„Sport dla Wszystkich” - konkurs dla organizacji pozarządowych

10609.nsmed

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków do Programu „Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie. O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. Budżet na realizację Programu wynosi 24 mln zł. Dofinansowanie do 80% wartości zadania.

Zadania realizowane w ramach konkursu:

Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych.

Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim.

Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą".

Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Główne cele Programu:

Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych.

Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia.

Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju.

Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych.

Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.

Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej.

Promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport.

Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Termin składania wniosków upływa 14 grudnia 2018 roku.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT [kliknij]

Info: UM Starachowice

Dodane: 31.10.18 | Odsłony: 1084

Komentarze użytkowników

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie