Wprowadzenie stanu epidemii: możliwe ograniczenia m.in. przemieszczania oraz kierowanie do pracy

12533.nsmed

Wprowadzenie stanu epidemii pozwala na szereg ograniczeń, m.in.: wprowadzenie zakazu opuszczania określonych obszarów, nakazu przebywania w innych, zamykania instytucji i zakładów pracy, reglamentowania pewnych towarów, kierowanie do pracy w zwalczaniu epidemii, udostępnienie lokali, przejmowanie pojazdów, poddanie się obowiązkowi badań.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek o wprowadzeniu stanu epidemii. Jak zaznaczył, stan wprowadzany jest m.in. po to, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii oraz wdrożyć zasady                                                                                      dotyczące m.in. kwarantanny.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii - w przypadku gdy zagrożenie epidemiczne lub epidemia obejmuje więcej niż jedno województwo - w drodze rozporządzenia wprowadza minister zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym ds. administracji publicznej na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pozwala Radzie Ministrów określić rozporządzeniem zagrożony obszar oraz kilka rodzajów stref. Mogą być to tzw. strefy zero - zdefiniowane jako obszary, na których wystąpiły stany epidemii, bezpośrednio wokół ogniska wirusa. Podlegają one zakazom, nakazom oraz środkom kontroli. Władze mogą zakazać chorym lub podejrzanym o zachorowanie opuszczania stref zero.

Wokół strefy zero może rozciągać się strefa buforowa. To obszar podlegający takim ograniczeniom jak zakaz przemieszczania się ludzi. Rząd może też określić inne strefy - np. zagrożenia, gdzie możliwe jest ryzyko wystąpienia stanu epidemii; zagrożonego obszaru - jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju oraz miejsca kwarantanny - odrębnych obiektów budowlanych przeznaczonych do czasowego pobytu osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie, w których przechodzą kwarantannę.

Stan epidemii pozwala m.in. na wprowadzenie czasowego ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się, oraz funkcjonowania instytucji lub zakładów pracy. Zgodnie z ustawą można nakazać udostępnienie nieruchomości, lokali, czy terenów i dostarczenia pojazdów do działań przeciwepidemicznych.

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii pozwala też na wprowadzenie czasowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły, obowiązku poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie, w tym obowiązkową kwarantannę i zakaz opuszczania jej obszaru.

Na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych w przypadku zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane prowadzone w związku z zapobieganiem epidemii.

W przypadku braku produktów leczniczych, wyrobów medycznych, czy innych środków niezbędnych dla pacjenta minister zdrowia może polecić ich wydanie z Agencji Rezerw Materiałowych, zaś agencja ma obowiązek jak najszybciej uzupełnić zapasy.

Gdy uzupełnienie zapasów nie jest możliwe w terminie pozwalającym na skuteczne przeciwdziałanie epidemii, minister zdrowia może zarządzić przejęcie danych produktów czy sprzętu na rzecz Skarbu Państwa.

Jak zaznaczono, produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, wyroby medyczne oraz środki ochrony osobistej, które zostały udostępnione z rezerw strategicznych przez Agencję Rezerw Materiałowych, są dystrybuowane do podmiotów prowadzących szpitale, inspektoratów sanitarnych, aptek lub punktów aptecznych.

Po wprowadzeniu stanu epidemii pracownicy podmiotów leczniczych i osoby wykonujące zawody medyczne mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Obowiązkowi takiemu - jeśli niesie on ryzyko zakażenia - nie podlegają osoby do 18. roku życia lub powyżej 60 r.ż., a także kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące dzieci samotnie oraz osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy, a także inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi.

Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy do 3 miesięcy. "Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji" - zaznaczono.

Osobie skierowanej do takiej pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze nie niższe niż 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w decyzji. Wynagrodzenie nie może być niższe niż to, które skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymał w miesiącu poprzedzającym miesiąc skierowania do pracy.

Osobie skierowanej do pracy przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, chyba że zostały one zapewnione przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy.

Przez czas trwania pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy. Nie może również dokonać wypowiedzenia umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do jej rozwiązania bez wypowiedzenia z winy pracownika, albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji. (PAP)

Autor: Marcin Chomiuk

mchom/ robs/

Źródło: PAP

Dodane: 21.03.20
Tagi:

Komentarze użytkowników

Pytanie | 2020-03-21 08:18:41 napisał(a):

Brak maseczek i ubiorów ochronnych czy to prawda ?
Prawda że zapas jest na 1 dzień jak chorych nie będzie ?
Szpital tak sprzęt nie ? Jak jest ?

gość | 2020-03-21 08:47:43 napisał(a):

Żaden szpital na świecie nie jest przygotowany na taką sytuację. Dobrze, że rządzi Pis i podejmuje odpowiedzialne szybkie decyzje, bo byłoby jak na zachodzie Europy.

do gościa | 2020-03-21 21:25:00 napisał(a):

Trzymajcie mnie - wiadomo kto tak pisze

do gościa | 2020-03-22 07:04:39 napisał(a):

Zapomniałeś napisać,że brak maseczek i ubiorów ochronnych to wyróżnienie dla szpitala.

Apel ze szpitala | 2020-03-22 08:35:54 napisał(a):

Wskutek tej decyzji i przekształcenia szpitala powiatowego mającego 15 oddziałów w Starachowicach powstał wojewódzki szpital zakaźny, mogący przyjąć jednorazowo 412 pacjentów w salach wielołóżkowych, ale już tylko 120 w izolatkach.

W dalszej części ogłoszenia dyrektor Grzegorz Kaleta wylicza brakujący w szpitalu sprzęt:

"Zwracamy się do wszystkich firm w kraju, które mogą pomóc w uzupełnieniu braków w wyposażeniu Szpitala o PILNY kontakt.
Szpital potrzebuje miedzy innymi poniżej wskazane rzeczy:

Stroje zabiegowe jednorazowe,
Fartuchy barierowe osłonowe (gumowane lub zwykłe)
Czepki
Maty dezynfekujące
Środki do ochrony osobistej
Kombinezony ochronne lekkie ( typu TYVEK/TYCHEM)
Półmaski o klasie filtra FFP3 lub FFP2
Przyłbice
Rękawice nitrylowe niesterylneny
Osłony na buty: foliowe
Osłony na buty: włókninowe z warstwą antypoślizgową
Fartuchy (fartuch medyczny z gumkami flizelinowy niejałowy)
Maseczki chirurgiczne włókninowe
Rękawice winylowe niesterylne
Gogle (na Oddział Zakaźny bez otworów)
Środki do dezynfekcji
Płyny odkażające
Macerator
Urządzenie do fumigacji
Środki do intensywnej terapii takie jak:
Defibrylator
Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa ze stojakiem
Worek ambu
Aparat EKG z wózkiem
Nebulizator
Kardiomonitory z pulsoksymetrem i czujnikiem temperatury
Respiratory stacjonarne
Łóżka elektryczne
Komory stacjonarne dla dwóch pacjentów leżących z wyposażeniem
Aparaturę do diagnostyki laboratoryjnej (np. do szybkich testów parametrów krytycznych) Zamrażarkę do przechowywania próbek medycznych
Pojemniki transportowy do przewożenia materiału biologicznego
Pojemniki termoizolacyjny medyczny
Wózek wielofunkcyjny zabiegowy
Materac przeciwodleżynowy
Termometr bezkontaktowy
Ssaki elektryczne
Wózki mobilne na odpady medyczne
Respiratory transportowe
Pulsoksymetry napalcowe
Pulsoksymetry stacjonarne"

Jesteśmy przygotowani | 2020-03-22 08:38:06 napisał(a):

Szczęśliwie w starachowickim szpitalu jednorazowo nie było dotąd więcej niż 10 pacjentów. Sytuację ratują też darczyńcy prywatni, rezerwy wojewody (500 kombinezonów) czy Agencja Rezerw Materiałowych. Ale co będzie dalej? - napisał dyrektor Kaleta.

gość | 2020-03-22 08:44:20 napisał(a):

Bardziej to wynik braku dialogu, może słabości samorządu niż wyróżnienie. Szpital jakiś musiano wybrać, padło na ten.

do apel ze szpitala | 2020-03-22 08:53:29 napisał(a):

A jest ten apel na oficjalnej stronie szpitala? Może trzeba ten apel oficjalnie ogłosić, aby był traktowany poważnie?

Lolo | 2020-03-22 10:27:41 napisał(a):

Nic z tego ich prezes * w RMF mówił że nic takiego się nie dzieje.

mieszkaniec | 2020-03-22 20:03:21 napisał(a):

Zastanawiam się kto zabezpieczy osoby, które muszą pracować aby nie zjadły nas szczury, aby dotarły listy i nasze emerytury. Mam na myśli pracowników oczyszczających miasto, listonoszy, kurierów. Ci ludzie narażają swoje zdrowie, czy mają dostępne środki odkażające? Pracownikom sklepów stworzono przynajmniej minimum zabezpieczenia, pytanie czy to wystarczy.

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie