Stowarzyszenie widzi potrzebę debaty w sprawie budowy tzw. spalarni śmieci i składa petycję do prezydenta oraz radnych

13513.nsmed

Stowarzyszenie „Wrażliwi Społecznie” złożyło do prezydenta miasta Marka Materka oraz radnych Rady Miejskiej petycje w sprawie przeprowadzenia w Starachowicach ogólnomiejskiej debaty dotyczącej planowanej przez Zakład Energetyki Cieplnej budowy Instalacji Odzysku Energii tzw. „spalarni odpadów”.

Przypomnijmy, że w pod koniec lipca 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej ZEC zamieszczone zostało zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i realizacja w formule pod klucz, zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja odzysku energii (IOE) w Starachowicach”, zlokalizowanego na terenie istniejącej kotłowni przy ul. Ostrowieckiej 3 w Starachowicach. 

Stowarzyszenie „Wrażliwi Społecznie”, jak mówi prezes tego gremium Paweł Lewkowicz, nie jest za i nie jest przeciw tej inwestycji, a uważa i żąda rzetelnych informacji dla mieszkańców.

Innego zdania jest stowarzyszenie „Inicjatywa dla Starachowic”, którego reprezentant - wiceprezes Zbigniew Kroczek - widzi wiele zagrożeń: społecznych, ekonomicznych, ekologicznych oraz negatywnych konsekwencji  dla miasta po wybudowania instalacji.  

Stowarzyszenia informowały o tym na konferencji prasowej zorganizowanej wczoraj 26 sierpnia. Nagranie z konferencji do obejrzenia tutaj [kliknij].

Poniżej treść petycji do prezydenta Marka Materka:

PETYCJA  

w sprawie: zorganizowania i przeprowadzenia ogólnomiejskiej debaty konsultacyjnej z mieszkańcami Starachowic i przedstawicielami sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego, dotyczącej planowanej inwestycji budowy w Starachowicach Instalacji Odzysku Energii tzw., „spalarni odpadów”.

Działając w interesie publicznym, niniejszym składamy petycję z żądaniem podjęcia niezbędnych działań zorganizowania i przeprowadzenia debaty konsultacyjnej w IV kwartale 2020r., której szczegóły  opisano  w uzasadnieniu do petycji.

UZASADNIENIE

Z inicjatywy Stowarzyszenia Wrażliwi Społecznie Rada Miejska w Starachowicach wyznaczyła na 8 września 2019r. referendum lokalne dotyczące odpowiedzi na pytanie: czy chcesz, żeby w Starachowicach była wybudowana Instalacja Odzysku Energii tzw. „spalarnia odpadów”? Na 4975 ważnie oddanych głosów „ZA” „spalarnią odpadów” opowiedziało się 1889 mieszkańców, natomiast „NIE” dla instalacji wyraziło aż 3086 mieszkańców. W wyniku braku 30% uprawnionych do głosowania – referendum było nieważne. Jednym z czynników przemawiających za niską frekwencją było nieprzeprowadzenie kampanii referendalnej przez Radę Miejską przy pomocy prezydenta Starachowic. 

W dniu 24 lipca 2020r. na BIP Zakładu Energetyki Cieplnej(ZEC) sp. z o.o. w Starachowicach  pojawiło  się zamówienie, celem zaprojektowania i wybudowania zadania inwestycyjnego Instalacji Odzysku Energii w Starachowicach (tzw. „spalarnia odpadów”).  

Powyższe stwarzać może duże zakłócenie harmonii społecznej, skoro tak pryncypialna dla zrównoważonego rozwoju miasta Starachowice inwestycja może być pozbawiona publicznej dyskusji z udziałem mieszkańców. Organy gminy i potencjalny inwestor( spółka ZEC w Starachowicach) planowanej do realizacji Instalacji Odzysku Energii (IOE) tzw. „spalarni odpadów”, posiadając ponad przeciętną wiedzę w niniejszej tematyce, powinni wyposażyć w bieżące informacje/materiały/zainteresowanych mieszkańców Starachowic. W debacie objętej przedmiotem petycji pożądany byłby udział prezydenta Starachowic, starosty Starachowickiego, radnych( w ostateczności przewodniczących klubów), ponadto przedstawicieli spółki ZEC oraz ekspertów zajmujących się ochroną klimatu i gospodarką odpadami. 

Charakter debaty w sposób syntetyczny odzwierciedlać winien konsultacje społeczne z podaniem zagregowanych efektów, rezultatów, korzyści/strat/ z działań informacyjno-reklamowych jakie ZEC podjął począwszy od IV kwartału 2016r. 

W ujęciu dedukcyjnym plan debaty obejmować powinien n/w pozycje

1) maksymalne upowszechnienie informacji  o debacie w środkach masowego przekazu( data, godzina, miejsce)

2) zabezpieczenie środków finansowych i technicznych( reżim sanitarny związany z COVID-19)  na niniejszą debatę konsultacyjną

3) zapewnienie przez organizatora debaty(adresat petycji) materiałów informacyjnych  dotyczących przedmiotowej inwestycji

4) prezentacja planowanej inwestycji z analizą SWOT i analizą ryzyka

5) zaproszenie niezależnych ekspertów 

6) zaproszenie przedstawicieli administracji rządowej ( Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Środowiska) i innych podmiotów zajmujących się sprawami objętymi przedmiotem debaty

7) obowiązkowy udział w debacie przedstawicieli potencjalnego inwestora ( ZEC)

8) umożliwienie przedstawienia  stanowiska w sprawie objętej debatą przez inicjatora debaty( podmiotu wnoszącego petycję) oraz innych podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, czy osób fizycznych, które złożą deklarację /chęć/ zaprezentowania stanowiska do organu gminy w okresie poprzedzającym termin debaty.

9) rozważenie opcji moderatora debaty przez dziennikarza lokalnych mediów

10) rozważenie opcji zgłoszenia udziału w debacie przez daną osobę( fizyczną, prawną) do organu gminy w terminie poprzedzającym debatę( z uwzględnieniem stanu epidemii COVID-19)

11) możliwość przeprowadzenia ankiety on-line, celem wyrażenia przez mieszkańców  stanowiska  czy są „za”, czy „przeciw” budowie przedmiotowej inwestycji

12) sporządzenie protokołu z debaty wraz z rekomendacjami i wnioskami oraz upublicznienie protokołu w formie zwyczajowo przyjętej na  BIP gminy Starachowice, portali miejskim itp.

Pożądane jest ustalenie ostatecznego terminu, miejsca i godziny oraz planu debaty w porozumieniu z inicjatorem, czyli podmiotem wnoszącym petycję, w tym też w zakresie  możliwości zgłaszania zaproszonych gości.

Brak transparentności w niniejszej materii do której zaliczyć należałoby brak debaty gminnej, mogłoby w aglomeracji starachowickiej doprowadzić do społecznie szkodliwych i niepożądanych zdarzeń. 

Wziąwszy  powyższe pod uwagę,  petycję uznaje się za uzasadnioną. 

Z uwagi na ważność tematyki prosimy nie zasłaniać się stanem epidemii COVID-19 i  rozpoznać ją w miarę niezwłocznie, bez przewlekłości trwającej do 3 miesięcy od dnia wniesienia petycji.

Dodane: 27.08.20 | Odsłony: 304
Tagi:

Komentarze użytkowników

Przeciwnik | 2020-08-27 08:25:36 napisał(a):

Debaty p.Prezydent nie zrobi bo Wy mu jesteście potrzebni przy urnach wyborczych a nie do decydowania. Wybraliście to macie smród z oczyszczalni od paru lat i będziecie wzdycha chemię ze spalarni.

Ja | 2020-08-27 08:45:11 napisał(a):

Ja myślę,że nie zrobią,bo jeśli tak,gmina musi się liczyć z odszkodowaniami o które wystąpią w pozwie zbiorowym mieszkańcy za pogorszenie i wprowadzenie kolejnej uciążliwości.Sukcesywnie nieprawnie zmienia się teren, fundując ludziom kolejny syf.Dziadostwo sięgnęło zenitu.Nie pozwolimy na to.

Staracowiczanin | 2020-08-27 09:02:26 napisał(a):

Pomysł dobry ale dlaczego pomija się naszych parlamentarzystów.Przeciez Starachowiczanie na nich glosowali.

miasto nad kamienną | 2020-08-27 09:33:04 napisał(a):

Witam,pomysł o spalarni śmieci jest proekologiczny,ale czy taka spalarnia nie powinna powstać tam gdzie jest wysypisko śmieci?Po co ją robić w mieście?Śmieci wywozi się na wysypisko,a potem do spalarni...koszty transportu,uciążliwość na drogach...itd.

gość | 2020-08-27 09:51:27 napisał(a):

Nie potrzeba żadnej debaty,tylko rezygnacji prezydenta i ZEC z tej niemądrej ,bardzo drogiej i szkodliwej dla mieszkańców ,nikomu niepotrzebnej inwestycji w fatalnej lokalizacji.Jestem przekonany jak wielu mieszkańców do tego co o spalarni mówi pan Zbigniew Kroczek.

gość | 2020-08-27 10:14:11 napisał(a):

"Wrażliwi Społecznie" nie są ani za ani przeciw.szkoda,że tak jest ,myślałem,że pogląd macie bardziej wyrazisty i jasny na temat budowy spalarni.W czasie prowadzenia postępowania przetargowego nie ma co dyskutować tylko trzeba protestować.Na debaty i dyskusje czas już minął. Niepotrzebnie cofacie sprawę o rok do tyłu.

do miast nad lkamienną | 2020-08-27 11:33:34 napisał(a):

Oczym ty mówisz jaki proekologiczny.Spalarnie śmieci to najgorszy z możliwych. Unia Europejska odcieła dofinansowanie do takich spalarni uznając to za szkodliwe dla środowiska.Śmieci ze Starachowic które nadaja sie do spalania starczy na kilka dni a spalarnia ma pracować minimum 22 godzinny na dobe-więc będzie spalać śmieci przywożone z całej Polski a nawet z Chin .Więc gdzie tu ekologia?

Er 11 | 2020-08-27 11:40:33 napisał(a):

Starachowice to nie śmietnik a Starachowiczanie to nie szczury, które można truć. Nie wolno dopuścić, by decydowano za nas czy bez nas, o środowisku i jakości naszego życia. Spalarnia śmieci, to śmiertelne zagrożenie dla Waszego zdrowia i życia, Waszych Dzieci,Bliskich, ziemi, wody i powietrza. To biznes dla tej mafii, za który my, nasze dzieci, nasi bliscy możemy zapłacić ciężkimi chorobami i przedwczesną śmiercią

http://zm.org.pl/?a=spalarnia-zagrozenia

Polska zaśmiecona | 2020-08-27 11:47:01 napisał(a):

Spalarnia nie może bazować wyłącznie na śmieciach lokalnych! Ona utylizuje różne świństwa wożone również z zagranicy! Problemem nie jest samo spalanie lecz popioły, które powstają! Niech władze uświadomią ludzi co z tymi odpadami będzie się działo! Przypuszczam,że jak powstaną z toksycznych śmieci to toksyczne pozostaną równiez po spaleniu!

Do Er11 | 2020-08-27 11:49:02 napisał(a):

Zgadzam się z Tobą w 100%

Hitler kaput | 2020-08-27 11:54:56 napisał(a):

Założenia przed 2015 r jak rządziła poprzednia nie obliczalna opcja miały być takie, że peryferyjna gospodarka polska miała wspomagać silną gospodarkę niemiecką, przypuszczam, że również utylizować ich śmieci i to te chyba najbardziej toksyczne! Dlatego do dzisiaj jest tyle wrzasku z ich strony. Wrzeszczą nawet ,że Polsce nie można dać całkowitej niepodległości bo zagraża niemieckiej gospodarce! I to politycy z pierwszych stron gazet!

Śmiechu warte | 2020-08-27 13:27:36 napisał(a):

Pewnie że debata powinna być ale nie z udziałem zajadłych ludzi którzy przy okazji wyciągną jaki kolor skarpetek nosi Materek. A tu o spalarni ludzi piszą takie brednie widać że nie mają bladego pojęcia. Napiszcie jeszvze o czarnum dymie fetorze i jeszcze nie wiadomo co.A z resztą co tu tlumaczyć.

miasto nad kamienną | 2020-08-27 13:28:51 napisał(a):

Witam,swego czasu miałem okazje pracować w Niemczech przy powiększeniu linii do segregacji śmieci gdzie przywożono spalone odpady,linia segregowała to na metale i odpady...które służyły jako podkład pod budowę autostrad w tym kraju.Pytanie co zrobić ze śmieciami?Spalarnia tak ,ale tylko blisko wysypiska śmieci to ma sen.

gość | 2020-08-27 13:34:04 napisał(a):

Kto buduje spalarnie w takiej lokalizacji, w dolinie rzeki Kamiennej.

gość | 2020-08-27 13:36:22 napisał(a):

A poza tym patrząc na realizacje innych inwestycji to aż strach myśleć co przy budowie spalarni może się nie udać,ktoś żle zaprojektuje itp. i ile trzeba będzie dołożyć ?

Do śmiechu warte | 2020-08-27 13:40:52 napisał(a):

Dla nas liczy się tylko nasze życie i zdrowie mieszkańców i naszych dzieci A nie jakiś tam materek którego jeszcze trochę i nie będzie. Materek już się popisał jaki z niego sprzedajny gospodarz. Najlepiej umie brać kredyty i zadluzać miasto i tatusia zatrudnił jakby było mało tego cyrku.
Prawa do informacji nikt nam nie odbierze A to że ukrywają to nie trzeba być ślepym żeby nie widzieć bo już z daleka smierdzi!

Do śmiechu warte | 2020-08-27 14:23:26 napisał(a):

Stylisto materkowy,lepiej będzie jednak,żebyś o tych skarpetkach gadał.Skoro w/g ciebie,piszący nie mają pojęcia o czym piszą,pisz ty,chociaż wesoło będzie.

Do smiechu warte | 2020-08-27 14:41:57 napisał(a):

Hahahaha siedze tyle czasu na tym forum i jeszcze nie slyszalem zeby ktos sie czepiał skarpetek Materka. Ale pewnie zauwazyles jakies braki w tym temacie, a wszyscy wiemy z jakiej pozycji najlepiej cudze stopy ogladac. hahahahahaha wazeliny zapewnie nie nadązasz zamykać '-)

Sara | 2020-08-27 16:29:41 napisał(a):

W Austrii w centrum Wiednia jest spalarnia od wielu lat i wszystko jest ok . Przegraliście referendum o wyborach samorządowych nie pomnę bo to historia tak jak wy wszyscy śmiech.

Do powyżej | 2020-08-27 16:43:29 napisał(a):

SARO,ANGELICO,JESICO itd I co w związku z tym? Tylko na takie stwierdzenie cię stać?Zanim tutaj zagościsz,poedukuj się trochę.Szkoda czasu dla ciebie.

gość w Wiedniu żyli i tworzyli Beethoven,Mozart i Haydn i co z tego ? | 2020-08-27 16:51:55 napisał(a):

Wiedeń to Wiedeń a my mamy fantastę.

Er 11 | 2020-08-27 16:54:02 napisał(a):

https://youtu.be/mDM-atcTRfE

Er 11 | 2020-08-27 17:00:55 napisał(a):

https://youtu.be/HVzWugoH5cs

Er 11 | 2020-08-27 17:03:17 napisał(a):

https://youtu.be/MFZ6iEVg8K0

Do Sara | 2020-08-27 18:30:13 napisał(a):

Hahahaha ciekawe czy prezes spalarni we Wiedniu uczył sie fachu palenia piekąc pizze na youtube, hahahahaha

Do Sara | 2020-08-27 18:40:25 napisał(a):

Dawaj tego prezesa z Wiednia do nas! Sowula go nauczy jak się stawia wiadukty i kładzie szpitale!!

@Sara | 2020-08-27 18:42:55 napisał(a):

Masz, porownaj sobie osiągnięcia Pochecia i odpowiedzialnego za gospodarke odpadami w Wiedniu Polaka, Pana Wojciecha Rogalskiego. Jak Pochec pochwali sie swoimi kompetencjami, wtedy pogadamy o inwestycjach.

Wojciech Rogalski urodził się w Krakowie. Na Politechnice Krakowskiej skończył budownictwo wodne i inżynierię sanitarną. W 1984 r. wyjechał do Austrii. Od 1988 r. pracuje w magistracie wiedeńskim. Teraz jest kierownikiem referatu do spraw planowania strategicznego gospodarki odpadami.

Jest założycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii. W marcu 2007 brał udział w obradach "okrągłego stołu odpadowego", który zajmował się zmianami prawa dotyczącego gospodarki odpadami. W tym samym roku za krzewienie współpracy między Polską i Austrią dostał Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Od lat jeździ po Europie z wykładami na temat gospodarki odpadami, bo przykład Wiednia pokazuje, jak można poradzić sobie z problemem śmieci. W ubiegłym tygodniu był w Warszawie na konferencji dotyczącej wiedeńskiej techniki komunalnej.

@Sara c.d | 2020-08-27 18:47:00 napisał(a):

I jeszcze ci powiem ze ja o Pocheciu w kontekscie inzynierii to tylko tyle slyszalem ze lokalnym inżynierom wytacza sprawy, ktore przegrywa. Dobrze slyszalem, czy moze ty kolezko masz lepsza wiedze i wiesz np jaką inżynierie konczył prezes Pochec? Chetnie sie dowiem

gość | 2020-08-27 18:58:59 napisał(a):

Nie dajcie sie wprowadzić w maliny. Nie chodzi tu o zdrowie mieszkańców , tanie ciepło,opłaty CO2 i inne. Problem jest w tym że tu na waszych oczach dokonuje sie w białych rekawiczkach przejęcia spółki ZEC . Wasze zdrowie to im dynda-przecież zec nie ma pieniędzy na inwestycję w granicach 50-100 mln i tu jest pies pogrzebany.

gość | 2020-08-27 19:08:10 napisał(a):

Myślę,że wielu mieszkańców wie albo podświadomie czuje w jakim kierunku to zmierza.To takie dziwne zabawy ,które już czuć na kilometr a co dopiero po budowie i przejęciu ha

the end | 2020-08-27 20:35:50 napisał(a):

forumowicze wysłuchaliście wystąpienia grupy nawiedzony przeciwników Materka. Sami wypisujecie bzdury i pierdoły a kto was tak ogólnie bierze na tym forum na poważnie. Kto z tymi ludźmi chce rozmawiać.Kroczek całkiem oszalał chyba ma za mało roboty i się nudzi. Facet zobacz ile kosztuje ciepło w Jędrzejowie gdzie jest kotłownia gazowa co ty fachowcu porównujesz swój domowy piec gazowy do dużej ciepłowni. Odpłynąłeś hen hen. Przez wasze głupie działania budowa tej instalacji odsunęła się o dwa lata co podrożyło jej koszty bo była by wybudowana za mniejsze pieniądze. Temat zamknięty i nikt z wami nie będzie rozmawiał a budowa ruszy ku lepszej przyszłości miasta i mieszkańców. THE END

Do the end | 2020-08-27 20:45:36 napisał(a):

The end to ty wkrótce będziesz miał,ani się obejrzysz.

gość | 2020-08-27 21:02:16 napisał(a):

Z tym THE END to jesteś chyba wieszczem...Spytamy cię ,skąd wiedziałeś ?!

do the end | 2020-08-27 21:20:57 napisał(a):

ale jesteś porąbany, spalarnia w dołku miasta i ku lepszej przyszłości czyli do Św. Piotra.

the end | 2020-08-27 21:29:53 napisał(a):

taki ich społeczny interes jak z koziej * trąba. Torpedują wszystko aby przygrzać Materkowi guzik ich obchodzi interes społeczny. a spalarnia to peryferie Starachowic za* a nie centrum . Coś wam się pomieszało w topografii miasta.No i czekam kiedy SPA na piachach Kroczek wybuduje to sobie wczasy wykupicie. THE END w temacie

gość do the end | 2020-08-27 21:37:01 napisał(a):

Jesteś kolego tylko tak naiwny czy masz jakieś inne problemy,że tak niewiele rozumiesz...
Jak chcesz, to przeniesiemy się pod nazwiskami na fejsa,to tylko kwestia czasu i okoliczności ale wódz i tak nas zablokuje, ale na szczęście są na to inne sposoby.A jeśli chodzi o szaleństwo to dotyczy raczej kogoś innego,kto najwyrazniej stracił umiar ale nie widzi tego.

gość | 2020-08-27 21:40:37 napisał(a):

Jeśli to miejsce to peryferie Starachowic to nie znasz miasta, to znaczy ,że jesteś człowiekiem z zewnątrz ,niech zgadnę z Suchedniowa,Skarżyska czy innych Kielc ?

mieszkaniec | 2020-08-27 21:48:55 napisał(a):

zgodzę się z THE End to nie jest centrum miasta to przedmieście zabudową firm a teren wokół kotłowni to gąszcz krzaków ledwo widać kotłownie. Nie przesadzajmy z tym centrum. A ze to dolina Kamiennej to nie ulega wątpliwości.

gość | 2020-08-27 22:03:57 napisał(a):

Ludzie chyba musiałby ktoś oszaleć,chociaż u nas to możliwe,żeby budować coś takiego w centrum,wiadomo,że to przedmieście.Ale odległość w linii prostej jest kilkaset metrów do,targu, rynku,Galardii,osiedla południe,obok całe zabudowane domkami osiedle,o czy wy mówicie przy przedsięwzięciu z dowożeniem takiej ilości syfu.Na tej działce kiedyś mogła być galeria i McDonald,tak nawiasem mówiąc.

Mordehaj Muttermann | 2020-08-27 22:21:10 napisał(a):

Ale po co to dyskutować? To niepodobne mówić o tym, niepodobne. Mądrzejsze o tym nie wspominać!

Gosc o the end | 2020-08-27 22:40:32 napisał(a):

Dariusz G g*o wie.

gość | 2020-08-27 22:43:19 napisał(a):

To prawda,że mało wie.

gość | 2020-08-27 22:45:44 napisał(a):

6 lat starań i nic,dobrze,że ozdrowiał ha ha

Do gosc | 2020-08-27 22:54:34 napisał(a):

Sam źebrał o pomoc w zamian ludziom chce dzieci truc na plazy, ot kolejny zaklamaniec

The end | 2020-08-28 06:10:12 napisał(a):

A kogo to w mieście interesuje ludzie mają inne sprawy niż te protesty. Obejrzą w kablówce gazete wyrzucą i po filipku ZEC ma kwity na budowe przetarg ogłoszony można powyć do księżyca temat zamknięty The end. Na ul 1 Maja można pobrać voczery Niezapomniane wczasy w rezerwacie ciszy i spokoju "Piachy" Piękna okolica widoki

Do The end | 2020-08-28 07:14:13 napisał(a):

Hahahaha mylisz miejscówki kolego, te vouchery to oni maja zarezerwowane tylko nie na Piachy a Piaski hahahahaha

Do The end | 2020-08-28 07:22:12 napisał(a):

Odpuść sobie *. Wypisujesz bzdury , podobne do tych, które wygadujesz na antenie TVN w "szkle kontaktowym ".

The end | 2020-08-28 08:30:32 napisał(a):

To porównanie z Piaskami super rozbawiło mnie. Obyś kolego nie był złym prorokiem patrząc na dwóch poprzednich Prezydentów z aferami w tle. Fajne porównanie

gość | 2020-08-28 10:14:35 napisał(a):

ZEC ma kwity ha ha,może ma a ma kilkadziesiąt milionów ? Nie, to bez nowego wspólnika jest po filipku ha. Ktoś może kiedyś spytać ile ta dokumentacja kosztowała nie mając zabezpieczonych środków.Oferenci to jedno a spółka i odpowiedzialność organów to drugie.A propos Piasków, to jednak kilka osób od 2003 spędziło urocze wakacje w takich miejscach a kilka omal nie odpoczęło.W tym poseł,starosta,prezydent,w TST to nie takie śmieszne...

Do the end | 2020-08-28 10:37:16 napisał(a):

Z tymi kwitami to masz rację.One są i będą pokazane w odpowiednim czasie.Żebyś się za bardzo nie rozhulał.

The end | 2020-08-28 10:42:39 napisał(a):

A dlaczego dlaczego śmieszne . Zabawne bo zamiast legendy STARA słyniemy z afer trzecia by ukoronowała i rozsławiła Starachowice tym bardziej że miało być tak pięknie za młodego prezydenta. A tu stara nowa gwardia nie rdzewieje. A temat spalarni to the end

Do powyżej | 2020-08-28 11:24:46 napisał(a):

Proponuję już zakończyć,zaczynasz się zapowietrzać.

gość | 2020-08-28 11:36:29 napisał(a):

Panie The end pan występuje w dwóch osobach i dwóch różnych poglądach ha ha. Od pierwszego wpisu odleciałeś na jasną stronę mocy i o kilometry świetlne. ha ha

Przekupiony wyborca | 2020-08-28 13:35:01 napisał(a):

Sowula weź no się wkurz i zacznij w końcu budować ten wiadukt jak żeś tak naobiecywał. Nie licz na kolejną wygraną kadencje tą samą metodą...bierz się do roboty wizjonerze

Do przedmówcy | 2020-08-28 13:41:09 napisał(a):

Hahahaha a ktory pies gryzie rękę z zarciem? Hahahaha na pewno żaden upasiony i posłuszny Burek.

tola | 2020-08-28 14:16:05 napisał(a):

A ta Pani na różowo to kto?

Do powyżej | 2020-08-28 14:16:18 napisał(a):

Bez przesady, co to za karmienie, cóż można kupić teraz za 20 zł i flaszkę?

Er 11 | 2020-08-28 15:44:49 napisał(a):

Aby powstał śmiertelnie groźny smog, konieczna jest duża wilgotność powietrza - mgła. W Starachowicach są do tego idealne warunki (rzeka, dolina). Smog w Starachowicach od jesieni do wiosny jest większy niż w Krakowie czy miastach Śląska (sprawdzajcie w mecie). To juz jest zabujcze dla Was, Waszych dzieci i bliskich. Spalarnia to wyrok dla Dzieci i Seniorów zwłaszcza.

Er 11 | 2020-08-28 16:58:24 napisał(a):

https://youtu.be/jS2MW98ctKA

Beata Gorczyca | 2020-08-28 20:31:57 napisał(a):

Do the end. Jak widzę, to mam do czynienia z nawiedzonym zwolennikiem Materka. Kazali Ci napisać komentarz i co? Nie popisałeś się brachu. Nie pogłaskają Cię za to po główce, o premii też możesz zapomnieć. Takim jak Ty pewnie trudno jest zrozumieć, że to nie Materek jest przedmiotem naszych konferencji, lecz doro mieszkańców Starachowic. Czy Ci się to podoba, czy nie działania nasze w kierunku wyjaśnienia wszystkich argumentów dotyczących budowy "spalarni" właśnie nabierają na siłę, bardzo nabierają.
PS.
Twój nick the end jest trafnym odzwierciedleniem Twojej przyszłości

The end | 2020-08-29 16:47:18 napisał(a):

Beato żałuje że nie odczytałaś mojej ironi. Nie przepadam za Materkiem bo jest samolubny i z tymi swoimi kolesiami to przesadza. Ale nie akceptuje głupoty typu centrum starachowic przepiękne piachu. Twój mąż ma tam firme i sama wiesz jak to wygląda. Doskonale wiecie że debaty żadnej nie będzie a mieszkańcom to obojętne. Zresztą mnie też ale czemu trochę się nie podroczyć. Rozumiem że nie nawidzisz Materka ze znanych względów, ale nie pokazuj tego tak publicznie. Gdy mówisz coś w imie dobra społecznego bo każdy rozumny tego nie przyjmie że tak jest. Weż przykład z Lewkowicza. Ty i Kroczek pokazujecie że macie jakieś osobiste pretensje. Może trzeba inaczej ale ty zawsze byłaś bezpośrednia. Długo sie znamy ale ludzie ciebie nie. Fajnie że działacie . Pozdrawiam pewnikiem znowy gdzieś się spotkamy i pogadamy.

To The end | 2020-08-29 17:06:14 napisał(a):

Smieszne rzeczy wypisujesz koles. Najpierw sam stwiwrdzasz ze Materek z kolesiami osadzil się na etatach, a nastepnie wytykasz innym ich motywy dzialania. Wez sie palnij w pusty łeb, a jak chcesz wiedziec to akurat Zbyszka Kroczka namowiła do dzialania inna osoba, przekonujac go wielokrotnie zeby nie marnował potencjału jaki posiada, chociazby w zakresie swojej fachowej wiedzy na rzecz roznej masci Januszy i Grazynek i ich fejsbukowej wizji muasta. Ta osobą jestem ja a ja akurat s* na profity, koneksje i zaleznosci. Bawi mnie, ze takie moski jak ty maja bol du*, nie pozdrawiam *:)

gość | 2020-08-29 17:33:07 napisał(a):

Nie wiem do czego potrzebujesz tych stwierdzeń ,że to coś osobistego pani Beaty i pana Zbyszka.Nic takiego nie widzę i nie wyczuwam,wręcz odwrotnie.Mogę się tylko domyślać.

Senior | 2020-08-29 17:35:54 napisał(a):

A co wam mieszkającym w domach prywatnych do ogrzewania i ciepłej wody w blokach. To my korzystamy bardzo dobrze niech budują tą spalanie. A wy w domach sami przestańcie nas truć bo wieczorami trudno okno otworzyć Zimą dym i smród

Do gosc | 2020-08-29 17:38:15 napisał(a):

A co ma napisac jak przyznaje ze "lubi sie podroczyc"? Ma chlop zboczenie takie, zeby innych wku*, coz poradzic. Ciekawi mnie tylko co sam osiągnął skoro krytykuje takich ludzi jak Kroczek. Bo jak widac, nawet z logicznym przekazem wlasnych mysli ma gosc problem. To the end - kolego okrakiem to sie na koniu dobrze jezdzi w zyciu to cie tylko ** moga w tej pozycji.

Do Senior | 2020-08-29 17:44:28 napisał(a):

A to, ze przez Januszy ktorych sie wizją oszczednosci kilku zloty klamie i mami cale miasto bedzie wdychac dioksyny i inne gowno. A do rzeki oprocz kaka z oczyszczalni, poleca odpady po spalaniu. I guzik bedziesz mial z tych obnizek bo jakbys myslal odrobine to bys zrozumial ze te pseudooszczednosci to jest bajka dla frajerów, zeby tylko deale z Veoilą robic.

gość | 2020-08-29 18:02:58 napisał(a):

Te deale to żeby komuś bokiem nie wyszły.Po wybudowaniu spalarni będzie syf i dużo drożej,tylko im to zwisa cienkim kalafiorem.Z jakichś powodów będą budować na siłę, chyba im Bozia rozum odebrała albo dociera to ,że każda władza ma swój kres,ta również i pytanie co robić dalej ?

Panie koniec | 2020-08-29 18:55:30 napisał(a):

Nie odwracaj Pan kota ogonem.Po prostu nie wyszło,trzeba się będzie tłumaczyć i już.Następnym razem,zabierając głos,trzeba się mocno trzymać wytycznych panicza.Tylko,że wtedy można dostać obłędu.

Do gość | 2020-08-29 18:56:54 napisał(a):

Już im obniżki załatwił ZEC handlując węglem hahahaha miszcze nabijania frajerom w bambuko

Beata Gorczyca | 2020-08-29 20:03:55 napisał(a):

Podkreślam, że moje wypowiedzi nie są skierowane do Materka jako Materka. Gdyby prezydentem był przysłowiowy Kowalski i chciał wybudować w mieście coś co mogłoby zagrozić zdrowiu i życiu mieszkańców moja reakcja byłaby taka sama. Nie moja wina, że prezydentem jest Materek!

gość | 2020-08-29 20:20:07 napisał(a):

Materek jest prezydentem,to on bierze na siebie pełną odpowiedzialność.Reszta współpracowników w przypadku kłopotów szybko się ewakuuje i przeflancuje na nową władzę.Wielu uda,że właściwie to go nie znało....Pewnego dnia okaże się,że jest sam na chwiejącej się łajbie na pełnym morzu. Zaznaczam,jeśli pojawią się problemy i kłopoty.

Do Gościa | 2020-08-29 20:56:07 napisał(a):

Zgadzam się,ale wydaje się on tego nie pojmuje.W całości bierze na siebie odpowiedzialność.Szczególnie odpowiedzialny jest za działalność spółek gminnych.Starachowiczanka,Pwik,ZEC.Tu nie jest dobrze-smród i brud.Kwiatki,parki,fontanny to tylko dla mało wymagających mieszkańców.Trwonienie pieniędzy podatników przeraża!

Eko | 2020-08-30 10:12:45 napisał(a):

Proponuje aby zimą prezydent wysłał straż miejską i pracowników ochrony środowiska na kontrolę do firm w rejonie Składowe i domy prywatne by sprawdzili czym tam się pali będzie szok i co niektórzy zamkną paszcze

Do Eko | 2020-08-30 10:31:45 napisał(a):

Nawet jeśli tak się zdarzy,to palą swoje,z własnego domu(choć to tylko twoja teoria),a nie zwozonymi z całego kraju czy Europy.Tak że,powstrzymaj się od komentarzy i paszcze zamknij ty.Mieszkańcy żyjący tutaj nie pozwolą trucicielom na wprowadzanie zagrożeń.

gość | 2020-08-30 11:33:53 napisał(a):

Będą budować wbrew mieszkańcom ,na siłę,coś ciekawego pewnie w tym jest.Na razie maja problemy z, komunikacja ustawieniem kursów autobusów,ludzie gigantycznie pyszczą a co dopiero z budową i prowadzeniem takiego interesu jak spalarnia za kilkadziesiąt milionów.Ja czekam na :
1.Budowę Centrum Komunikacyjne Starachowice Dolne.
2.Centrum komunikacyjne Starachowice Wschodnie.
3.Wymianę 40 wiat przystankowych.
4.Zakup 10 niskopodłogowych ekologicznych autobusów.
Słucham o tych dofinansowaniach już ze trzy lata i co się dzieje panie prezydencie Materku? ? ?

gość | 2020-08-30 11:37:13 napisał(a):

Jeśli tak będziecie budować spalarnię jak realizujecie inne projekty i inwestycje to jestem zupełnie spokojny,nie powstanie nigdy ...

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie