W Budżecie Obywatelskim wracamy do 4 okręgów?

11174.nsmed

Podczas drugiego spotkania dotyczącego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 i lata przyszłe omówiono zaproponowane zmiany w dotychczasowym regulaminie. Ostatecznie ustalono że miasto zostanie podzielone na 4 okręgi, a na każdy z okręgów zostanie przypisana taka samo kwota tj. 300.000 zł. Ustalono również procedurę odwoławczą dla osób których projekty nie przejdą pozytywnej weryfikacji.

Na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Starachowicach zostanie skierowany projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.

W spotkaniu uczestniczyli Radni Rady Miejskiej członkowie Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto”, Stowarzyszenia WRAŻLIWI SPOŁECZNIE oraz mieszkańcy Starachowic.

Podczas dyskusji oceniono funkcjonowanie Budżetu Obywatelskiego Miasta Starachowice w latach 2014-2018. Większość zgromadzonych stwierdziła, iż należy odejść od podziału miasta na 23 okręgi, gdyż kwota 52.000 zł przy obecnych cenach robocizny uniemożliwia realizację wielu pomysłów jakich oczekują mieszkańcy miasta.

Zgromadzeni przedstawili swoje propozycje i przemyślenia, co do zmian w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Rozmówcy wskazywali konieczność powrotu do podziału miasta na cztery okręgi, tak jak miało to miejsce w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego lub utworzenie jednego okręgu dla całego miasta.

Zdecydowano o stworzeniu projektu nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, który zostanie poddany ocenie społecznej, a następnie jeszcze raz omówiony na spotkaniu z zainteresowanymi mieszkańcami miasta.

Rafał Piwnik, koordynator programu

Ogłoszenie płatne: UM Starachowice

Dodane: 12.04.19

Komentarze użytkowników

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie