Więcej pieniędzy, nowe zadania, szybciej przyznane fundusze

12087.nsmed

Dobra wiadomość dla wszystkich organizacji starających się o fundusze w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych zawartych w „Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Mogą one liczyć w tym roku na większe pieniądze, w sferach które jak dotąd nie były ujęte w rocznym programie i dodatkowo uzyskać je znacznie wcześniej, bo już w styczniu 2020 r.  

28 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu w Starachowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zawartych w „Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Podmioty starające się o te fundusze będą mogły liczyć  na większe pieniądze. Powiat będzie dysponował kwotą 200 tys. zł czyli o 10 tys. zł większą niż do tej pory na realizację zadań publicznych w 2020 r. zlecanym organizacjom pozarządowym. Dobra wiadomość jest również taka, że zmieniono klasyfikację zadań, w oparciu o które można ubiegać się o fundusze. 

Nowe zadania mają charakter bardziej ogólny, co pozwoli organizacjom na szersze planowanie  działań, także w dziedzinach w których dotychczas nie mogły starać się o fundusze, takich jak turystyka czy promocja transplantologii. I wreszcie trzecia dobra nowina. Pieniądze będzie można otrzymać szybciej. Jeśli nie pojawią się żadne trudności, już w styczniu 2020 r. , a to oznacza że po raz pierwszy w historii zadania będą finansowane od początku nowego roku. 

Wszystkie te zmiany są odpowiedzią na postulaty, jakie zgłaszały nam organizacje podczas konsultacji społecznych. 

Przypominamy, iż oferty należy składać do 20 grudnia br. do godziny 15.30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Zostaną one rozpatrzone przez Komisję Konkursową, która przedłoży swoją opinię Zarządowi Powiatu w Starachowicach. To on zdecyduje finalnie o przyznaniu funduszy. 

Zasady oraz warunki składania ofert dostępne są na stronie internetowej Powiatu Starachowickiego, biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Informacja nadesłana: Powiat Starachowicki

Dodane: 04.12.19 | Odsłony: 144

Komentarze użytkowników

zbych | 2019-12-04 10:25:51 napisał(a):

Bedzie szybciej jeżeli pani c. nie pójdzie znów na długi odpoczynek....

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie