Spór o chodniki. Kto powinien je sprzątać, odśnieżać i za czyje pieniądze?

9092.nsmed

Radni Rady Miejskiej zdecydowali podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej o przeznaczeniu 20 000 zł na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych w Starachowicach. Część radnych w trakcie dyskusji twierdziła, że skoro chodnik jest przy drodze powiatowej, to powinien ten chodnik być sprzątany za pieniądze z powiatowej kasy. Uchwała, którą radni przegłosowali miała tytuł „Uchwała nr … Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego poprzez zimowe utrzymanie chodników w pasie dróg powiatowych przebiegających przez Miasto Starachowice.” Natomiast okazało się, że Powiat Starachowicki nie wnioskował o udzielenie takiej pomocy.

W uzasadnieniu do uchwały, czyli dlaczego przeznacza się 20 000 zł na powyższy cel zapisano: „Gmina Starachowice dbając o wizerunek miasta podejmuje działania związane z zimowym utrzymaniem chodników na terenie Miasta Starachowice. W ramach tych działań Gmina widzi potrzebę realizacji zadań związanych z terenami znajdującymi się w obrębie dróg powiatowych w zakresie zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych przebiegających przez Miasto Starachowice. Realizacja tych prac będzie możliwa na podstawie podjętej uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego o łącznej wycenie szacunkowej wynoszącej około: 20.000,00 zł.”

Zapytaliśmy w Starostwie Powiatowym o chodniki przy drogach powiatowych w Starachowicach, o ich sprzątanie oraz odśnieżanie.

Informuje członek Zarządu Powiatu Starachowickiego Andrzej Sendecki.

- Udzielenie pomocy finansowej innej jednostce samorządowej następuje po uprzednim wniosku (wystąpieniu pisemnym) o taką pomoc i zawarciu stosownej Umowy lub Porozumienia. 

Powiat o taką „pomoc” w roku 2017 nie występował. Stąd też nasza obawa czy służby prawne Wojewody nie uchylą takiej uchwały, skoro nie poprzedza jej Umowa (lub Porozumienie) umożliwiające potwierdzenie prawidłowości spożytkowania tej kwoty i zgodności z celem na jaki była przez Radę Miejską przeznaczona. 

Natomiast ustawa z dnia 13.09.1998 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz orzecznictwo w ww. sprawie, zarówno w Sądzie Rejonowym w Starachowicach jak też w Sądzie Okręgowym w Kielcach, a także stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, jasno określa obowiązki poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w rozważanej kwestii. 

Zatem uchwała Rady Miejskiej nie jest podejmowana tylko dlatego, że „ten Powiat jest taki niedobry”, lecz dlatego, że zarówno organy uchwałodawcze, jak i wykonawcze Miasta zamierzają wyręczyć właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż spornych chodników. Gdyby nasi sympatyczni Radni miejscy uważnie wczytali się w cytowaną wyżej ustawę zapewne dostrzegliby też i to, że mają prawo nałożyć na wspomnianych „właścicieli nieruchomości” opłatę za przejęte obowiązki w zakresie utrzymania czystości . 

Więcej! Wiemy, że Radni Miejscy to wiedzą. Ale jesteśmy też przekonani, że w sezonie zimowym 2017/2018 uchwały takiej Rada Miejska rozpatrywać nie będzie. Wolą dać do zrozumienia, że za ten wydatek z budżetu Miasta winien jest Powiat. A przecież w głębi swojego jestestwa wcale tak nie myślą. W jakim to wewnętrznym rozdarciu musi pełnić swoją misję radny. Współczujemy. My też radni – napisał w odpowiedzi Andrzej Sendecki.

Chodniki, o których mowa są przy ulicach: 

Ks. Kardynała Wyszyńskiego - od ul. Iłżeckiej do skrzyżowania – obie strony

Benedyktyńska – od ostrowieckiej do mostu – lewa strona

Benedyktyńska – od ostrowieckiej do mostu – lewa strona

Hutnicza – od biedronki do ronda – strona prawa

Radomska – od przejazdu PKP do krajówki – strona lewa

Iłżecka – od Długiej do Krańcowej – strona prawa

Szkolna –  od działki 172/2 do Harcerskiej strona lewa 0,170 km; od Partyzantów do Iglastej strona prawa 0,250 km

Oświatowa – od Armii Krajowej do Majówki strona lewa i prawa

Majówka –  od Oświatowa do Granicznej strona lewa i prawa

Kolejowa – od Piłsudskiego do dworca PKP strona prawa

Dworcowa - od Kolejowej strona lewa

Piłsudskiego - od Wojska Polskiego i Kolejowej do Radomskiej

Reklama

Dodane: 11.10.17 | komentarze (8)

Komentarze użytkowników

Rebel | 2017-10-11 11:04:08 napisał(a):

To przepraszam. Ok. 20000zł to co nie wiadomo ile przecież to uchwała. nie ulotka informacyjna. zapiszmy zatem w budżecie przychody ok. 120 wydatki ok. 15. nie no git jest. zajefajnie. w końcu nie podejmują decyzji w sprawie swojej kasy , tylko publicznej.

małgosia | 2017-10-11 12:04:25 napisał(a):

Pan Sendecki zapomniał powiedzieć że pod jego rządami (członek zarządu) Powiat nie ma pieniędzy na bieżące rachunki. Proszę to sprawdzić o ile wzrosły wynagrodzenia?

Deo | 2017-10-11 12:11:14 napisał(a):

Radni Miasta po wyjaśnieniu P Sendeckiego wnioskuje ,ze kompletnie nie znacie przepisów którymi sie poslugujecie jest to kompromitacja nie siedzibie tam społecznie Jeśli do tego dołożyć istnienie zespołu Radców ,Skarbnika to wstyd wstyd wstyd.

Marta | 2017-10-11 15:20:53 napisał(a):

Ja dziś usłyszałam jak na najbliższej sesji ma być uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy Kaczyńskiej i ma to swoje uzasadnienie . Koalicji PiS nie ma Andrzejewski oszukał Palucha który na ostatniej sesji wygarnął PiS-owi że okłamał spółdzielców. To byłby koniec podła Lipca. Uważam że to prawda

Prawnik | 2017-10-11 16:48:43 napisał(a):

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.1289 jasno określa m.in. obowiązki zarządu drogi w art. 5 ustęp 4: Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu
drogi należy także:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości
przyległych do drogi publicznej;
3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty
z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.
5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1–4 należą do gminy. Do
obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli
gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie
się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
6. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1–4 sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
7. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1–4, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.
8. Ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3–3b.
9. Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.5)
).
Jasno jest napisane, że zarząd drogi nie sprząta tylko tych chodników, które graniczą bezpośrednio z inną nieruchomością, z tym, że w takim przypadku jego obowiązkiem jest zabranie śniegu, błota, lodu i innych zanieczyszczeń zgromadzonych przez właściciela tej graniczącej nieruchomości. Jeżeli za chodnikiem jest jeszcze pas zieleni należący do drogi, to chodnik graniczy z nieruchomością zarządu drogi i on powinien go sprzątać. Ponadto zgodnie z ustawą j.w. zarząd drogi powinien opróżniać i dbać o kosze uliczne ustawione na zarządzanej drodze. Czy tak jest? Bardzo wątpię. Zapewne wszystkimi koszami zajmuje się gmina, co jest złamaniem ustawy o finansach publicznych. Egzekwowanie przepisów jest w gestii prezydenta, wójta, burmistrza. Czemu tego nie robi prezydent??? Take zaniechanie też podpada pod łamanie ustawy o finansach publicznych. Niewątpliwie prościej jest wydać gminne pieniądze na nie swoje zadania, ale to jest niezgodne z prawem !!!

Prawnik | 2017-10-11 17:02:24 napisał(a):

Jeszcze odnośnie obowiązków właścicieli nieruchomości:art.5 ust.1 pkt.4: "4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym
za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy
granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony
płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;". Proszę zwrócić uwagę na określenie: "położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości". Mają w tym Urzędzie jakiegoś prawnika ??? Prosty człowiek zrozumie przecież o co chodzi !!! A skarbnik co robi z tym problemem? Ciekawe czy podpisał się pod projektem tej uchwały na 20000 złotych, chyba tak skoro ją głosowano !!! AMATORSZCZYZNA !!!

Do Sadzy | 2017-10-11 20:08:52 napisał(a):

Co do tej nauki jak ludzie mają z basenu korzystac- po pierwsze mieszkańcy to nie klienci WASZEGO BASRNU, tylko ty jesteś na usługach mieszkańców. Po drugie albo ci nie służą warunki pracy a opary chloru powodują omamy, albo sodowa osiągnęła poziom szczytowy. Tak czy siak zamiast pouczać ludzi gdzie ich miejsce radzę pamiętać gdzie jest twoje.

Gość | 2017-10-12 07:09:24 napisał(a):

Sadza.... Całe miasto huczy o tym co wyprawia... Żenada.

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie