Zespół ds. Strategii i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Czym się zajmuje i co planuje?

3826.nsmed

Poniżej publikujemy odpowiedzi na przedstawione przez nas pytania dotyczące funkcjonującego w starachowickim magistracie Zespołu ds. Strategii i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Odpowiedzi przygotował gł. spec. Adam Brzeziński.

Kto pracuje w Zespole ds. Strategii i Ochrony Dziedzictwa Narodowego i komu ten zespół jest podległy?
Zespół ds. Strategii i Ochrony Dziedzictwa Narodowego został powołany Zarządzeniem nr 369/2011 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 30 listopada 2011 roku. Zespół wchodzi w skład Wydziału Organizacyjnego. Podlega Dyrektorowi Urzędu Miejskiego. W zespole aktualnie pracuje troje pracowników. – (Zespół podległy jest Aleksandrowi Łąckiemu - dyrektorowi Urzędu Miejskiego. W skład zespołu wchodzą Adam Brzeziński, Robert Pióro, Longina Strużyna) – przypis red.

Jaki był cel powołania Zespołu ds. Strategii i Ochrony Dziedzictwa Narodowego?
Paragraf 29, punkt 4 wspomnianego wyżej Zarządzenia Prezydenta Miasta określa w następujący sposób zakres działania zespołu:
1) tworzenie projektu strategii rozwoju Miasta.
2) koordynacja działań i współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu
w zakresie strategii rozwoju Miasta.
3) prowadzenie na terenie gminy ewidencji dokumentacji miejsc pamięci narodowej: m.in. tablic i płyt pamiątkowych, pomników, obelisków, mogił, obiektów zabytkowych, sakralnych – krzyży, kapliczek i figur oraz obiektów o znaczeniu historycznym.
4) współdziałanie z powiatem i jednostkami organizacyjnymi realizującymi
zadania z zakresu kultury, organizacji świąt państwowych i ochrony zabytków.
5) prowadzenie biblioteki opracowań i literatury samorządowej.


Czy zespół poczynił już jakieś pierwsze prace? Czego one dotyczyły, co udało się zrobić, jakie są plany na najbliższy czas. Czym będą zajmowali się jego członkowie?
W zakresie strategii zespół przygotował, między innymi, projekt uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju miasta (projekt został złożony do Biura Obsługi Rady Miejskiej) oraz propozycję przydziału poszczególnych projektów strategii rozwoju miasta pracownikom Urzędu Miejskiego oraz pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie ochrony dziedzictwa narodowego zespół przygotował, między innymi, obchody Święta Patronki Miasta w grudniu ubiegłego roku (w tym widowisko teatralne „Santa Barbara – Emergency 24 h Wieczny Płomień”) oraz obchody 149. rocznicy powstania styczniowego w styczniu bieżącego roku. W 2012 roku zespół będzie organizował obchody rocznic, uroczystości i świąt państwowych według kalendarza uroczystości na rok bieżący, który wymienia 24 pozycje. W bieżącym roku zaplanowano również rozpoczęcie digitalizacji Gminnej Ewidencji Zabytków.

W jakiej kolejności będą wdrażane poszczególne punkty Strategii Rozwoju Miasta?
Konkretne projekty realizacyjne powinny być planowane i realizowane według harmonogramu zgodnego z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Starachowice. Zespół ds. Strategii rekomenduje Kierownictwu Urzędu w procesie planowania budżetu wybrane projekty do realizacji na dany rok, zaś Kierownictwo Urzędu podejmuje decyzje, które projekty będą realizowane.

Czy zespół poczynił już jakieś pierwsze kroki w celu wdrożenia strategii?
Zespół w zakresie swoich zadań ma tworzyć, monitorować wdrażanie i ewaluować strategię rozwoju miasta. Natomiast nie zajmuje się bezpośrednio koordynacją realizacji strategii, jedynie rekomendując Kierownictwu Urzędu w procesie planowania budżetu wybrane projekty do realizacji na dany rok. Kierownictwo Urzędu podejmuje zaś decyzje, które projekty będą realizowane. Ich wykonanie powierza się merytorycznym komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy. Zespół ds. Strategii czuwa poprzez system monitorowania i ewaluacji nad wczesnym wykrywaniem zagrożeń dla prawidłowej realizacji strategii, korektą przyjętych założeń i zastosowaniem najlepszych rozwiązań.

W roku 2012 roku są realizowane, między innymi, następujące projekty strategii rozwoju miasta:
Projekt 3.1.2.2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynek wraz z przyległymi ulicami.
Projekt 3.1.2.4 Rewitalizacja placu po byłym targowisku Manhatan.
Projekt 2.2.1.3 Stworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz budowy i adaptacji mieszkań socjalnych (Zadanie pn. Budowa budynku socjalnego w rejonie ulicy Ostrowieckiej w Starachowicach – projekt).
Cel operacyjny 2.1.1 Modernizacja obiektów oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych (Zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach, w tym budynków Przedszkola Miejskiego nr 7, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 3).
Cel operacyjny 2.1.6 Rozwinięcie programów pracy z uczniem zdolnym (projekt pn. Moje Starachowice – innowacyjne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gimnazjów w Starachowicach oraz projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Starachowice).

Dodane: 26.01.12

Komentarze użytkowników

sebek | 2012-01-26 09:22:08 napisał(a):

żarty dlaczego rządzący mają ludzi za debili

ja | 2012-01-26 11:15:50 napisał(a):

W SKRÓCIE
Jaki był cel powołania Zespołu ds. Strategii i Ochrony Dziedzictwa Narodowego?
-STWORZENIE MIEJSC PRACY
Czy zespół poczynił już jakieś pierwsze prace? Czego one dotyczyły, co udało się zrobić, jakie są plany na najbliższy czas. Czym będą zajmowali się jego członkowie?
-POCZYNIŁ PRZYGOTOWANIA
W jakiej kolejności będą wdrażane poszczególne punkty Strategii Rozwoju Miasta?
-WG HARMONOGRAMU
Czy zespół poczynił już jakieś pierwsze kroki w celu wdrożenia strategii?
-ZESPÓŁ NIE JEST OD TEGO

lamborghini | 2012-01-26 11:34:36 napisał(a):

nie no fajnie, 3 osoby nic nie robią, biorą kasę, to chyba oni między innymi za swo wklad otrzymali część z 600 000 zł nagród dla urzędasów tak?

obserwatorka | 2012-01-26 11:50:22 napisał(a):

Kto powołał ten zespół? Czy ktoś wie?

Tomek | 2012-01-26 12:13:00 napisał(a):

Jak to kto powołał :D? Jeszcze Wojciech B. na wolności będąc:).

Tomek | 2012-01-26 12:14:26 napisał(a):

Uwielbiam ten kraj i to miasto, facet, który niczego nie potrafi jest specjalistą, a taki który chociaż umie mówić, czytać i pisać jest głównym specjalistą :D.hahaha

kropka | 2012-01-26 14:17:06 napisał(a):

A co się stało z Zespołem, w składzie którego był Pan Tomasz Kordeusz? Nie widziałam zarządzenia prezydenta o rozwiązaniu tego Zespołu. A może jest takie zarządzenie, tylko nie potrafię go znaleść?

ziolek201 | 2012-01-26 18:03:15 napisał(a):

ale się ludzie czepiają - są pieniądze do wzięcia,to kombinuje się jak koń pod
górę i dzieli kasę ! A dbałośc o dziedzictwo narodowe, które rozprywatyzowali na części nasi politycy,to pretekst dobry jak każdy inny!
Zawsze można przecież powiedziedziec
potem,że / jak z FORUM 2010/ takiego
,, tworu "" de facto nie było,nie ma i nie potrzeba !

Historyk | 2012-01-26 19:20:47 napisał(a):

Znam co najmniej 10 osób w mieście, które dysponują potężnymi umiejętnościami i wiedzą w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego! Prawdziwa rekrutacja czy powiedzmy konkurs wułoniłby prawdziwych fachowców a tak powstał nowy knot i robota psu na budę!

Tomek | 2012-01-26 19:37:24 napisał(a):

"Historyku", ale chyba nie uważasz,że te picowane Zespoły w Urzędzie Miasta to mają czemuś służyć :)?
Wszystkie tylko trwonią kasę z podatków, płaconych przez nie mogacych nic zrobic podatników:).
Jakie dziedzictwo narodowe mamy pod ochroną, jak jedyny w Starachowicach grób powstańca styczniowego z 1863 roku niszczał i tylko grupa pasjonatów (niepolityków) go uratowała:/? Jakie tum may duże zadbane muzea i galerie sztuki:/? Gdzie my tu mamy odnowione kamienice i starówkę:/?
A poza tym pozdrowienia dla naszych włodarzy, w tym dla Radnych SLD: Pinokia, Pasibrzucha i Jednorękiego Bandyty :).

palace | 2012-01-26 19:50:53 napisał(a):

A co z Pałacykiem, toż to świadek historii miasta, piękne miejsce dla twórców kultury. Park- miejsce na wystawy, wernisaże. Ale lepiej nich zarośnie, niech się rozsypie.A historię nasi decydenci napiszą przecież po nowemu. Mamy takich od promocji, od reklamy, hałasu narobili co nie miara. Ale na Pałacyk potrzeba kasy, a kasa się rozeszła- na duperele popierane przez 10 wspierających prezydenta w ubiegłej kadencji z szanownym SLD. Dziedzictwo poszło w zapomnienie- przykład? budynek poczty obok chińskiego sklepu na spółdzielczej.

wnikliwa | 2012-01-26 19:58:40 napisał(a):

...a jeśli kolejne pseudohistoryczne wydawnictwa U.M. i Starostwa Powiatowego będą równie "rzetelne", jak te, które ukazały się w ostatnich dwóch latach, to nasze "dziedzictwo" będzie mogło służyć wyłącznie jako podpałka w zachowanych tu i ówdzie, kaflowych piecach.

Tomek | 2012-01-27 00:43:59 napisał(a):

Ale co wy chcecie, jak osoby po Muzeum PTTK w dworku w Parku Miejskim oprowadzał swego czasu Pan, który nie wiedział nawet, że przód i tył monety lub orderu to awers i rewers :)?

Tomek | 2012-01-27 00:45:21 napisał(a):

Zresztą do Muzeum PTTK i do Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Powiatu wpychano do pracy byłego Wiceprezydenta Starachowic :), także kwalifikacje musiał mieć wszelkie i wszędzie:):).

Tomek | 2012-01-27 00:48:32 napisał(a):

"Wnikliwa" ważne dla urzędników jest to, że kasa na kulturę i promocję szybko sie rozchodzi i jest co pisać w sprawozdaniach i jest powód, by wnioskować do Wydziału Finansowego
o nowe środki :):). A Zarząd i Radni wszystko przepchną, bo co im będzie zależało :)? Podniosą rękę na tak za głupotami, o których często nie mają najmniejszego pojecia, po paru godzinach pójdą do domu, a w terminach właściwych cieszyc sie będą dietami i pensjami:):).
I życie toczy sie dalej :D!

Tomek | 2012-01-27 00:51:37 napisał(a):

Pałacyk nasi rządzący geniusze mogą zburzyć, a na to miejsce zrobić ławki
klomby i fontannę :D lub "galerię handlową" :D. haha
A może tam KFC lub Pizza Hut , skoro pod skałkami McDonald's :)?

A. Brzeziński | 2012-01-27 08:29:52 napisał(a):

Do "wnikliwej". Serdecznie proszę o kontakt w sprawie wyrażonej przez Panią opinii o wydawnictwach Urzędu Miejskiego - z mojego punktu widzenia kontrowersyjnej ale i ciekawej. Szanuję Pani zdanie i chętnie porozmawiam o konkretnych argumentach, dlatego proszę o kontakt na e-mail strategia@um.starachowice.pl.

mirek | 2012-01-27 09:47:29 napisał(a):

jak może o strategie miasta dbać wsiwy, to tak jakby na sołtysa marcul wybrali gościa z majówki a posłów mielibyśby samych francuzów, paranoja

kropka | 2012-01-27 12:03:46 napisał(a):

Panie Brzeziński może mi Pan odpowie, co stało się z Zespołem ds wdrażanie strategii, w którym był Pan Tomasz Kordeusz?

Montelupich 7 | 2012-01-27 13:51:18 napisał(a):

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6094

Sztuka | 2012-01-27 14:00:16 napisał(a):

Sztuką jest udawanie że się coś robi, a kulturą - umieć to wszystko sprzedać mieszkańcom.

urzędnik | 2012-01-27 16:08:36 napisał(a):

W Systemie monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 napisano ...Pracownicy Zespołu ds. Strategii opracują prosty w formie schemat raportu monitorującego, gdzie obok nazwy i miejsca zadania w strukturze całej strategii pojawiłyby się w ujednoliconej formie informacje o działaniach, które zostały zrealizowane (można je zmierzyć, policzyć), informacje o dostrzegalnych skutkach tych działań, oraz jakieś wnioski i propozycje wynikające z przemyśleń i obserwacji osób odpowiedzialnych za dany projekt. Wiązki odpowiedzialności w zakresie raportowania będą skierowane do góry, aby na koniec wszystkie trafiły do Pełnomocnika ds. Strategii, jako odpowiedzialnego za opracowanie raportu zbiorczego....
Pracownicy Zespołu ds. Strategii wypracuja rozwiązania w kwestii odpowiedzialności za okresowe kontrole w poszczególnych wiązkach...
Sztuka dla sztuki!

jp-bis | 2012-01-29 16:59:25 napisał(a):

http://tablica.pl/oferta/dworek-554m-na-dzialkce-6044m-IDBKwX.html

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie