Walka ze smogiem w Starachowicach [audio]

9385.nsmed

Prezydent Marek Materek o działaniach, jakie miasto prowadzi walcząc ze smogiem. Możecie posłuchać w wersji audio lub przeczytać poniżej:

1. Wzmożone działania informacyjne oraz kontrole prowadzi starachowicka Straż Miejska.

Spalanie w domowych piecach plastikowych butelek, różnego rodzaju tworzyw sztucznych czy starych ubrań, niesie ze sobą ogromne zagrożenie dla zdrowia, nie tylko dla najbliższych sąsiadów. Wytwarzane podczas spalania plastików dioksyny, opadając na glebę, pola uprawne, przedostają się do wód gruntowych, powodując stopniowe zatruwanie organizmów ludzi i zwierząt. Najbardziej zagrożeni są ci, którzy przebywają najbliżej źródła skażenia, a więc osoby sąsiadujące z tymi, którzy w sposób „oszczędny” ogrzewają własne mieszkania.

Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest wykroczeniem w myśl artykułu 191 Ustawy o odpadach, który brzmi - „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny”. W wypadku zauważenia przypadku wypalania odpadów, prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z dyżurnym Straży Miejskiej pod telefonem 41 273 82 66.

Rocznie strażnicy miejscy przeprowadzają blisko tysiąc kontroli posesji w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz sprawdzają to -  czym mieszkańcy palą w piecach. Podczas kontroli strażnicy prowadzą akcję edukację.

Z środków pochodzących z budżetu Gminy zakupiono dwa specjalne piece w celu edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego rozpalania. Podczas organizowanych spotkań strażnicy informują o tym - jak palić i czym palić, aby jak najmniej zanieczyszczeń przedostawało się do atmosfery.

W najbliższym czasie takie pokazy edukacyjne prowadzone przez strażników, dzięki współpracy z proboszczami, odbędą się w parafiach -  21 stycznia na osiedlach Łazy i Trzech Krzyży. W kolejnych terminach  na osiedlach Orłowo, Południe i Wzgórze.

Zaplanowano także spotkania strażników z uczniami szkół średnich, gdzie wyświetlony zostanie film instruktażowy.

2. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” (wniosek przeszedł ocenę formalną). Wartość ogółem: 4,3 mln, dotacja: 2,3 mln pozostałe koszty po stronie mieszkańców. Dofinansowanie 60%. 

Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła na  budynkach mieszkalnych, gospodarczych, na gruncie na terenie gminy Starachowice.

Efektami wybudowania instalacji odnawialnych źródeł energii są: - znaczne obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej i kosztów ogrzewania budynku oraz wody użytkowej, - redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO_2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej i cieplnej uzyskanej z wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii, - - zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 792,09 ton równoważnika CO2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE to 96 sztuk, a jednostek wytwarzania energii elektrycznej to 173 sztuki.

3. Pierwszy z projektów „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” zakłada m.in.:

- Zakup 10 sztuk ekologicznych niskopodłogowych autobusów spełniających normę Euro 6 wyposażonych w automaty do zakupu biletów oraz monitoring.

4. Starachowice jako jedyne miasto w województwie Świętokrzyskim uczestniczy w programie Bezemisyjny transport publiczny. Jesteśmy jednym z 26 samorządowych partnerów programu w Kraju.

Informacją niesamowicie pozytywną jest to, że możliwy będzie zakup autobusów elektrycznych ze 100% dofinansowaniem. Kwestia otwarta czy będzie to jeden autobus czy kilka czy kilkanaście. Dla nas każda sztuka przy takim dofinansowaniu będzie ogromnym sukcesem. "Zawarta w Warszawie umowa pomiędzy NCBR, a NFOŚiGW dotyczy współpracy w zapewnieniu dofinansowania zakupu autobusów bezemisyjnych przez miasta uczestniczące w programie. Będą one mogły się starać o nawet 100% dofinansowanie zakupu pojazdów. 2,2 mld zł na ten cel będzie pochodziło ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz NFOŚiGW, który uruchomi Program Priorytetowy Gepard II.  Współpraca rządowych agencji, środki dedykowane wspieraniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie publicznego transportu bezemisyjnego oraz bezpośrednie zaangażowanie samorządów pozwolą osiągnąć pierwsze efekty już w 2020 roku."  "W ramach programu Bezemisyjny transport publiczny Narodowe Centrum Badań i Rozwoju współpracuje z 26 samorządami z całej Polski. Na innowacyjne i przyjazne dla mieszkańców rozwiązania w transporcie publicznym stawiają: Bydgoszcz, Częstochowa, Gdynia, Jaworzno, Kraków, Krosno, Lublin, Łomża, Mielec, Nowy Sącz, Płock, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Sosnowiec, Starachowice, Szczecin, Tczew, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Tychy, Warszawa, Wejherowo, Wrocław, Zakliczyn i Żyrardów oraz gminy zrzeszone w Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii (G-ZM).  G-ZM jest w tym gronie liderem,  a w trakcie dzisiejszej uroczystości w MNiSW podpisała z NCBR porozumienie zwiększające zaangażowanie w program - do 2023 roku może zakupić łącznie nawet 300 bezemisyjnych autobusów."

5. Budowa nowych dróg by zmniejszyć korki, a tym samym emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Przyczynić do tego mają się takie inwestycje jak m.in. budowa łącznika Batalionów Chłopskich z ul. Szkolną, budowa Nowej Moniuszki jako kolejnej drogo komunikacyjnej z osiedlem Południe.


Reklama

6. Wniosek do RPO na podpięcie do miejskiej sieci Kolonii Robotniczej.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap IV, Wartość zakładana: 18 mln, dotacja 95%, 17.1 mln (obszar rewitalizacji) .

Projekt zakłada głęboką termomodernizację 10 budynków wielorodzinnych należących do Gminy Starachowice, zlokalizowanych na terenie Osiedla Wzgórze. W zakresie projektu jest również budowa sieci cieplnej, która połączy osiedle z główna linią sieci cieplnej. Gmina posiada audyty energetyczne oraz ekspertyzy techniczne 10 budynków, opracowane w ramach projektu "Starachowice OD nowa". Pozostała część dokumentacji została zlecona do opracowania i będzie sfinansowana również z projektu ministerialnego. W związku z założoną likwidacją ok. 120 źródeł ciepła na paliwo stałe i podłączeniem budynków do sieci cieplnej, projekt uzyskuje bardzo dobre wskaźniki konkursowe.

Konkurs ogłoszony w ramach RPOWŚ 20114-2020 umożliwia uzyskanie do  95% dofinansowania dla projektów realizowanych na obszarze rewitalizacji.

7. Sukcesywne likwidowanie mieszkań socjalnych na os. Bugaj z tradycyjnymi, przestarzałymi źródłami ogrzewania.

8. Zakład Energetyki Cieplnej również prowadzi działalność edukacyjną  dla uczniów organizowane są tzw. „lekcje ciepła” połączone ze zwiedzaniem ciepłowni.

Ponadto rokrocznie do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączeni zostają nowi odbiorcy indywidualni jak i przedsiębiorstwa. W ub. roku na zmianę systemu ogrzewania zdecydowała się np. Prokuratora Rejonowa.

9. Program ograniczenia niskiej emisji.

Celem realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych w trakcie spalania paliw w sektorze komunalno - bytowym. Będzie to możliwe dzięki ograniczeniu zapotrzebowania na paliwa, w szczególności te charakteryzujące się wysokimi wskaźnikami emisyjności. Mieszkańcy Starachowic mają możliwość uzyskania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania lub zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych. Dofinansowaniu podlega tylko jedno z ww. przedsięwzięć.

Jej kwota w przypadku zmiany systemu ogrzewania wynosi 30% poniesionych kosztów, nie więcej niż 2.000 zł, natomiast w przypadku montażu i zakupu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych również 30%, nie więcej niż 2500 zł.

Wpłynęło 19 wniosków na łączną kwotę 11 tys 249 zł.

10. Gmina Starachowice współpracuje, na mocy zawartego porozumienia,  z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy realizacji programu „ZORZA” - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim”.

Programu „ZORZA” skierowany jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, osób indywidualnych i dotyczy on dofinansowania do kosztów wymiany pieców grzewczych na nowoczesne, sprawniejsze i ekologiczne urządzenia. Do pomocy mieszkańcom przy wypełnianiu wniosków oddelegowano pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim.  

Program „ZORZA”  współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie to 2.5 mln. zł.   Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji do 25 % kosztu kwalifikowanego, przy czym maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć: - 3 000 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe klasy 4 oraz 4 000 zł dla pozostałych zadań.

11. Zakup czujników badających czystość powietrza i uruchomienie specjalnej strony internetowej.

Dodane: 05.01.18

Komentarze użytkowników

Kaka Demona | 2018-01-05 22:06:27 napisał(a):

Proste pytanie. Ile palenisk lub kotłów opalanych węglem w Starachowicach zlikwidowano w ciągu ostatnich 3 lat? Wystarczy przejechać Ilzecka lub Piłsudskiego żeby zobaczyć jak straszliwie dymią kominy nawet jak jest nie za zimno. Wiec prosimy o konkrety a nie o bandolety jak zwykle.

Tak myślę | 2018-01-06 08:07:05 napisał(a):

80% przyczyn smogu to dymy z kominów. Inwestowanie w wymianę autobusów, dodatkowo przy tak drogich biletach niewiele da. Ludziom tu sie nie opyla jezdzic autobusami. W kwestii smogu blok socjalny by wiele pomógł i podłączanie do zec domostw.

Kola | 2018-01-06 08:33:46 napisał(a):

Pokazy na parafiach to jest genialny pomysł <3 kropla w morzu ale i tak dużo pomoże. Mam tylko pytanie czemu tak późno te pokazy? Koniec stycznia to niemal koniec zimy. Takie pokazy należy planować na jesieni.

plany ambitne | 2018-01-06 20:45:26 napisał(a):

szczególnie te dotyczące zakupu czujników . "***** siać nie ma czym , a on mi kiełki pszeniczne każe jeść. To jak zanieczyszczone jest powietrze wykryje każdego nos , bo smród jest wyrazisty.I zamiast wydawać pieniądze na czujniki , lepiej wydać je na podłączenie kilku budynków do sieci miejskiej.

Czujniki | 2018-01-07 09:04:10 napisał(a):

Za kwote wydana na wszystkie czujniki nie zrobisz przyłącza nawet jednego budynku. Policz prace pod ziemia siec i wymiennik i będziesz wiedzieć ze to nierealne w tych pieniadzach. Policz sobie tez ile wymienił do każdego domku by kosztował
I siec i policz ile lat zwracałby sie to Tobie albo ciepłownikom. I pisz
Następnym razem jak przeliczysz a nie żeby tylko pisać.

Są potrzebne | 2018-01-07 09:18:40 napisał(a):

Czujniki są potrzebne bo będą motywatorem dbania o powietrze i tez zgłaszania nieprawidłowości. Oby je zakupiono jak najszybciej bo o wielu rzeczach się słyszy, jest głośno a potem to gdzieś przepada. Szkoda że nie przeznaczono pieniędzy z pasażu staffa na ten blok socjalny (czy przylacza do zec) żeby ulokować tych co nie mają czym palić. Po co komu piękny pasaż za miliony skoro nie ma czym oddychać. Dobrze powiedział pan radny to babilonskie inwestycje i marnotrawstwo.

ad vocem Są potrzebne | 2018-01-07 15:51:46 napisał(a):

Czujniki są potrzebne, pasaż Staffa też bo jest na to już przeznaczona kasa ale i blok socjalny również przecież powstanie. Więc o co kaman?

O to | 2018-01-07 16:09:15 napisał(a):

Pasaż staffa za miliony jest niepotrzebny nikomu. Blok socjalny w tym roku nie powstanie przecież. O ile w ogóle powstanie.

@czujniki | 2018-01-08 22:28:04 napisał(a):

idąc Twoim tokiem myslenia należy zlikwidować ciepłownie bo przecież nie opłaci się budować ciepłociągów. Pytam się ile kosztuje ogrzewanie gazem? Drogo? To czemu ktoś mi nakazuje ogrzewanie gazem skoro jest drogo? Ciepłociąg drogi , gaz też. Wobec powyższego kupujmy czujniki żeby było wiadomo jak się trujemy spalinami z pieców węglowych. Przynajmiej bedziemy wiedzieli czemu przedwcześnie umieramy.

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie