Wiceprezydent mówił o inwestycjach

W środę 19 września b.r. w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja, na której wiceprezydent miasta przedstawiał plan przebiegu realizacji inwestycji w Starachowicach. Jak powiedział zastępca prezydenta Sylwester Kwiecień - wszystkie inwestycje prowadzone w trakcie roku budżetowego są realizowane.Wiceprezydent mówił m.in. o przebiegu rewitalizacji starachowickiego Rynku, którego zaawansowanie prac jest na poziomie ok 25%. - Wykonaliśmy prace, które są najmniej widoczne, a tych prac jest tam najwięcej. Całe...

Dodano: 22.09.12 | komentarze (55) więcej »

Pamięci Edmunda Massalskiego

Od trzech tygodni skwer w Michałowie, na którym usytuowany jest głaz pamiątkowy poświecony Edmundowi Massalskiemu, nosi imię tego wybitnego społecznika i krajoznawcy. Doszło do tego z inicjatywy Świętokrzyskiego Koło Przewodników i Pilotów Wycieczek, które w ten sposób postanowiło uczcić swojego patrona. Stefan Massalski urodził się w Michałowie, który obecnie jest częścią naszego miasta w 1886 r. Po wielkiej powodzi , która w 1903 roku dotknęła te tereny, wraz z rodzina opuścił...

Dodano: 21.09.12 | komentarze (1) więcej »

Pracownicy szpitala okupowali starostwo

Pielęgniarki złożyły do Zarządu Powiatu w Starachowicach i Rady Społecznej w szpitalu wnioski o wotum nieufności wobec dyrekcji szpitala w Starachowicach i czekają na decyzję w tej sprawie - poinformowała przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w starachowickim szpitalu Wanda Gut. Zgłosiliśmy wniosek, ponieważ straciliśmy zaufanie do pani dyrektor, która źle zarządza ośrodkiem, podaje mediom nieprawdziwe informacje, źle organizuje pracę w szpitalu, chce zatrudniać na umowy śmieciowe, źle zarządza środkami...

Dodano: 20.09.12 | komentarze (103) więcej »

Aby ludzie starsi i niepełnosprawni byli bardziej bezpieczni w podróży

We wtorek 18 września b.r. odbyło się szkolenie w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym, który od maja b.r. do końca 2012 roku realizuje gminny program „Pasażer zawsze bezpieczny”, odbywający się w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Było to trzecie z kolei szkolenie przeciwdziałające kradzieżom kieszonkowym oraz wandalizmowi skierowane do osób starszych, niepełnosprawnych z Polskiego Związku Niewidomych i pensjonariuszy z Domu Pomocy...

Dodano: 20.09.12 | komentarze (3) więcej »

OŚWIADCZENIE w sprawie orzeczenia sądu koleżeńskiego w SLD w Kielcach

W związku z orzeczeniem składu orzekającego WSP w Kielcach wydanym dnia 17.09.2012 informujemy iż:orzeczenie jest nieprawomocne i w oczekiwaniu na uzasadnienie powstrzymujemy się od oceny i komentarzu w w/w sprawie. Po otrzymaniu uzasadnienia przysługuje nam 14 dniowy termin na odwołanie się od decyzji. Złożymy odwołania do Krajowego Sądu Partyjnego w Warszawie w przekonaniu co do słuszności naszych racji. Nadal podtrzymujemy zdanie iż postawione nam zarzuty są kuriozalne i nie mające pokrycia w rzeczywistości. Podkreślamy iż nadal jesteśmy...

Dodano: 20.09.12 | komentarze (42) więcej »

Rozprawa w sprawie przydziału mieszkań odroczona

Mająca odbyć się dziś w Sądzie Rejonowym w Starachowicach rozprawa dotycząca wskazywanych przez prokuraturę nieprawidłowości przy przydziale mieszkań gminnych została odroczona.Przypomnijmy, że oskarżonymi w sprawie są prezydent Starachowic Wojciech B. i jego zastępca Sylwester Kwiecień.Wojciech B. oskarżony jest, że w okresie od 14.02.2007r. do 25.11.2010r. w 14 przypadkach przyznał mieszkania socjalne niezgodnie z obowiązującym prawem lokalnym. Chodzi tu o uchwałę nr V/14/02 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie...

Dodano: 18.09.12 | komentarze (53) więcej »

Nabór na szkolenie w PUP. Florystyka z elementami decoupage

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach, ul. Radomska 76 organizuje nabór na szkolenie dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn zarejestrowany w PUP w Starachowicach w zawodzie: Florystyka z elementami decoupage. 1. Liczba uczestników szkolenia: 10 osób 2. Liczba godzin szkolenia: 120 3. Charakterystyka osób: - 5 osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia, - 5 osób bezrobotnych spełniających jedno z poniższych kryteriów: - osoby bezrobotne długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub...

Dodano: 18.09.12 | komentarze (5) więcej »

Certyfikat dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach uzyskało „Certyfikat Optymalnego Wycieku w Sieci Wodociągowej”. Zastępca Prezydenta Miasta Sylwester Kwiecień zapowiada, iż udokumentowanie właściwego gospodarowania wodą wymienionym certyfikatem, to zapowiedź braku podwyżek cen wody w roku 2013.Jak wynika z niniejszego dokumentu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dostarcza wodę po najniższych możliwych kosztach eksploatacyjnych, dostosowanych do lokalnych warunków techniczno-ekonomicznych produkcji i...

Dodano: 18.09.12 | komentarze (12) więcej »

Radni Marcin Pocheć i Robert Sowula wykluczeni z SLD

Dzisiaj Wojewódzki Sąd Partyjny wydał orzeczenie w sprawie wykluczenia z partii dwóch członków SLD – starachowickich radnych Rady Miejskiej Marcina Pochecia i Roberta Sowuli.Jak poinformował Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Partyjnego Paweł Ramiączek sąd usunął radnych z partii. Uzasadnienie decyzji to wewnętrzne sprawy partii powiedział, w ciągu 14 dni zainteresowani zostaną o nim poinformowani na piśmie. Mają prawo się odwołać. Decyzja o wykluczeniu zapadła niejednogłośnie, dwie osoby były za, jedna...

Dodano: 17.09.12 | komentarze (54) więcej »

Trwa likwidacja KomPUR-u

Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo Usługowe pozostaje w likwidacji. Dziś już wiadomo, iż część zadań tej spółki przejmie Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku podobnie będzie z pracownikami, którzy zasilą kadrę centrum. - Podczas sesji wrześniowej lub październikowej przyjmiemy nowy schemat organizacyjny Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku, które przemianujemy na Miejski Zakład Obsługi Obiektów Sportowych i Komunalnych – informuje Zastępca Prezydenta Miasta Sylwester Kwiecień - Zakładamy, iż...

Dodano: 17.09.12 | komentarze (18) więcej »

Ostatnie komentarze w serwisie