Wypoczynek letni i kampania - podział środków

8687.nsmed

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek przyznał dotacje na realizację zadań publicznych dotyczących letniego wypoczynku oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej. Pozytywną opinię uzyskało 14 złożonych ofert.

Znamy już rozstrzygnięcia w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. W konkursie organizacje mogły składać oferty na cztery zadania z powyższego zakresu.

Zadania te dotyczyły:

- dofinansowania obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji,

- organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w SP nr 6 w Starachowicach,

- zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w okresie wakacji w miejscu zamieszkania,

- przeprowadzenia kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie profilaktyki i problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta.

Na realizację tych zadań Gmina Starachowice przeznaczyła kwotę 133 tysiące złotych.

Rozstrzygnięcia konkursowe 

W procedurze konkursowej dotyczącej powyższych zadań złożono 21 ofert. Komisja Konkursowa na swoich posiedzeniach zaopiniowała złożone wnioski i stwierdziła, iż 2 oferty nie spełniły wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu konkursowym. Pozostałe wnioski zostały rozpatrzone pod względem merytorycznym.

Po analizie wniosków zostały podjęte ostateczne decyzje w wyniku, których Gmina Starachowice przyznała dotacje.

Na poszczególnych zadaniach pozytywnie zaopiniowano następującą liczbę ofert:

- dofinansowania obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji - 11 ofert,

- organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w SP nr 6 w Starachowicach - 1 oferta,

- zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w okresie wakacji w miejscu zamieszkania - 1 oferta,

- przeprowadzenia kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie profilaktyki i problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta - 1 oferta

Zestawienie dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym

Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w SP nr 6 w Starachowicach.

Kwota zabezpieczona na realizację zadania - 16.000,00 zł

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecka, Hufiec Starachowice.

Nazwa zadania: Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w SP nr 6 w Starachowicach - „Harcerskie Lato”.

Wnioskowana kwota dotacji: 16.000,00 zł / Przyznana kwota dotacji: 16.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Organizacja planuje zorganizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży w formie dwóch 6-cio dniowych turnusów od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 16.00. Zajęcia przewidują gry, zabawy, wycieczki ogniska, posiłki i inne atrakcje. Projektem objętych ma zostać 60 osób. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Przyznano: 16.000,00 zł Pozostało: 0,00 zł

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w okresie wakacji w miejscu zamieszkania.

Kwota zabezpieczona na realizację zadania - 7.000,00 zł

Starachowicka Grupa Ratownictwa Wodnego

Nazwa zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w okresie wakacji w miejscu zamieszkania.

Wnioskowana kwota dotacji: 7.000,00 zł / Przyznana kwota dotacji: 7.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Organizacja proponuje dzieciom i młodzieży zajęcia nad kąpieliskiem Lubianka wraz z innymi atrakcjami (wycieczki rowerowe, wyścigi kajakowe, ogniska, turnieje piłki plażowej, elementy nauki pływania, wycieczka do Iłży, pływanie łodzią motorową) w miesiącu lipcu w godz. 8.00 - 16.00. Projektem objętych ma zostać 30 osób. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Przyznano: 7.000,00 zł Pozostało: 0,00 zł

Przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie profilaktyki i problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta.

Kwota zabezpieczona na realizację zadania - 20.000,00 zł

Stowarzyszenie JES – Jakość Energia Starachowice

Nazwa zadania: Przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie profilaktyki i problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta - „Starachowickie pikniki profilaktyczne”.

Wnioskowana kwota dotacji: 18.080,00 zł / Przyznana kwota dotacji: 18.080,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferent proponuje nietypową formę dotarcia do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta z kampanią profilaktyczną poprzez organizację festynów profilaktycznych na 6 osiedlach w Starachowicach.

Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Przyznano: 18.080,00 zł Pozostało: 1.920,00 zł

Reklama

Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji.

Kwota zabezpieczona na realizację zadania – 90.000,00 zł

Starachowickie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus Starachowice”

Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji – Ostrów Pieckowski.

Wnioskowana kwota dotacji: 18.602,00 zł / Przyznana kwota dotacji: 6.300,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Organizacja proponuje 9 dniowy wypoczynek w terminie 19.08 – 27.08.2017 r. dla 35 osób w miejscowości Ostrów Pieckowski na Mazurach. Obiekt położony bezpośrednio przy jeziorze Wągiel. Oferent proponuje ciekawy program wypoczynku, będący połączeniem sportu, rekreacji i turystyki. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Katolicki Klub Sportowy Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Juventa”

Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji – „Obóz Kęty 2017”.

Wnioskowana kwota dotacji: 70.000,00 zł / Przyznana kwota dotacji: 15.300,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Klub proponuje organizacje 8 dniowego obozu w Kętach położonej w powiecie oświęcimskim w terminie 07.08 – 14.08.2017 r. dla 96 osób. Klub oferuje atrakcyjny i zróżnicowany program obozu. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Starachowicki Klub Pływacki „Barakuda”

Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji - „Obóz rekreacyjno - pływacki”.

Wnioskowana kwota dotacji: 18.650,00 zł / Przyznana kwota dotacji: 5.400,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Klub proponuje wypoczynek w formie 8 dniowego obozu pływackiego w Kołobrzegu w terminie 25.06 – 02.07.2017 r. dla 34 osób. Klub proponuje ciekawy program mający na celu czynny wypoczynek. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Katolicki Ludowy Integracyjny Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „Gambit”

Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji.

Wnioskowana kwota dotacji: 10.500,00 zł / Przyznana kwota dotacji: 6.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Klub proponuje organizacje 8 dniowego obozu w miejscowości Szczytna położonej w województwie dolnośląskim w terminie 05.08 – 12.08.2017 r. dla 38 osób. Klub oferuje atrakcyjny program obozu. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Starachowicki Klub Karate Kyokushin

Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji – „Poddąbie 2017”.

Wnioskowana kwota dotacji: 32.925,00 zł / Przyznana kwota dotacji: 9.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Klub proponuje 10 dniowy wypoczynek nad morzem w miejscowości Poddąbie k. Ustki w terminie 14.07 – 23.07.2017 r. dla 45 osób. Bogaty program wypoczynku będący połączeniem turystyki i sportu. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 

Fundacja Aktywności Społecznej „KANON”

Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji – „Nie używam, więc w życiu wygrywam – Niedzica 2017”.

Wnioskowana kwota dotacji: 24.800,00 zł / Przyznana kwota dotacji: 5.400,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Klub proponuje 8 dniowy wypoczynek w miejscowości Niedzica w Pieninach w terminie 12.08 – 19.08.2017r. dla 34 osób. Bogaty program wypoczynku nastawiony na turystykę. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Gracz”

Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji - „Wakacje z Koszykówką Sopot 2017”.

Wnioskowana kwota dotacji: 18.700,00 zł / Przyznana kwota dotacji: 6.160,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Klub proponuje 11 dniowy wypoczynek w Sopocie w terminie 10.07 – 20.07.2017 r. dla 28 osób. Bogaty program wypoczynku będący połączeniem turystyki wypoczynkowej i sportu. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecka, Hufiec Starachowice

Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji - „Harcerskie obozy specjalnościowe”.

Wnioskowana kwota dotacji: 23.500,00 zł / Przyznana kwota dotacji: 12.960,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie planuje obóz 18 dniowy w Gibach w terminie 10.07 – 27.07.2017 r. dla 36 osób. Młodzież i dzieci skorzystają z obozu o specjalności artystycznej. Atrakcyjny program obozu. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „EVEREST”

Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji - „Wakacje Bezpiecznie, zdrowo, na sportowo”.

Wnioskowana kwota dotacji: 20.000,00 zł / Przyznana kwota dotacji: 13.600,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie proponuje 17 dniowy wypoczynek w terminie 14.07. – 30.07.2017 r. dla 40 osób w miejscowości Krynica Morska. Młodzież i dzieci przebywać będą w otoczeniu przyrody pod namiotami. Atrakcyjny program obozu. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Integracyjna Akademia Piłkarska SKS Star Starachowice

Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji – „Letni obóz sportowo – rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w Niedzicy”.

Wnioskowana kwota dotacji: 26.700,00 zł / Przyznana kwota dotacji: 4.760,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Klub proponuje organizacje 7 dniowego obozu w Niedzicy położonej w Pieninach w terminie 15.07 – 21.07.2017 r. dla 34 osób. Klub oferuje aktywne i atrakcyjne formy wypoczynku. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Fundacja „NASZE ZDROWIE”

Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji – „Odpoczynek, integracja, terapia i rekreacja – Rabka 2017”.

Wnioskowana kwota dotacji: 15.806,00 zł / Przyznana kwota dotacji: 5.120,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Organizacja proponuje 8 dniowy wypoczynek w Rabce-Zdrój położonej w województwie małopolskim w terminie 19.08 – 26.08.2017 r. dla 32 osób. Fundacja proponuje ciekawy program wypoczynku. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Przyznano: 90.000,00 zł Pozostało: 0,00 zł

Ponieważ wnioskowana przez oferentów kwota dotacji (280.183,00 zł) przekroczyła wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie do obozów, przyznano porównywalne środki dla Stowarzyszeń na dofinansowania pobytu jednego uczestnika obozu. Komisja brała pod uwagę czas trwania wypoczynku oraz ilość uczestników. 

Info: UM Starachowice

Dodane: 17.06.17 | komentarze (3)

Komentarze użytkowników

Tomek | 2017-06-18 14:21:45 napisał(a):

STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ EVEREST


Data powstania: 2017-04-05

Przyznana kwota dotacji: 13.600,00

Do Tomek | 2017-06-19 20:30:48 napisał(a):

Wejdź na aleo.com i wpisz to stowarzyszenie. Powiązania z innymi stowarzyszeniami mówią same za siebie. Transparentna polityka od której chce się rz...ć.

do Tomek | 2017-06-20 14:40:18 napisał(a):

To ile to stowarzyszenie i JES wiecie czyje stowarzyszenie dostaną w przyszłym roku , roku wyborczym główny sponsor chyba odpadł. Wiadomo gdzie idą podatki.

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie