ZEC o kolejny krok bliżej do budowy tzw. spalarni śmieci w Starachowicach

11063.nsmed

Zakład Energetyki Cieplnej o krok bliżej do budowy w Starachowicach „Instalacji Odzysku Energii”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska przeprowadził postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa Instalacji Odzysku Energii (IOE) w Starachowicach realizowanego przez Zakład Energetyki Cieplnej i ustalił środowiskowe uwarunkowania dla tego przedsięwzięcia, czyli wyraził zgodę na budowę tzw. spalarni śmieci pod pewnymi warunkami. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzasadnieniem liczy 28 stron. 

W charakterystyce przedsięwzięcia opisano planowaną inwestycję. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie  na budowie instalacji do termicznego przekształcania paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne z odzyskiem energii na terenie istniejącej elektrociepłowni zlokalizowanej przy ulicy Ostrowieckiej 3 w Starachowicach. W ramach inwestycji planuje się budowę hali, w której zamontowana zostanie linia do termicznego przekształcania odpadów. W skład instalacji wchodzić będą: układ rozdrabniania i podawania paliwa (odpadów), palenisko, komora dopalania, kocioł z olejem termalnym  (wymiennik), turbina ORC, układ oczyszczania spalin i układ odpopielania, komin, układ automatyki i pomiarów wraz z układem ciągłego monitoringu. W związku z planowaną inwestycją przewidziano m.in. budowę nowej hali przyjęcia odpadów. Odpady przeznaczone do termicznego przekształcania pochodzić będą z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Janczyce oraz Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Janik. Wytworzone ciepło w całości zostanie wykorzystane na potrzeby sieci ciepłowniczej miasta Starachowice, natomiast energia wykorzystywana będzie na potrzeby własne zakładu, a nadmiar przekazywany będzie do sieci elektroenergetycznej. 

W uzasadnieniu do decyzji opisany został cały przebieg postępowania. RDOŚ przytoczył, że Starosta Starachowicki pismem z dnia 8 sierpnia 2018r. pozytywnie zaopiniował zamierzenie inwestycyjne. W toku prowadzonego postępowania Zarząd Starachowickiego Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w liście referencyjnym wyrazili poparcie dla realizacji planowanego przedsięwzięcia. Na etapie udziału społeczeństwa złożony został protest mieszkańców Starachowic wraz zebranymi podpisami. Ponadto starosta starachowicki przedłożył zgłaszane przez mieszkańców uwagi.

W decyzji RDOŚ zapisano, że przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko pozwala na stwierdzenie, że planowane przedsięwzięcie przy zachowaniu warunków nie powinno w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko, zarówno w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

W uzasadnieniu decyzji RDOŚ przedstawione zostały obawy mieszkańców i odpowiedź na nie. 

1. Mieszkańcy nie zgadzają się na składowanie odpadów, gospodarowanie nimi, wprowadzanie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Odp. Na terenie planowanej instalacji nie przewiduje się składowania odpadów. ZEC będzie czasowo przechowywał odpady w ilości 3-dniowego zapasu zapewniającego ciągłość pracy instalacji. Magazynowanie odpadów będzie prowadzone w szczelnych, zamkniętych kontenerach. 

2. Mieszkańcy uważają, że przyjęta została cyt. „najbardziej szkodliwa metoda utylizacji śmieci”, ponadto cyt. „dodatkowy negatywny wpływ na środowisko będzie miała fatalna lokalizacja spalarni, bowiem jest to najniższe miejsce w Starachowicach, a emisja spalin będzie się roztaczać również na leżące obok tereny rekreacyjne zbiornika Piachy i rzeki Kamiennej”

Odp. Przedmiotowa instalacja powstanie w miejscu istniejącej ciepłowni opalanej miałem węglowym. W raporcie dokonano porównania emisji z istniejących kotłów opalanych miałem węglowym oraz po realizacji planowanej inwestycji, z którego wynika, że realizacja planowanej inwestycji przyczyni się do znaczącego zmniejszenia wielkości emisji substancji w stosunku do stanu istniejącego. 

3. Mieszkańcy zgłaszali uwagi co do planów przywożenia osadów ściekowych i ich palenia.

Odp. W trakcie prowadzonego postępowania ZEC zrezygnował z termicznego przekształcania osadów ściekowych. 

W ciągu 14 dni strony mogą odwołać się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Realizacja tego przedsięwzięcia nie będzie możliwa bez zewnętrznego dofinansowania, np. ze środków unijnych.

*** 

Archiwum artykułów:

Termiczne przetwarzanie odpadów w Starachowicach. Głos zabiera Towarzystwo na Rzecz Ziemi

Budowa Instalacji Odzysku Energii (IOE) w Starachowicach. Wkrótce decyzja RDOŚ?

RDOŚ przesuwa termin w sprawie decyzji dla „spalarni śmieci”. Stowarzyszenie pisze o korzyściach

„Spalarnia śmieci” w Starachowicach. Czy to aktualny temat?

NIE mieszkańców dla spalarni w mieście, natomiast prezes ZEC chce poprawić warunki życia

„Jak będzie trzeba to znajdą się ludzie i zablokujemy wszystkie drogi, wszystkie dojazdy”. Mieszkańcy powiedzieli NIE dla lokalizacji spalarni przy ulicy Ostrowieckiej w Starachowicach

Kwestia budowy „spalarni” w Starachowicach po pierwszych konsultacjach z mieszkańcami

Zabrania się kopiowania i udostępniania treści pochodzących z archiwum serwisu www.starachowice-net.pl bez podawania źródła

Dodane: 13.03.19
Tagi:

Komentarze użytkowników

gość | 2019-03-13 08:50:53 napisał(a):

Zaraz zaraz-przecież dokładnie pamiętam że była konferencja prasowa prezydenta i mówił że nie będzie budowana spalarnia odpadów.Co jest grane
i kto mówi prawdę?

Do gość | 2019-03-13 08:58:06 napisał(a):

Fb Materka prawdę ci powie :)

Yhrek | 2019-03-13 09:37:00 napisał(a):

Fajnie byłoby przytulić „10%” z takiej śmieciowej inwestycji, nieprawdaż?

Pawel | 2019-03-13 12:35:12 napisał(a):

Zniszczyli Lubia a teraz czas na Piachy...

mieszkaniec | 2019-03-13 13:51:09 napisał(a):

no i co pseudo ekolodzy zatkało . Obecna kotłownia bardziej truje niż ta planowana. To tez informacja dla tych mieszkańców z okolicznych domków. Zresztą sami trujecie siebie i innych mieszkańców paląc byle jak i byle czym.Smog w dolinie Kamiennej to produkcja prywatnych domów. Jedynym problemem planowanej spalarni może być ilość materiału do spalania z wysypiska z Janiku. Chyba becie zabezpieczyć się dowozem z całego województwa

Do mieszkaniec | 2019-03-13 13:59:46 napisał(a):

Nic nie zatkało. Bardzo dobrze. Niech się głąby głosujace na Materka przekonają ile znaczą jego obietnice. Tak przy okazji, nadal śmierdzi jak *****w pobliżu Galardii. Drożdże nie pomogły?

@mieszkaniec | 2019-03-13 14:05:20 napisał(a):

Spokojnie, czy nie jest prawdą że prezes ZEC jest w radzie nadzorczej Janika? Nie pobiera tam przeszło 2 tys zł? Także tego..

Gość | 2019-03-13 14:13:40 napisał(a):

Jeżeli to prawda że Pochec jest w RN Janika, to czyj interes jest mu bliższy? Ja tu widzę dziwne powiązanie interesów

Kris | 2019-03-13 15:16:13 napisał(a):

Faktycznie jest kto go tam wpakował i za co

Druid | 2019-03-13 15:59:42 napisał(a):

W końcu się fachowcy materkowcy nauczyli ze żeby spalić osady ściekowe trzeba je najpierw wysuszyć. Oj ale nauka jeszcze długa przed nimi. Tadzia Kochanowskiego nie ma trzeba samemu główkować.

do gość | 2019-03-13 16:21:08 napisał(a):

O jakiej konferencji mówisz? Materek gdzieś mówił ze nie będzie spalarni? A jak mówił to może się przejęzyczył..? A i o jakiej prawdzie mówisz chyba o tej ze są trzy prawdy : prawda, ino prawda i g...prawda.

ekolog | 2019-03-13 16:42:56 napisał(a):

dla tych zadowolonych- proszę poczytać jakie są produkty uboczne spalania węgla a jakie śmieci.

Inżynier Sobieryba | 2019-03-13 17:17:46 napisał(a):

To ze Pochec tym steruje jest najlepsza gwarancje ze to nie powstanie.:-D Szkoda strzępić jęzor.

do Druid | 2019-03-13 19:16:14 napisał(a):

Ale Zec nie będzie spalał osadów pościekowych bo ma tylko spalać śmieci.Wodociągi znowu zrobili w jajo bo ma zakupić wyciskarkę do soków w celu ich odwodnienia.Ale co tam wodociągi i tak nie długo część firmy idzie do sprzedaży. Trzeba się spieszyć bo niedługa władza wszystko co dobre sprzeda -taki to sklepik zrobił srol z naszego miasta.Brawo Wy !

gosc | 2019-03-13 19:55:33 napisał(a):

Marcin Pochec jest czlonkiem Rady Nadzorczej spółki Janik

gość | 2019-03-13 20:13:13 napisał(a):

jest to prawda.

Tom | 2019-03-14 11:02:54 napisał(a):

Spalarnia się przyda ,dobrze na tym wyjdziemy

do Tom | 2019-03-14 11:07:32 napisał(a):

Tak ! nogami do przodu

Do do Tom | 2019-03-14 12:16:24 napisał(a):

Na pewno dobrze na tym niektórzy wyjda:) normalnie na kilkaset procent dobrze :)

Garowy | 2019-03-14 14:09:20 napisał(a):

Wystarczy 10% ;-)

Do Garowy | 2019-03-14 14:12:30 napisał(a):

10 procent to będzie kilkasetek z zapasem :)

Yanusz | 2019-03-14 15:25:35 napisał(a):

Zamiast pyłów, które łatwo unieszkodliwić będziemy mieli dioksyny i odpady toksyczne, które wytrują nasze Dzieci i wnuki. Ile Judaszowych srebrników trzeba wziąć by bronić tej trującej inwestycji? Czas na referendum nadciąga.

Galileusz | 2019-03-14 15:38:14 napisał(a):

Z chwila, gdy powstanie spalarnia ceny śmieci usuwanych z naszych domów skoczą niebotycznie. Gratuluję pomysłu. Na pozbycie się śmieci metodą spalania trzeba wydać od 3 do 5 razy więcej niż poprzez ich składowanie na wysypiskach. Pozostaje tez problem ogromnego zużycia wody i powstających z tego tytułu odpadów mokrych. Im większa spalarnia tym większy problem z odpadami mokrymi i toksycznymi wyziewami. Nie ma bezpiecznej w 100% spalarni dlatego jej lokalizacja w na terenie Starachowic to głupota.

Kurdemele | 2019-03-14 16:51:17 napisał(a):

Ale co zrobisz jak się janusz uprze? Cały świat idzie w recykling a czerwona twarz z garowym uparli się przy spalarni.

Ciurli Ciurli | 2019-03-14 17:21:34 napisał(a):

Pytanie skąd ten upór aby zastosować u nas konkretna technologie??? W dodatku małej spalarnce ??? Coś cicho o CRB Energia...

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie