Tak zmieniają się starachowickie uliczki

14726.nsmed

Poprawę bezpieczeństwa oraz dostępności i stanu dróg miały na celu inwestycje wykonane przy ulicach: Nadrzecznej, Ziołowej i Wanacji. Drogi nie są wielkie, ale dla ludzi przy niech mieszkających to wielka sprawa, co podkreślają, reprezentujący mieszkańców, radni Rady Miejskiej, którzy wspólnie z Prezydentem Miasta Markiem Materkiem wizytowali efekty zakończonych prac.

Starachowice od kilku lat sukcesywnie realizują działania mające na celu poprawę stanu dróg. Problemy z infrastrukturą drogową to także jedne z najczęściej zgłaszanych spraw. Dzięki pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, które stanowią istotny wkład finansowy w realizację dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, miasto może sobie pozwolić na wykonanie nowych nawierzchni niewielkich uliczek zlokalizowanych na starachowickich osiedlach.

Wykonanie ulicy Wanacja


Jeszcze do niedawna droga gruntowa, a dziś po zakończonych pracach ul. Wanacja zyskała asfaltową nawierzchnię na wzmocnionej podbudowie.

- Ulica Wanacja to jedna z najstarszych ulic w naszym mieście, o jej remont zabiegali mieszkańcy – informuje Prezydent Miasta Marek Materek - W tym roku udało się zabezpieczyć środki, wybrać wykonawcę i za kwotę 105 tys zł firma Drogmas zrealizowała to przedsięwzięcie. Na wzmocnionej podbudowie wykonano nawierzchnię asfaltową. Serdecznie dziękuję pracownikom i wykonawcy, którzy dołożyli wszelkich starań, aby prace zostały zrealizowane w terminie. Dziękuję także radnym Rady Miejskiej za zabezpieczenie środków na ten cel.

Wspólnie z mieszkańcami o poprawę stanu nawierzchni wymienionej ulicy zabiegał radny Tomasz Andrzejewski. Przed kilkoma laty, radny wspólnie z mieszkańcami projekt w tej sprawie zgłosił do Budżetu Obywatelskiego. Niestety w konkurencji z projektami zgłoszonymi przez mieszkańców pobliskich bloków, ulica Wanacja nie uzyskała wymaganej liczby głosów.

- Te zmiany, które w naszym mieście dzieją się, jeśli chodzi o szlaki komunikacyjne nie ominęły mieszkańców ul. Wanacja. Cieszę się i dziękuję, że udało się to zrobić – mówi radny Rady Miejskiej Tomasz Andrzejewski. - Parę lat temu próbowaliśmy w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizować tą drogę. Droga jest niewielka, ale dla tych ludzi to wielka sprawa.

W imieniu mieszkańców podziękowania przekazał pan Henryk Seta, który przy ul. Wanacja wychował się i mieszkał przez 40 lat.

– Teraz już nie mieszkam, ale jestem tu każdego dnia bo opiekuje się mamą, która ukończyła 92 lata – mówi pan Henryk - Tak jak pan radny Andrzejewski wspomniał, był składany projekt obywatelski, ale ze względu, że ulica niewielka i niewielka ilość mieszkańców w głosowaniu nie mieliśmy szans z innymi projektami. Ale przyszedł czas, że i ta droga została zrobiona. Można przejść suchą stopą i dzieci na rowerkach mogą pojeździć. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Dołączam się do podziękowań w imieniu własnym i mieszkańców.

Wykonanie ul. Ziołowej


Zmiany nie ominęły także ulicy Ziołowej, zlokalizowanej na osiedlu Wierzbowa. To kolejna uliczka, dotychczas gruntowa, która w ostatnim czasie przeszła przebudowę zyskując utwardzoną asfaltową nawierzchnię. O realizację tego zadania zabiegał radny Rady Miejskiej Jarosław Nowak. Koszt wykonanych prac to blisko 81 tys zł, wykonawcą była także skarżyska firma Drogmas.

- Ziołowa, to niewielka uliczka łącząca się z ul. Wierzbową, która od kilkudziesięciu lat czekała na nową utwardzoną nawierzchnię. Jeden z mieszkańców kilka lat temu zapytał, czy dożyje czasu, kiedy ta ulica zostanie zrobiona i będzie tu asfalt – mówi Prezydent Miasta Marek Materek - Obietnica została spełniona, a aby tak się stało często przypominał mi radny Jarosław Nowak, która od lat dba o to osiedle i zabiega o sprawy mieszkańców. Wspólnie planujemy w kolejnych latach wykonanie ulic: Czereśniowej i Wiśniowej, które także stanowią odnogi od ul. Wierzbowej. Obecnie w przypadku tych ulic regulujemy stany własnościowe, po to, aby można było wykonać ich remonty. Przygotowujemy się do tego, aby w ciągu najbliższych lat wykonać także nową nawierzchnię na ul. Sadowej.

Radny Jarosław Nowak z Rady Miejskiej podkreśla, że choć ul. Ziołowa to niewielki odcinek drogi, to jednak istotny dla osób, które każdego dnia z niego korzystają.

- Dziękuję panu prezydentowi za właściwe podejście do moich monitów, do których zostałem zainspirowany podczas rozmów z mieszkańcami. I wreszcie ta ulica, niewielka, bo jest to niewielki odcinek, natomiast stanowi on istotny element dla osób, które z niej korzystają – mówi radny Jarosław Nowak - Ulica Ziołowa to kolejny przykład na to, że jako samorząd starachowicki zajmujemy się nie tylko dużymi inwestycjami, budownictwem mieszkaniowym, wiaduktem. Panie prezydencie trzy lata temu udało nam się poprawić nawierzchnię na odcinku ul. Wierzbowej, teraz jest ul. Ziołowa i rozmawiamy o kolejnych ulicach. Myślę, że do końca kadencji będziemy skutecznie realizować inicjatyw, które zaspokoją potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Wykonanie ul. Nadrzecznej – II odnoga


Komfort codziennego funkcjonowania niewątpliwe poprawił się właścicielom posesji zlokalizowanym wzdłuż II odnogi ul. Nadrzecznej, gdzie niedawno ekipa drogowców zakończyła prace.

- Zakończyliśmy realizację kolejnej mikroinwestycji na terenie miasta, jest to jedna z odnóg od ul. Nadrzecznej. Prace te zrealizowała firma Drogmas ze Skarżyska Kamiennej, za kwotę 58 tys zł – informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Przewodniczący Michał Walendzik i radny Włodzimierz Orkisz od lat zabiegają o to, aby ulice w tej części miasta zyskiwały coraz lepsze nawierzchnie. Także główna część ul. Nadrzecznej wymaga generalnego remontu i na to z niecierpliwością czekamy. Jednak aby było to możliwe, najpierw musimy uregulować stan własności gruntów, na których znajduje się ul. Nadrzeczna, gdy przejmiemy te grunty, wtedy będziemy mogli przystąpić do pozyskania funduszy na jej kompleksowy remont. Za wsparcie i za głosy radnych Rady Miejskiej serdecznie dziękuję.

Wraz z poprawą stanu dróg na polepszenie komfortu codziennego funkcjonowania osób mieszkających w okolicy Starachowic Dolnych niewątpliwie wpłyną także inne zaplanowane tu inwestycje, o czym wspomniał Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Walendzik.

- W tej części miasta, bardzo dużo będzie się działo – informuje przewodniczący - W tym momencie mamy wykonany odcinek ul. Nadrzecznej. Do tego oświetlenie, które jest w trakcie realizacji. Niedługo rozpoczną się prace związane z oczyszczeniem zbiornika Pasternik, powstanie kładka na rzece Kamiennej, zagospodarowany zostanie północy brzeg zbiornika. Dużo się dzieje. Cieszę się i dziękuję, że udało się zrealizować tę inwestycję.

- Jeszcze niedawno było tu błoto i był piach, a teraz mieszkańcy tej uliczki będą mieć godne warunki– informuje radny Włodzimierz Orkisz. - Posesje są ładne, zadbane, brakowało tej otoczki, brakowało utwardzonej drogi. Dziękuję, że udało się tą uliczkę doprowadzić do należytego porządku. Mam nadzieję, że po uregulowaniu spraw własnościowych, tak jak zapowiada pan prezydent, ulica Nadrzeczna zostanie także wyremontowana.

Baner UM

Komunikat prasowy płatny: UM Starachowice

Dodane: 14.05.21 | Odsłony: 1255
Tagi:

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie