieciami. Tu jest potrzebna zmiana systemu myślenia zwykłych ludzi aby zrozumieli że konieczne jest żeby w swoich domostwach segregowali śmieci. Żeby to było czymś normalnym, a teraz póki co segregacja śmieci to dla wielu ludzi fanaberia a w najlepszym przypadku moda, której nie zamierzają ulegać. To jest największy problem i wyzwanie w skali kraju na najbliższe i dalsze lata

@ biolog | 2013-04-24 18:40:36 napisał(a):

No właśnie przepisy w Wąchocku jasno precyzuja gospodarkę odpadami:


"Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąchock

Sejm RP uchwalił zmianę ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy w sposób odmienny regulują zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmienione zostały zasady odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców, sposób ich segregacji oraz zasady pobierania opłat za odbiór tych odpadów. Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Wąchock wejdzie w życie od dnia 1 lipca 2013 r.

Najistotniejsze zmiany dla mieszkańców:1. Właścicielem odpadów komunalnych, które powstaną na terenie nieruchomości zamieszkałych, w myśl nowych przepisów będzie gmina.

2. Mieszkańcy nie będą zawierali umów bezpośrednio z przedsiębiorstwami wywozowymi na odbiór tych odpadów.

3. Gmina ogłosi przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz podpisze umowę z przedsiębiorcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

4. Mieszkańcy będą mieli obowiązek złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór deklaracji zostanie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku).

5. Gmina, w zamian za wnoszoną przez mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierze wszystkie odpady wytworzone na terenie nieruchomości.

6. Posegregowane odpady będą odbierane taniej niż odpady zmieszane."

Gmina Wąchock będzie odbierała wszystkie odpady z terenu nieruchomości.
A u nas tylko niektóre i to jest największy problem i przyczyna bałaganu przy altankach. To nie jest wina prostych ludzi tylko decydentów.

do @ biolog | 2013-04-24 21:27:06 napisał(a):

do @biolog, to wina słabości radnych. To co się dzieje w spółkach miejskich typu ZEC czy MZK najlepiej pokazuje że rada miasta m marginalny wpływ na ich funkcjonowanie. A to rada miasta powinna dbać o interesy mieszkańców jeśli zachodzi taka potrzeba. Taka potrzeba była wielokrotnie i co radni kiedykolwiek zdziałali? Na co mieli realny wpływ na to co sie dzieje w ZEC, MZK czy przy sprawie regulaminu śmieciowego?

@do @biolog | 2013-04-25 08:37:20 napisał(a):

Proszę poczytać odpowiednie ustawy (o samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej). Tam można się dowiedzieć, że rada miejska nie nadzoruje bezpośrednio gminnych spółek i rzeczywiście nie ma dużego wpływu na ich działalność - ale to wynika z przepisów ogólnych, a nie z udolności lub nieudolnośco radnych.

Sodoma i Gomora | 2013-04-25 15:50:23 napisał(a):

Rada Miejska uchwaliła nowy Regulamin utrzymania cystości w TST:
Niektóre cytaty :
"Paragraf 5:
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych(z przed nieruchomości lub wyznaczonych miejsc)odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał."
I w paragrafie 13.1.:
"Dopuszcza się, bez dodatkowej
opłaty,oddawanie do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących
frakcji odpadów z nieruchomości
zamieszkałych:
1)papier,tektura,
2)metale,
3)tworzywa sztuczne,
4)szkło,
5)opakowania wielomateriałowe,
6)meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8)zużyte baterie i akumulatory,
9)przeterminowane leki i chemikalia,
10)zużyte opony,
11) odpady zielone,
12)odpady budowlane i rozbiórkowe"
Co to oznacz w praktyce, że wokół altan będzie jeszcze większy chlew niż do tej pory. Teraz ALMAX nie odbiera tylko odpadów remontowych ale dwa razy w tygodniu z altan odbierał opony, odpady wielkogabarytowe i sprzęt AGD.
WG nowego regulaminu pod altanami przez czły kwartał będą leżały nie tyko odpady remontowe ale i meble, opony, lodówki itp. Kto z mieszkańców będzie transportował odpady wielkogabarytowe , remontowe i sprzęt elektryczny do punktów...
Może i kilku się znajdzie , ale to będzie wyjątek.
Komu i dlaczego zależy aby w TST był jeszcze większy bałagan niż jest obecnie.
Dlaczego nie może tak jak w Wąchocku, przecież z przepisów ogólnych wynika, że Prezydent, Burmistrz stwarza warunki do zapewnienia czystości i porządku w gminie.

@Sodoma i Gomora | 2013-04-25 20:34:29 napisał(a):

"nie rzadziej niż raz na kwartał", to znaczy, że może być częściej, równiez 2 razy w tygodniu.

mieszkaniec | 2013-04-25 22:08:19 napisał(a):

z ta selektywna zbiórka to bedzie w naszym mieście straszny bałagan. Po pierwsze misto nie realizuje akcji informacyjnej dla mieszkańców. To ze sa informacje w internecie i lokalnej prasie to za mało. Nie wszyscy maja internet i czytaja nasze lokalne gazety. W innych miastach dociera sie do mieszkańców w bardzo rózny sposób tak aby wszyscy byli poinformowani. Co do punktów selektywnej zbiórki. Sa informacje że dla mieszkańców bloków majabyc wyznaczone punkty osiedlowe czyli nie przy kazdym smietniku beda stały pojemniki na selektywna zbiórke. Jezeli tak to równiez mieszkancy bloków powinni dostac worki tak jak mieszkańcy prywatnych domów. Jezlei tak to nie bedzie slektywnej zbiórki i nie bedzie segregacji. Kto nie segreguje wicej zapłaci. mozan powiedziec ,ze władze miasta działaja w tn sposób celoweo aby mieszkancy bloków zapłacili wiecej Bo mieszkańcy bloków zawsze daja kase do miasta ale ma sie ich gdzieś

Kasia | 2013-04-25 23:08:31 napisał(a):

Odpady remontowe i budowlane stanowią odpady komunalne jeżeli powstały w gospodarstwie domowym, dlatego ich odbiór objęty jest zakresem ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Brak jest podstaw prawnych pozwalających na określenie i nakładanie odrębnej opłaty za odbiór tych odpadów. Np.SSM ponosi koszty odbierania tych odpadów gromadzonych przy altanach a później obciąża swoich mieszkańców wyższymi czynszami. Gmina przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, stała się ich właścicielem i
ciąży na niej obowiązek odbioru wszystkich odpadów. Obowiązkiem właścicieli jest wnoszenie ustalonych przez gminę opłat.

Pytanie do decydentów | 2013-04-26 22:41:28 napisał(a):

Czteroosobowa rodzina w Niemczech płaci 78 euro na rok za wywóz śmieci.
Czyli 78 :12 :4 = 1,6 euro miesiąc/osobę.
Ciekawe jaką stawkę nam zafundują?

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie