Stowarzyszenie apeluje do prezydenta o przeprowadzenie rzeczowej kampanii referendalnej

11638.nsmed

Stowarzyszenie Wrażliwi Społecznie zorganizowało wczoraj 8 sierpnia br. (na miesiąc przed referendum) na starachowickim Rynku konferencję prasową. Prezes stowarzyszenia Paweł Lewkowicz zaapelował do prezydenta miasta Marka Materka o przeprowadzenie rzeczowej kampanii referendalnej. 

Treść apelu: 

Na Prezydencie miasta Starachowice spoczywa  obowiązek wykonania uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lipca 2019 r. o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej, dotyczącej  planowanej budowy Instalacji Odzysku Energii tzw. „spalarni odpadów”. 

Istotnym elementem ważności referendum jest odpowiednio skuteczna i wszechstronna kampania referendalna z możliwością dotarcia do optymalnie wszystkich mieszkańców  Starachowic. Od dnia podjęcia ww.  uchwały Rady Miejskiej trwa formalna  kampania referendalna. Jaka jest każdy widzi i słyszy. Zgodnie z art.28 ustawy referendalnej, kampania referendalna służy wyjaśnieniu istoty problemu i pytania postawionego w referendum, a także prezentowaniu stanowiska inicjatora, partii politycznej, zrzeszenia mieszkańców w sprawie poddanej pod referendum.

W związku z powyższym wnosimy o przeprowadzenie w dniach 20-23 sierpnia br. z możliwością rozszerzenia spotkań na  kolejny tydzień -  szeroko zakrojonej akcji referendalnej  zawierającej;

a) spotkania informacyjne z udziałem mieszkańców, zainteresowanych organizacji  i merytorycznych moderatorów mających wiedzę z zakresu ciepłownictwa, technologii termicznego unieszkodliwiania (spalania) odpadów i gospodarki odpadami,

b) opracowanie i dystrybucję do mieszkańców Starachowic materiałów informacyjnych (około 21 tys. szt.) wyjaśniających istotę problemu,

c) sporządzenie raportu z przeprowadzonej kampanii referendalnej i umieszczenie  jej na BIP Gminy Starachowice.

Dobrą praktyką jest upowszechnienie informacji o referendum, nie tylko w sposób zwyczajowo przyjęty (skromne plakaty i komunikaty na portalu www.starachowice.eu), tylko w formie jak najszerszej. Wszak Pan Prezydent  zachęcał do udziału w referendum mówiąc o kampanii referendalnej.

Wiedząc, że niekiedy różnie  jest ze słowami i czynami Pana Prezydenta, prosimy o uszanowanie apelu i wzięcie go pod uwagę z szacunku do mieszkańców, celem umożliwienia zdobycia cennych informacji (nt. Instalacji Odzysku Energii). Ważne jest też odpowiedzialne traktowanie finansów publicznych. Wskazane byłoby także  przeprowadzenie akcji referendalnej również podczas tegorocznych Dni Starachowic.

Panie Prezydencie, My wszyscy  tworzymy wspólnotę samorządową. A jak powiedział brytyjski antropolog społeczny  Ernest Gellner „Bez społeczeństwa obywatelskiego, nie ma demokracji”. Zapewne więc jakość kampanii referendalnej wpłynie na  świadomość obywatelską i frekwencję w dniu referendum 8 września 2019 r.

Zarząd Stowarzyszenia Wrażliwi Społecznie 

Nagranie z konferencji można obejrzeć tutaj [kliknij]

Dodane: 09.08.19
Tagi:

Komentarze użytkowników

Czyj to pomysł ? | 2019-08-09 07:07:43 napisał(a):

Kampanię niech prowadzi ten kto wymyślił referendum. Pewnie miał jakiś ważny powód, żeby wydać z kasy miejskiej 100 tys zł. Do tego jeszcze broszury , spotkania, udział ekspertów. A jak wiadomo samo referendum nie jest wiążące dla inwestora. Bawmy się dalej...

ala | 2019-08-09 07:17:03 napisał(a):

panie l., weź się pan do roboty a nie tylko jakieś akcje....i wydawanie naszych wspólnych pieniędzy na głupstwa...ta świta ze zdjęcia też;)

do ala | 2019-08-09 07:24:35 napisał(a):

ala ...bucik ci się....rozwiązał :-)

Joj | 2019-08-09 08:09:01 napisał(a):

A oni robią rzeczową kampanię? Chodzą i straszą ludzi, że "truć bedo"...

Kominiarz | 2019-08-09 08:49:47 napisał(a):

Ale brednie szkoda kasy . No i to lobbowanie stowarzyszenia przeciw inwestycji. Co to za gość w niebieskiej koszuli co tak bredzi. Chłopie masz chyba internet bo na głupiego nie wyglądasz .Tam znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Demokracja | 2019-08-09 09:07:42 napisał(a):

Kampania referendalna, to obowiązek organizatora referendum, a przypomnę, że organizatorem jest gmina Starachowice. Społeczeństwo musi się dowiedzieć z rzeczowej kampanii co mu władza zamierza zafundować w jego małej ojczyźnie. Dopiero po takiej kampanii będzie mogło z czystym sumieniem powiedzieć w referendum "tak" lub "nie". Kto nie rozumie takich podstawowych spraw w demokratycznym państwie, w najlepszym przypadku powinien zamilknąć!!!

do ala | 2019-08-09 09:09:26 napisał(a):

Alu za późno się urodziłaś, czasy Twojej świetności to średniowiecze!

ciekawe | 2019-08-09 12:42:20 napisał(a):

Ciekawe czy zbierając podpisy stowarzyszenie informowało ludzi ile ta zabawa będzie kosztowała. Sadząc po ilości nieważnych podpisów wszystko odbywało się na łeb na szyje byle zebrać odpowiednią ilość.

do powyżej | 2019-08-09 12:58:30 napisał(a):

Zapewne odezwał się ten co zbierał podpisy a potem był pewnie jeszcze świadkiem w doraźnej komisji weryfikacjynej i najlepiej zapewne wie jak się wszystko odbywało...kmiot jeden!

do przedmówcy | 2019-08-09 12:59:52 napisał(a):

Stowarzyszenie nie miało żadnego obowiązku o kosztach referendum, ani też wiedzy o takowych. Wy wszyscy pseudoobrońcy miejskiej kasy, gdzie byliście, jesteście,jak trwoni się kasę ma jaja 3d, hoolyudy, kaczkomaty, świecidełka, rozkłady jazdy, zagraniczne wycieczki itp Macie pojęcie, że referendum daje wam bezpośrednią władzę w waszej małej ojczyźnie, czy wystarczy wam pełna micha i piwsko?

c.d. | 2019-08-09 13:01:07 napisał(a):

to było oczywiście do "ciekawe"

Ekolog | 2019-08-09 15:01:45 napisał(a):

Wypisz, wymaluj Starachowice:""NIE” DLA SPALARNI ŚMIECI W ŻYWCU I WIEPRZU

czyli ciepłowni na biomasę i RDF

Żądamy: odstąpienia od planów budowy przez Spółkę Komunalną Beskid Żywiec sp. z o.o. SPALARNI ŚMIECI, zwanej ciepłownią, opartą o wykorzystanie paliwa alternatywnego RDF i biomasy w Żywcu na działce o numerze 1019/140 obręb 0007 Żywiec oraz ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne RDF na działce nr 3569/60 obręb 0005 Wieprz.

Zgłaszamy stanowczy sprzeciw dla tych inwestycji i zwracamy się do Pana Burmistrza o podjęcie decyzji w sprawie wycofania się spółki komunalnej Beskid Żywiec Sp. z.o.o z budowy nowej ciepłowni w rejonie Os. Kabaty i wysypiska śmieci, w rejonie Śrubeny w Sporyszu oraz w Wieprzu. Dotyczy to życia zbiorowego i wartości, wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji burmistrza Miasta Żywca.

Uzasadnienie

Stanowczo nie zgadzamy się na budowę ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne RDF, ponieważ na bazie uzyskanych przez nas informacji wynika, że:

1. Biomasa (zrębki, korzenie, rozdrobnione gałęzie) ma stanowić tylko do 10 procent spalanego paliwa, co ma na celu obniżenie temperatury spalania wysokokalorycznych śmieci dla bezpieczeństwa instalacji. Zatem 90 procent i więcej paliwa to odpady RDF czyli śmieci nie nadające się do recyklingu. Materiały do produkcji paliw alternatywnych to głównie odpady wysokokaloryczne, takie jak rozpuszczalniki, tworzywa sztuczne, tekstylia, oleje odpadowe. Ciepłownia taka zawsze znacząco oddziałuje na środowisko. Projekt przewiduje dowożenie paliwa ciężarówkami oraz instalację energetycznego spalania z kominami o wysokości zaledwie 20 metrów.

2. W przedstawionych raportach oddziaływania inwestycji na środowisko napisano: „W ostatnich latach w Polsce wybudowano lub jest w trakcie realizacji kilka instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Niestety instalacje te, (…) nie działają na tyle długo aby dostarczyć kompleksowych, długookresowych obserwacji dotyczących ich faktycznego oddziaływania na środowisko.” Istnieje uzasadniona obawa, że jeszcze bardziej zwiększy się w rejonie Żywca zanieczyszczenie powietrza takimi substancjami jak: Pył zawieszony PM10, Pył zawieszony PM2,5, Dwutlenek siarki, Dwutlenek azotu, Substancje organiczne, Chlorowodór, Fluorowodór, Tlenek węgla, Kadm + Tal, Rtęć, Dioksyny i furany, Węglowodory alifatyczne, Węglowodory aromatyczne. Powszechnie wiadomo, że wielu zanieczyszczeń – także tych opisanych w projekcie i teoretycznie spełniających normy – nie da się stale monitorować. Wiele substancji wydostających się w wyniku działania instalacji nie jest poddanych żadnej kontroli, jak np. pył PM 1 i inne związki pochodzące z materiałów poprodukcyjnych. Położenie Żywca sprzyja zastojowi powietrza i kumulacji zanieczyszczeń na obszarach osiedli, Kotlina Żywiecka nie jest dostatecznie wentylowana.

3. Inwestycje te ta nie wpisują się w ideę walki ze smogiem, a jedynie są rozwiązaniem problemu składowania śmieci i sposobem na dodatkowe środki finansowe na bazie przywozu śmieci do Żywca z innych regionów.

4. Część miasta, zwłaszcza zlokalizowana na Zabłociu, będzie dodatkowo narażona na zwiększony hałas, niszczenie dróg, dodatkowe zanieczyszczenie spalinami samochodowymi (setki przejazdów samochodów ciężarowych dowożących biomasę i odpady do zbiorników oraz wywożących popioły).

5. Inwestycje mają być zlokalizowane blisko centrum miasta (zgodnie z raportem oddziaływania na środowisko inwestycji na Kabatach zaledwie 260 metrów od najbliższych zabudowań mieszkalnych, w przypadku Sporysza, jeszcze bliżej).

6. Nie określono precyzyjnie, w jaki sposób toksyczne dla środowiska popioły będą usuwane i transportowane z terenu projektowanej inwestycji. Związki w nich są powszechnie uważane za skrajnie niebezpieczne dla środowiska.

7. W związku z faktem, iż inwestycje nie została ujęta w Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami na lata 2016-2022, nie może ona uzyskać żadnego dofinansowania. Nie godzimy się na inwestowanie w spalarnie ze środków spółki komunalnej Beskid, z budżetu Miasta czy tez Międzygminnego Związku ds. Ekologii ani w ujęciu związanym z partnerstwem poubliczno-prywatnym.

Nie widzimy żadnej rozsądnej argumentacji dla spalania odpadów w rejonie osiedla Kabaty i dzielnic Zabłocie, Sporysz oraz w Wieprzu. Nieakceptowalnym społecznie jest również to, że wspomniane inwestycje mają powstać w bliskiej odległości od zabudowań. Alarmy smogowe podają w mediach teoretyczną liczbę 45 000 osób umierających w Polsce przedwcześnie każdego roku z powodu smogu. Planowane działanie inwestycyjne podjęte zostały bez przeprowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta. Informacje o organizowanym spotkaniu w listopadzie 2017 roku były lakoniczne i podane w ostatniej chwili do publicznej wiadomości. W planowanych inwestycjach nie wskazano nawet planów dystrybucji ciepła, co potwierdza fakt, że wytwarzanie ciepła nie jest ich głównym założeniem, a jest nim spalanie śmieci. W związku z powyższym wnosimy o niebudowanie nowych inwestycji, czyli ciepłowni (spalarni) na paliwo RDF i biomasę w Żywcu i Wieprzu. Lokalizacja inwestycji na terenie i w pobliżu miasta, będącego jednym z najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast w Europie, jest niedopuszczalna. Funkcjonowanie spalarni RDF sprawi, że obniży się również wartość nieruchomości mieszkaniowych i gruntowych na terenie miasta."

Vvvvv | 2019-08-09 15:18:55 napisał(a):

O to reakcja wsteczników rozwoju. A mnie tam walą wasze posesje trzeba nie było budować przy strefie przemysłowej. Kolejne brednie . Starachowice to co chwila zakład wywalający syf np bazalty odlewnia i jakoś nie boli. Grupa nawiedzeńców będzie decydować o tysiącach mieszkańców.

Procencik od sprzedaży | 2019-08-09 15:54:47 napisał(a):

Do Vvvvv-cala Unia i cywilizowany kraje rezygnują że spalania ma rzecz recyklingu. Jednak biznes musi się kręcić i dlatego firmy z branży gdzieś się muszą przenieść. Frajerzy tylko myślą, że w tym chodzi o zmniejszenie opłat i dobro ludzi. KASA, KASA JESZCZE RAZ Kasa, to jest to, na czym lobbing spalarniany stawia. Oczywiście należałoby zadać pytanie, na czym zależy Januszom, którzy piszą takie rzeczy jak ty. Już nawet w Chinach nie chcą spalać odpadow, więc raczej nie możesz być aż tak tępy i ograniczony. Czuję raczej pieniądz...

Vvvvv | 2019-08-09 16:36:20 napisał(a):

Ha ha ha. Dobre

mieszkaniec | 2019-08-09 17:02:07 napisał(a):

kasa już pod stołem podzielona dlatego taką ciemnote wciskają tym baranom starachowickim żeby ich pięknie potem strzyc!
Na szczęście tych baranów jest coraz mniej bo w końcu zaczynają myśleć i coś sie wymyka władzy spod kontroli...
a tak dobrze żarło...i zdechło :-)
ZACZNIJCIE LUDZIE MYŚLEĆ!!!

Mieszkanka | 2019-08-09 18:01:02 napisał(a):

Do kominiarz. Chłopie, Ty włącz w końcu Internet, tylko nie na stronie Materka, a na przykład Wikipedia. Tam wyjdziesz z komina wprost na rzeczywisty świat. Poczytasz na temat IOE, tzw. Spalarni, a potem się wypowiesz. Jeżeli ciężko u Ciebie z czytaniem że zrozumieniem, to p...l się dalej w tych sadzach i nie wystawiaj z komina tego głupiego łba.

Do Vvvvvv | 2019-08-09 18:17:29 napisał(a):

Klitus bajdus. Mówi co to coś? Wypisz, wymaluj jak u nas? A to, że G stowarzyszenie zaprasza profesora sponsorowane go przez tą samą grupę Veoila? Z tą spalarnia jest tak samo jak z transparentny i konkursami - chłam dla mas, korzyść wiadomo dla kogo. https://www.portalwrc.pl/wagrowiec/aktualnosci-z-miasta/11564-nowe-fakty-dotyczace-budowy-spalarni-w-wagrowcu

artur | 2019-08-09 21:48:41 napisał(a):

nie może być kampanii referendalnej! powód już kaska poszła by była spalarnia / ile kto co jak nie ważne. ale ploteczki już się rozpowszechniły

Vvvvvv | 2019-08-09 21:59:19 napisał(a):

Hi hi hi powiem jak dr Cwach z serialu czeskiego na peryferiach .Gdyby głupota mogła latać latalibyście jak kondory w Andach.he he he

Mieszkanka | 2019-08-10 07:48:28 napisał(a):

Jeżeli posiadacie chociażby znikomą wiedzę w temacie naruszenia prawa przez władze miasta, to zgłaszajcie to odpowiednim organom. Tylko w ten sposób pozbędziemy się głupoty że Starachowic i być może uratujemy to miasto. Nie jest jeszcze za późno.

Mieszkanka | 2019-08-10 08:04:38 napisał(a):

Co do wypowiedzi Vvvvvv, głupszych argumentów już nie można było przytoczyć? Tych materkowych przy* trudno tolerować. Jak wam się w końcu prokuratura weźmie za *, to będziecie piszczyć jak kondor w opałach.

Gaga | 2019-08-10 08:35:47 napisał(a):

Bo liczy się tylko owo słynne „10%”

Do mieszkanka | 2019-08-10 09:11:51 napisał(a):

Pęd do władzy starszych osób ze stowarzyszenia jest doprawdy zatrważający.

do przedmówcy | 2019-08-10 11:36:19 napisał(a):

O czym ty bredzisz człowieku, troskę o miasto i jego mieszkańców nazywasz pędem do władzy, jakiej władzy???Nasze miasto stacza się coraz bardziej poprzez nieudolne zarządzanie i należy to ludziom uświadamiać na każdym kroku!!!

Mieszkanka? | 2019-08-10 22:12:03 napisał(a):

A gdzie ty ten upadek widzisz? Takich bredni to nawet szkoda słuchać . Ten zarośniety w środku to 3-4 lata temu zastanawiałem się czy umie mówić bo tylko papiery przekładał A teraz napitala jak kataryna i prezesem się zrobił . Ludzie ogarnijcie się.

Mieszkanka. | 2019-08-10 22:59:16 napisał(a):

Ludzie ogarnijcie się z tych sloganów. Pęd do władzy i tym podobne brednie. Kiedy dotrze do łbów, że są jeszcze tacy mieszkańcy, którym w 100% zależy na tym aby miasto rozwijało się w dobrym kierunku. Ale do tego niestety trzeba dojrzeć i zrozumieć.

Mieszkanka? | 2019-08-11 08:53:12 napisał(a):

Z Tobą to gadanie jak do ściany w urzędzie. Gdzie ta zapaść i staczanie miasta to nie wiem. Jak i chyba większość mieszkancow. "Jest źle bo jest źle..."

Do przedmiwcy | 2019-08-11 09:52:12 napisał(a):

Brak rozwoju to najlepszy sposób na destrukcje. Niewykorzystane środki z zewnątrz na mieszkania, OBWODNICĘ, NOWĄ! rozbudowę infrastruktury, szkolnictwo, handel, przedszkola- przyniesie określone konsekwencje. Przykład - targ w Ostrowcu. Gorczynski inwestuje w targowice, bo wie że ściąga na nią nie tylko kupujących, ale sprzedających. To sprawia obrót pieniędzmi, które zostają w gminie. U nas nie dość że inwestycje są durne (jaja 3d, napisy, molo itd) to generują koszty, które trzeba bedzie w przyszłości wyłożyć na ich utrzymanie. Zatrudnia się fachowców (znak zapytania nad ich kwalifikacjami) np. z Szydłowca za przeszło 100 tysięcy rocznie, tylko po to, żeby wypłatę z podatków mieszkańców, wydawali w Szydłowcu (przykład nowego dyr MOSIR) To jest naprawdę bardzo łatwe do zrozumienia, ale jak widać nie dla wszystkich.

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie