Z petycją u wojewody i u marszałka

21 czerwca br., przedstawiciele nieformalnego stowarzyszenia samorządów spotkali się w Kielcach z Panią Wojewodą Świętokrzyskim – Bożentyną Pałką – Korubą oraz z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego – Adamem Jarubasem. Przedstawiciele gmin, prosili włodarzy o poparcie sprawy modernizacji drogi krajowej nr 9 na odcinku Radom – Opatów. Do petycji dołączyli także konkretne efekty pracy komitetu tj. koncepcję przebiegu trasy oraz uchwały samorządów akceptujące te zamierzenia.Nieformalne...

Dodano: 25.06.11 więcej »

Prezydent Wojciech Bernatowicz otrzymał absolutorium

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Prezydent Wojciech Bernatowicz otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2010 rok.Stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw i 7 wstrzymujących.
Wstrzymali się radni PiS: J. Główka, L. Dziura, D. Nowakowska Boska, D. Krępa oraz radni PO: T.J. Capała, M. Walendzik, M. Sendecki.
Szczegóły z obrad sesji wkrótce.

Autor: A.Ł, fot. archiwum

Dodano: 24.06.11 więcej »

Dotacje w ramach przeciwdziałania patologiom przyznane

Dotacje w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym zostały rozdzielone.Prezydent Miasta Wojciech Bernatowicz zatwierdził dotacje, w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.W pierwszej kategorii, tj.: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w...

Dodano: 24.06.11 więcej »

XIV Krajowy Turniej Sołtysów – Wąchock 2011

24-26 czerwca w Wąchocku odbędzie się XIV Krajowy Turniej Sołtysów S(Z)OŁTYS – WĄCHOCK a także V Turniej Kabaretów „(O) KOŁO SOŁTYSA”.Impreza rozpocznie się w piątek, 24 czerwca o godz. 17:00. Otworzy ją V Turniej Kabaretów (sala widowiskowa MGOK). Wystąpią kabarety: Pół-serio, EWG, Świerszczychrząszcz, Czwarta Fala, Czołówka Piekła, Paweł Reszela i PiC.Program na 25 czerwca (sobota): 10:00 Obrady XIV Zjadu Sołtysów (hala sportowa przy gimnazjum)16:00 – 19:30 cz. I Turnieju...

Dodano: 24.06.11 więcej »

Sesja absolutoryjna

W najbliższy piątek 24 czerwca, w Sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Jej najważniejszym punktem będzie głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta absolutorium. Rozpoczęcie obrad zaplanowane zostało na godzinę 9 – informuje rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego Robert Pióro. Poniżej zamieszczamy ich porządek.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.2. Powołanie sekretarza sesji.3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu Nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej...

Dodano: 23.06.11 więcej »

Spór zbiorowy w MAN Bus trwa

Trwa spór zbiorowy w MAN Bus. Do chwili obecnej odbyło się trzy spotkania z przedstawicielami pracodawcy, podczas których w zasadzie niewiele mówiono o postulatach NSZZ „Solidarność”. Rozmowy dotyczyły głównie tego czy inne związki mogą w sporze brać udział i czy spór jest legalny. Na dodatek przedstawiciele pracodawcy podrzucali związkowcom tematy, które z postulatami mają niewiele wspólnego. Główną sprawą, którą chcieli omawiać to elastyczny czas pracy. Chociaż...

Dodano: 23.06.11 więcej »

Najlepsi uczniowie w Starachowicach wyróżnieni (zdjęcia)

Najlepsi uczniowie z gminy Starachowice zostali wyróżnieni nagrodami Prezydenta.We wtorek, 21 czerwca w starachowickim Urzędzie Miasta wyróżniono najlepszych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Starachowic. Wyróżnienia wręczył Prezydent Starachowic Wojciech Bernatowicz wraz ze swoimi zastępcami: Sylwestrem Kwietniem i Małgorzatą Szlęzak. Przybyłych uczniów, rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli przywitała prowadząca uroczystość Zuzanna Kędziora. Następnie...

Dodano: 22.06.11 więcej »

Starachowicki PUP przyzna środki na otwarcie własnej działalności. Do 15 lipca można złoży wniosek

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rynek pracy – ocean szans i możliwości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na...

Dodano: 22.06.11 więcej »

Apel Muzeum Wsi Kieleckiej

W Michniowie powstaje centrum upamiętniające zbrodnie dokonane przez okupanta niemieckiego i sowieckiego na mieszkańcach wsi - Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. W mauzoleum zostaną pokazane różne formy terroru stosowane wobec wsi polskiej: obozy koncentracyjne, pacyfikacje, egzekucje, aresztowania, prześladowania oraz wyzysk ekonomiczno-gospodarczy. Intencją twórców jest przedstawienie codziennego życia ludności wiejskiej w latach 1939-1956 i pokazać jej zaangażowanie w działalność Polskiego Państwa Podziemnego i...

Dodano: 22.06.11 więcej »

Rage-Race 2011 – start 6 lipca 2011

Kilkanaście dni pozostało do rozpoczęcia największego w Polsce wydarzenia lifestylowo - motoryzacyjnego. 6 lipca rusza piąta edycja Rage-Race. Hasło tegorocznej edycji - „No Excuses” zobowiązuje!W piątej edycji Rage-Race weźmie udział ponad 40 wyselekcjonowanych załóg w egzotycznych, niespotykanych autach. Zgodnie z formułą Rage-Race w trasę wyruszą naprawdę unikatowe, luksusowe i starannie dobrane załogi.4 dni Rage-Race to wyjątkowa przygoda. Ekipy przejadą Polskę odwiedzając szereg ciekawych miejsc. Szczegóły trasy...

Dodano: 21.06.11 więcej »

Ostatnie komentarze w serwisie