Urząd Miasta ogłosił nabór na stanowisko sekretarza

10855.nsmed

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM ogłoszony został konkurs na wolne stanowisko Sekretarza Miasta w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.

- Dotychczas pełniąca tę funkcję pani Beata Duda w ubiegłorocznych wyborach samorządowych objęła mandat radnej Rady Powiatu Ostrowieckiego w związku z tym iż, jak sama argumentowała, trudno jej było pogodzić obowiązki radnej powiatowej w Ostrowcu z pracą na stanowisku Sekretarza Miasta Starachowice, wystąpiła do Prezydenta Miasta z prośbą o zmianę dotychczasowego miejsca pracy. Prezydent Miasta pozytywnie ustosunkował się do złożonej prośby. Na czas nieobecności obowiązki Sekretarza Miasta przejęła kierownik referatu Administracji i Kadr UM – informuje rzecznik magistratu Iwona Ogrodowska.

Poniżej treść ogłoszenia. Całość dostępna na stronie BIP [kliknij] 

1. Wymagania konieczne (obligatoryjne):

− wykształcenie wyższe drugiego stopnia - magisterskie;

− posiadanie obywatelstwa polskiego,

− pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

− doświadczenie zawodowe: minimum 10 lat ogólnego stażu pracy,

w tym:

• posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach,

lub

• posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

− biegła znajomość oprogramowania komputerowego stosowanego w pracy biurowej,

− nieposzlakowana opinia,

− brak przynależności do partii politycznych,

− umiejętność interpretacji przepisów prawnych,

− znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz poszczególnych ustaw z nim związanych,

− szeroka wiedza o gminie Starachowice,

− znajomość przepisów prawa z zakresu:

• ustawa o samorządzie gminnym

• ustawa o pracownikach samorządowych

• ustawa kodeks postępowania administracyjnego

2. Wymagania dodatkowe (pożądane):

− poczucie odpowiedzialności za pracę i staranność w jej wykonywaniu,

− wysoka kultura osobista,

− komunikatywność i odporność na stres,

− zmysł organizacyjny, zdolność podejmowania decyzji, kreatywność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

− nadzór i koordynacja pracy podległych komórek organizacyjnych,

− reprezentowanie urzędu - w imieniu Prezydenta - w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie negocjacji w sprawach cywilnoprawnych,

− przeprowadzanie konsultacji społecznych,

− nadzór nad właściwym stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w komórkach organizacyjnych urzędu

− współrealizacja zadań obronnych, wynikających ze szczególnych regulacji prawnych, podejmowanych przez wydziały, referaty i samodzielne stanowiska pracy,

− wykonywanie i realizacja opracowanych propozycji w zakresie usprawnienia pracy urzędu,

− organizowanie wymiany doświadczeń z innymi gminami,

− nadzór merytoryczny i koordynacja pracy poszczególnych stanowisk na posiedzeniach sesji Rady i komisji,

− nadzór nad określaniem struktury organizacyjnej i zakresu zadań komórek organizacyjnych Urzędu,

− opracowywanie sprawozdań z wykonania uchwał Rady.

Kursywa za: BIP

Dodane: 11.01.19 | komentarze (9)

Komentarze użytkowników

aa | 2019-01-11 13:02:15 napisał(a):

Zobaczymy kto wygra konkurs ha ha ha . Czy już wiadomo kto będzie ?

do aa | 2019-01-11 13:20:30 napisał(a):

wydaje mi się że wygrała już osoba spełniająca kryteria "lub"

Sowa | 2019-01-11 14:09:55 napisał(a):

Stawiam 1000 że pani Agata G

do Sowa | 2019-01-11 14:17:01 napisał(a):

Chyba masz racje ze ta osoba. Bo to są właśnie transparentne konkursy.

do Sowa | 2019-01-11 14:41:00 napisał(a):

Ta od wojewody ?

Do sowa | 2019-01-11 15:17:57 napisał(a):

Ja stawiam 2000%

Samorządowiec | 2019-01-11 15:56:05 napisał(a):

Ciekawe czy już dostała pytania konkursowe.

Gość | 2019-01-13 10:03:10 napisał(a):

Komedia omyłek

Suchedniów - rządzi | 2019-01-16 09:18:27 napisał(a):

Szkoda że nie może wystartować Jerzy M. bo byłby to NEPOTYZM, ale w powiecie to już nie.

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie