Starachowice coraz wyżej w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce

14954.nsmed

Na 236 gmin miejskich – Starachowice plasują się na 46 pozycji w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2020. - Wynik jest zadowalający, ponieważ jeszcze w roku 2019 Starachowice plasowały się na miejscu 141, a rok wcześniej na 161 – mówi Prezydent Miasta Marek Materek - Jednak nie poprzestajemy na tym, mierzymy wyżej i pracujemy na to, aby w latach kolejnych Starachowice znalazły się w czołówce rankingu.

„Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020” został opracowany przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i stanowi przejrzysty obraz funkcjonowania gospodarki naszego kraju ogólnie, a także każdego lokalnego samorządu z osobna.

W przeprowadzanym badaniu, wzorem poprzednich lat, wykonano analizę kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz dodatkowo uwzględniono koszty poniesione przez jednostki na walkę z COVID-19 w 2020 r.

Dla celów porównawczych, w tegorocznym badaniu zostały wykorzystane te same kryteria oceny, które pojawiały się w Rankingach Finansowych Samorządu Terytorialnego w Polsce w la-tach poprzednich:

– udział dochodów własnych w dochodach ogółem,

– relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem,

– udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,

– obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

– udział środków europejskich w wydatkach ogółem, bez poręczeń,

– relacja zobowiązań do dochodów ogółem,

– udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Baner UM

Komunikat prasowy płatny: UM Starachowice

Dodane: 13.07.21 | Odsłony: 1079
Tagi:

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie